Paginacija

Digitalne tehnologije u stvaranju turističkog doživljaja u slučaju destinacijskih menadžment kompanija
Digitalne tehnologije u stvaranju turističkog doživljaja u slučaju destinacijskih menadžment kompanija
Vitomir Ležaić
U sklopu ovog završnog rada primijenjena je metoda kompilacije, induktivna metoda i studija slučaja. Metoda kompilacije utemeljena je na pažljivom i sustavnom pregledu, analizi i sintezi postojećih znanstveno-istraživačkih radova. Induktivna metoda primijenjena je u pisanju ovog završnog rada kako bi se, analizirajući pojedinačne činjenice i slučajeve, formulirali opći zaključci i teorije koji su oblikovali temeljne premise i nalaze istraživanja. Kroz ovaj pristup, ...
Djelovanje COVID-19 pandemije na hotel Luxe
Djelovanje COVID-19 pandemije na hotel Luxe
Lucija Žuža
Predmet ovog završnog rada je utvrđivanje djelovanja pandemije COVID-19 na hotelijerstvo općenito, kao i na hotelijerstvo u Republici Hrvatskoj s posebnim fokusom na promjene distribucijskih kanala i promjena u poslovanju hotela Luxe. Rad analizira u kojoj mjeri je novonastala izazovna pandemija COVID-19 utjecala na poslovanje hotela općenito, na promjene u distribucijskim kanalima kao i na ukupno poslovanje hotela Luxe. Dakle, svrha ovog rada je utvrditi djelovanje pandemije COVID-19 na...
Djelovanje brendiranja na uspješnost poslovanja u hotelskoj industriji na primjeru hotela Doubletree by Hilton Zagreb
Djelovanje brendiranja na uspješnost poslovanja u hotelskoj industriji na primjeru hotela Doubletree by Hilton Zagreb
Tea Križan
U današnje vrijeme kada je konkurencije tržišta toliko jaka, naročito u hotelsko industriji, upravljanje kvalitete je iznimno važno za opstanak na tržištu. Svi uspješni hotelski brendovi svjesni su toga i zato grade stroge standarde brenda da povećaju razinu kvalitete i time pridobili naklonost i povjerenje gostiju i od njih naposljetku napravili zadovoljenje i lojalne goste. Ovaj rad istražuje ključni značaj upravljanja kvalitetom hotelskog brenda u kontekstu...
Djelovanje keto prehrane na kardiovaskularno zdravlje i primjena keto prehrane u gastronomiji
Djelovanje keto prehrane na kardiovaskularno zdravlje i primjena keto prehrane u gastronomiji
Katarina Šarac
Keto prehrana je način prehrane koji drastično ograničava unos ugljikohidrata u odnosu na unos proteina i masti. Prvenstveno se koristila kao terapija kod djece s rezistencijom na lijekove protiv epilepsije, no posljednjih godina postala je popularna zbog svog brzog djelovanja na gubitak tjelesne težine. Zbog ovoga je keto prehrana postala predmet istraživanja mnogih znanstvenika čiji je cilj bio istraživanje djelovanja ove vrste prehrane na kardiovaskularno zdravlje. Između...
Djelovanje kvalitete usluge na održivost turizma u gradu Omišu
Djelovanje kvalitete usluge na održivost turizma u gradu Omišu
Josip Vuković
Diplomski rad istražuje ključni problem održivosti turizma kao odgovora na negativne posljedice masovnog turizma u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na grad Omiš. Održivi turizam predstavlja kritični faktor kratkoročne i dugoročne uspješnosti turističke industrije, no, unatoč tome, njegova dubinska analiza i implikacije nisu dovoljno istražene, što može rezultirati neželjenim mikro i makroekonomskim posljedicama. Održivi turizam predstavlja ključni aspekt suvremene...
Djelovanje kvalitete usluge na profiliranost i sezonalnost turizma u gradu Solinu
Djelovanje kvalitete usluge na profiliranost i sezonalnost turizma u gradu Solinu
Maria Prgomet
Grad Solin je turistička destinacija Jadranske Hrvatske koja zbog svoje bogate kulturne i povijesne baštine ima enorman turistički potencijal, a koji je još uvijek nedovoljno iskorišten. Osim toga, Solin, baš kao i ostatak Hrvatske, pati od visokim sezonskih fluktuacija i nedovoljne profiliranosti destinacije. Ovaj rad napravljen je s ciljem istraživanja i elaboriranja iskorištenosti turističkog potencijala grada Solina te dokazivanja da se unapređenjem kvalitete može nadići...
