Paginacija

Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Marija Jelić
Planina Dinara posjeduje prekrasnu i netaknutu prirodu, no pitanje je na koji način iskoristiti njezine turističke potencijale. Cilj ovog rada je teorijskom obradom turističkih potencijala, provođenjem intervjua, analizom destinacije i formiranjem ciljanog tržišta dati smjernice za razvoj destinacije, ali i sakupiti što više relevantnih informacija na jednom mjestu.
Izazovi razvoja eko vila u turizmu na primjeru otoka Šolte
Izazovi razvoja eko vila u turizmu na primjeru otoka Šolte
Madri Šoškić
Turizam se opisuje kao pojava modernoga doba, izazvana povećanom potrebom za odmorom i promjenom klime, probuđenim i njegovanim smislom za ljepote krajolika, radosti i užitak boravka u slobodnoj prirodi. Šolta za razliku od ostalih otoka u Dalmaciji uspjela se oduprijeti masovnom turizmu zbog čega otok pruža mogućnost za pravu relaksaciju i odmor zbog mira i očuvane prirode te time i mogućnost razvoja ekoturizma pa i izgradnju eko vila. Cilj rada je prikazati razvojne mogućnosti...
Kamp za ekstremne sportove „Skill Source Camp“
Kamp za ekstremne sportove „Skill Source Camp“
Mislav Mironović
Završni rad pod nazivom “Kamp za ekstremne sportove Skill Source Camp” sastoji se od dvije cjeline: teorijskog dijela i praktičnog dijela Teorijski dio opisuje i definira neke od ekstremnih sportova kako bi se uopće dobio dojam što je to ekstreman sport i kojim sportovima će se baviti kamp za ekstremne sportove. Pojmovno određuje što je projekt te sportski projekt kroz usporedbu nekoliko definicija koje će to najbolje opisati. Određuje budžetiranje i opisuje njegove vrste...
Kamping turizam kao dio turističke ponude u RH
Kamping turizam kao dio turističke ponude u RH
Matea Rapić
Kamping turizam je jedan od nositelja turizma u Hrvatskoj. Više nisu bitne samo more i plaže. Suvremeni turisti traže nešto novo. Kamping turizam je obilježio razvoj turizma 20. stoljeća i bio jedan od najsnažnijih čimbenika omasovljenja turističkih putovanja. Kamping turizam je prije bio sinonim za siromašnije posjetitelje no danas on prati trendove u turizmu i nije više samo za one nižeg budžeta. Kamping turizam također pruža slobodu, boravak u prirodi, upoznavanje i...
Komparacija marketinških aktivnosti sportske organizacije na primjeru nogometa u Hrvatskoj i Europi
Komparacija marketinških aktivnosti sportske organizacije na primjeru nogometa u Hrvatskoj i Europi
Josip Suton
U današnjem suvremenom svijetu u kojem živimo marketing predstavlja bitan faktor uspješnosti poduzeća. Sličnu ulogu marketing ima i u sportu, gdje predstavlja ključni element u procesu razvoja i provođenja aktivnosti kao i same promocije i reklamiranja sportskog proizvoda. Marketing u sportu realizira se kroz makroekonomske učinke koji se očituju u turizmu, izgradnji sportskih objekata, povećanju proizvodnosti rada i mnogim drugim i kroz mikroekonomske učinke koji se ostvaruju...
Korelacija izvora financiranja i sportskih rezultata – Empirijsko istraživanje na primjeru G.K.K. Šibenik
Korelacija izvora financiranja i sportskih rezultata – Empirijsko istraživanje na primjeru G.K.K. Šibenik
Jakša Knežević
Ovim istraživanjem predstavljena su osnovna načela financijskog upravljanja i pokazala se njihova važnost u sportskim organizacijama. Tema financiranja u sportu tek je u začecima. Stoga je provedeno i istraživanje o koncepciji organizacijske vrijednosti sportskog kluba. Osnovna načela financiranja u sportu koja su obrađena u ovom istraživanju na primjeru GKK Šibenik trebala bi dati polazište za analizu širokog raspona financijskih pitanja u sportu. Bez obzira na razmjere ili...
