Paginacija

Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Robert Nakić
Financiranje sporta preko vrijednosnih papira još je u začecima na području Republike Hrvatske. Pod financiranjem se podrazumijeva pribavljanje sredstava za ulaganje u kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu za potrebe tekućeg poslovanja i razvitka te za promjene strukture postojećih izvora financiranja. HNK Hajduk imao je pozitivni rezultat poslovanja nakon provedenog preoblikovanja u š.d.d. U njegovu upravljačku strukturu, umjesto političara, ušli su poduzetnici koji su svoje znanje...
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Valentina Transtenjak
Zdrava prehrana je globalni trend, a jedan od trendova koji se najbrže širi je bezglutenska prehrana koja podrazumijeva izbjegavanje najmanjih količina glutena u hrani. Dosadašnja literatura ne predstavlja ukupnu ravnotežu u globalnom širenju prehrambenih proizvoda sa tvrdnjama o zdravlju. Procjene su da se u razvijenim zemljama trendovi o zdravoj prehrani šire brže. Također, socijalni i ekonomski čimbenici utječu na taj trend. Jedan od trendova koji je sve rašireniji je...
Hotelske korporacije u Istri
Hotelske korporacije u Istri
Vedrana Đurić
Hotelijerstvo predstavlja vodeći oblik smještaja u turizmu te je razvoj hotelijerstva neraskidivo vezan uz razvoj turizma. U skladu s značajnim rastom turizma posljednjih nekoliko desetljeća, posebice pod utjecajem globalizacije i većih te jeftinijih mogućnosti mobilnosti ali i informatizacije te digitalizacije koja je značajno olakšala istraživanje i komunikaciju ne samo u turizmu već u svim granama društva općenito, značajno se razvija i hotelijerstvo. Posebice je značajan...
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Boren Toni Prkić
Pay – per – view je zatvoreni televizijski sistem koji većinu svojih prihoda dobiva iz prijenosa sportskih manifestacija vezanih za boks i miješane borilačke vještine. Ovakav način rada se postupno razvijao prateći razvoj televizije i sporta na njoj te danas konkurira standardnim pretplatničkim sportskim paketima na način da pruža jednokratnu uslugu onima koji nisu zainteresirani za dugotrajni najam kanala. Usprkos tome što ne prenosi neke od najvećih sportskih događaja u...
Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Tino Andrijić
Implementacijom baza podataka primjenom CloudLinux operativnog sustava i MySQL-a iz primjera tvrtke TOTOHOST d.o.o. prikazana su praktična rješenja programske podrške za određene probleme sa kojima se susreću pružatelji dijeljene web hosting usluge, a koji se odnose specifično za MySQL sustav za upravljanje bazama podataka, a tiču se stabilnosti, sigurnosti i brzina rada sustava. Dijeljeni (engl. shared hosting) najčešći je tip usluge kod pružatelja hosting usluga i...
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Ivan Krapić
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina, koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Poduzetništvo je oduvijek vezano s financiranjem. Svi su segmenti poslovne politike poduzeća značajni, pri čemu financijskom menadžmentu pripada središnje mjesto, značaj i funkcija. Koristeći razne metode dobiva se pregled...
Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Marija Jelić
Planina Dinara posjeduje prekrasnu i netaknutu prirodu, no pitanje je na koji način iskoristiti njezine turističke potencijale. Cilj ovog rada je teorijskom obradom turističkih potencijala, provođenjem intervjua, analizom destinacije i formiranjem ciljanog tržišta dati smjernice za razvoj destinacije, ali i sakupiti što više relevantnih informacija na jednom mjestu.
Izazovi razvoja eko vila u turizmu na primjeru otoka Šolte
Izazovi razvoja eko vila u turizmu na primjeru otoka Šolte
Madri Šoškić
Turizam se opisuje kao pojava modernoga doba, izazvana povećanom potrebom za odmorom i promjenom klime, probuđenim i njegovanim smislom za ljepote krajolika, radosti i užitak boravka u slobodnoj prirodi. Šolta za razliku od ostalih otoka u Dalmaciji uspjela se oduprijeti masovnom turizmu zbog čega otok pruža mogućnost za pravu relaksaciju i odmor zbog mira i očuvane prirode te time i mogućnost razvoja ekoturizma pa i izgradnju eko vila. Cilj rada je prikazati razvojne mogućnosti...
Kamp za ekstremne sportove „Skill Source Camp“
Kamp za ekstremne sportove „Skill Source Camp“
Mislav Mironović
Završni rad pod nazivom “Kamp za ekstremne sportove Skill Source Camp” sastoji se od dvije cjeline: teorijskog dijela i praktičnog dijela Teorijski dio opisuje i definira neke od ekstremnih sportova kako bi se uopće dobio dojam što je to ekstreman sport i kojim sportovima će se baviti kamp za ekstremne sportove. Pojmovno određuje što je projekt te sportski projekt kroz usporedbu nekoliko definicija koje će to najbolje opisati. Određuje budžetiranje i opisuje njegove vrste...
Kamping turizam kao dio turističke ponude u RH
Kamping turizam kao dio turističke ponude u RH
Matea Rapić
Kamping turizam je jedan od nositelja turizma u Hrvatskoj. Više nisu bitne samo more i plaže. Suvremeni turisti traže nešto novo. Kamping turizam je obilježio razvoj turizma 20. stoljeća i bio jedan od najsnažnijih čimbenika omasovljenja turističkih putovanja. Kamping turizam je prije bio sinonim za siromašnije posjetitelje no danas on prati trendove u turizmu i nije više samo za one nižeg budžeta. Kamping turizam također pruža slobodu, boravak u prirodi, upoznavanje i...
Komparacija marketinških aktivnosti sportske organizacije na primjeru nogometa u Hrvatskoj i Europi
Komparacija marketinških aktivnosti sportske organizacije na primjeru nogometa u Hrvatskoj i Europi
Josip Suton
U današnjem suvremenom svijetu u kojem živimo marketing predstavlja bitan faktor uspješnosti poduzeća. Sličnu ulogu marketing ima i u sportu, gdje predstavlja ključni element u procesu razvoja i provođenja aktivnosti kao i same promocije i reklamiranja sportskog proizvoda. Marketing u sportu realizira se kroz makroekonomske učinke koji se očituju u turizmu, izgradnji sportskih objekata, povećanju proizvodnosti rada i mnogim drugim i kroz mikroekonomske učinke koji se ostvaruju...
Komunikacija kao ključni element vođenja u hotelijerstvu na primjeru Billa Marriotta
Komunikacija kao ključni element vođenja u hotelijerstvu na primjeru Billa Marriotta
Matej Vlahović
Vođenje, pored mnogih drugih funkcija, predstavlja upravljački dio tvrtke. Obzirom na to, kvalitete koje posjeduje vođa, njegove vještine, ponašanje i komuniciranje često odlučuju o uspješnosti poslovanja tvrtke. U kontekstu proučavanja funkcija komunikacije u poslovnom okruženju te proučavanja mnogostrukih funkcija menadžmenta, od velikog interesa je proučavanje koncepta vodstva, uloge vođa te općenito sposobnost vođenja i komuniciranja. U ovom radu se opisuje i prikazuje...

Paginacija