Djelovanje odjela planiranja na uspješni menadžment marina
Djelovanje odjela planiranja na uspješni menadžment marina
Luciana Šimunac
Upravljanje i menadžment marina još je uvijek nedovoljno istraženo. Stoga je svrha ovog rada analizirati djelovanje odjela planiranja u funkciji uspješnog menadžmenta, temeljem čega se marina nastoji prikazati povezanost uspješnosti marina s planiranjem, kao jednom od funkcija menadžmenta. Kroz više poglavlja obrađuje se teoretski dio nautičkog turizma kao i menadžmenta te njegovih funkcija, s fokusom na planiranju. Kroz uvid u funkcije menadžmenta, obrađuje se i controlling...
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Katarina Kay Mandić
Svakodnevno smo svjedoci mnogim promjenama u marketinškoj komunikaciji sportskih klubova. Tradicionalni mediji nezaustavljivo gube sve više udjela nauštrb novih medija koji su se razvili zahvaljujući suvremenim informacijskim tehnologijama. Širenjem Interneta na globalnom nivou otvorile su se nove, do tad nezamislive, mogućnosti komuniciranja s navijačima, počevši od blogova, foruma, chatova itd. sve do današnjeg ubrzanog razvoja društvenih mreža. Društvene mreže su postale...
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Jelena Ivančić
''Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj'' prikazuju sustava sporta u RH kroz nekoliko glavnih točaka: ustroj sustava sporta, normativno ureĎenje, financiranje sporta, osnovna potpodručja sporta u RH te temeljna načela sporta. U prvom, uvodnom dijelu sport je prikazan kao snaţan društveni i kulturni fenomen. To je područje koje sve više postaje ogledalo našeg društva i kulture, očituje njihove napetosti i probleme, kao i pozitivne teţnje i...
Drveni brodovi u funkciji ponude nautičkog turizma na primjeru Omiša
Drveni brodovi u funkciji ponude nautičkog turizma na primjeru Omiša
Mihovil Tomasović
U ovome radu objašnjava se problematika kao i pitanje opstojnosti kalafata kao starog zanata u proizvodnji drvenih brodova na Jadranu. Kao casestudy uzet će se mali škver drvenih brodova u Omišu na kojem će se istražiti stanje kalafata i sličnih škverova u Hrvatskoj. Drveni su brodovi jako bitan dio strateškog plana u nautičkome turizmu. Drveni su brodovi popularni u lukama Splita i Omiša. Svaki se drveni brod sastoji i dijeli prema otporu, konstrukciji i propulziji. Svrha ovog...
ETIČKI KODEKS U HOTELSKOM MENADŽMENTU NA PRIMJERU HOTELA PANORAMA PRELOG
ETIČKI KODEKS U HOTELSKOM MENADŽMENTU NA PRIMJERU HOTELA PANORAMA PRELOG
David Gregoraš
Osovinsko je pitanje koje se provlači kroz ovaj rad – koja je uloga etike u poslovanju i zašto je etika kao znanost i kao filozofska disciplina važna u kontekstu razvoja poslovanja? Poslovanje je kao takvo izrazito kompleksan pojam i to takav koji podrazumijeva mnogo različitih vrsta djelovanja na tržištu i koje je fokusirano ili na proizvodnju dobara ili na proizvodnju usluga. Etika je znanost o ispravnom načinu ponašanja i života u zajednici, koja za cilj ima uređenje...
Edukacija menadžera o prevenciji ozljeda : strategije i prakse za smanjivanje rizika od ozljeda u nogometnim klubovima
Edukacija menadžera o prevenciji ozljeda : strategije i prakse za smanjivanje rizika od ozljeda u nogometnim klubovima
Ante Barać
Sport je još odavno prerastao iz aktivnosti namijenjene za igru i zabavu u ozbiljnu industriju koja u sebi obuhvaća neke od najbitnijih gospodarskih grana. Sportska industrija je prešla iz nacionalnih okvira na globalni nivo. Sportska organizacija je postala jednaka svakoj drugoj poslovnoj organizaciji koja treba dobru organizacijsku strukturu i osobu osposobljenu da upravlja, koordinira i kontrolira tom strukturom. Takve osobe u svakoj organizaciji nazivaju se menadžerima a u sportu...

Paginacija