Korištenje medija i komuniciranje igrača vaterpolo klubova s javnošću
Korištenje medija i komuniciranje igrača vaterpolo klubova s javnošću
Anđelo Šetka
Sport kao sastavni dio suvremenog načina života ima posebnu ulogu na javnoj sceni i kao takav izložen je stalnoj procjeni javnosti. Razvoj tehnologije i njene primjene utjecao je i na razvoj komunikacijskih procesa. Upravo odnosi s javnošću predstavljaju organiziranu aktivnost s ciljem ostvarivanja dvosmjerne komunikacije između sportskih organizacija i ciljnih skupina. Učinkovita komunikacija važna je radi stvaranja komunikacijskih kanala između klubova i publike, kreiranja...
Kulturna baština kao temelj turističke ponude Dubrovnika
Kulturna baština kao temelj turističke ponude Dubrovnika
Antoni Gabelica
Kulturna baština je često glavni razlog zbog kojeg se turisti odluče za neku destinaciju. Zbog toga je od iznimne važnosti da kulturna turistička ponuda bude adekvatno prilagođena potrebama turista. Kako bi se ponuda prilagodila tržištu potrebno ju je analizirati te će se shodno tome u ovom radu proučiti prednosti i nedostatci kulturnog sadržaja u gradu Dubrovniku te utvrditi što grad može učiniti kako bi razvio svoju ponudu. Dubrovnik, predivan biser na obali Jadrana koji...
Ljudski resursi kao temelj reorganizacije Splitskog saveza športova
Ljudski resursi kao temelj reorganizacije Splitskog saveza športova
Deni Borozan
Splitski savez športova je organizacija koja okuplja sportske udruge na području grada Splita i skrbi o zajedničkim sportskim ciljevima, stategiji i sustavu sporta, njegovom financiranju, razvoju i promidžbi. Ovaj rad za cilj ima prikazati i predstaviti novi način organiziranja ljudskih resursa koji su temelj cjelokupne reorganizacije postojećeg Saveza u buduću modernu i učinkovitu organizaciju. Vrijeme je da se poslovna strategija Splitskog saveza športova pozorno usmjeri na ...
Ljudski resursi u uspješnom sportskom klubu GNK Dinamo
Ljudski resursi u uspješnom sportskom klubu GNK Dinamo
Andrej Tomas
U suvremenom svijetu poslovanja ljudski resursi, a samim time ustroj i postojanje službe za iste, nameću se kao primat uspješnosti i konkurentnosti. Upravljanje ljudskim potencijalima podrazumijeva koncept, tehnike i funkcije koje je potrebno provesti u poduzeću da bi se naglasio činitelj „čovjek“ u menadžmentu, a obično obuhvaća pribavljanje i odabir kadrova, uvođenje u posao, motiviranje, razvoj karijere, obrazovanje, napredovanje i ocjenjivanje uspješnosti. Građanski...
Marketing i sponzorstvo u sportu na primjeru ŽKK „Brod na Savi“
Marketing i sponzorstvo u sportu na primjeru ŽKK „Brod na Savi“
Ana Petričević
Osnovna svrha ovog diplomskog rada temelji se na prikazivanju marketinških i sponzorskih aktivnosti ŽKK „Brod na Savi“. U radu su obrađeni teoretski aspekti marketinga, neprofitnih djelatnosti, sportskog marketinga, marketing mix-a, marketing mix u sport, te sponzorstva u sportu. Tako su iznesene osnovne karakteristike marketinga u sportu u ŽKK „Brod na Savi“, kao i marketing mix u klubu i samo sponzorstvo kluba. Ovaj diplomski rad sadrži tri primjera od kojih je prvi dopis...
Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Katarina Kay Mandić
Tema ovog rada je marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita. U radu se analizira povijest, razvoj i vidljivost kluba nekad i danas. Kroz teoretsku i empirijsku analizu nastojalo se dublje analizirati tematika kluba koji danas igra Euroligu sa najboljim i najkvalitetnijim klubovima Europe. Autora je također zanimalo koliko utjecaja u popularnosti ovog kluba ima njegova povijesna podloga, sponzorstvo i vodstvo, koliki udio nose igrači koji su duša i dio ovog kluba, odnosno...

Paginacija