Paginacija

Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Antonio Bratim
U modernim gospodarstvima porezi su najvažniji izvor državnih prihoda. Porezi se razlikuju od ostalih izvora prihoda po tome što su obvezni nameti i nepovratni su - tj. oni se uglavnom ne plaćaju u zamjenu za neku određenu stvar, poput određene javne usluge, prodaje javne imovine ili izdavanja javnog duga. Iako se porezi vjerojatno prikupljaju za dobrobit poreznih obveznika u cjelini, odgovornost pojedinog poreznog obveznika neovisna je o bilo kojoj primljenoj posebnoj naknadi. Porezni...
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Ana Žižak
Plan, taktike, strategija poslovanja i vizija sutrašnjice temeljne su platforme koje nužno treba implementirati u poslovnu misiju svake tvrtke koja želi opstati na globalnom tržištu. Bez jasno određenih temeljnih postavki koje determiniraju poslovanje tvrtka nema realnih šansi za opstanak. Strateško poslovanje kao pojam ostavlja dojam aktivnosti koja je jednostavna u svojoj organizaciji. U provedbi to baš nije tako. Definiraju se ciljevi, provode analize, oblikuje se ...
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Ivan Vranković
U današnjem svijetu vrijedi „znanje = moć.“ Toj paradigmi je pomogla laka i jeftina dostupnost tehnologije, razvoj interneta s kojom su omogućili lakšu dostupnost informacijama. Veliki doprinos dala su računala i ubrzala razvoj uz jednostavniju upotrebu poslovnih informacija kao neizostavnog poslovnog alata u unaprjeđenju gospodarske djelatnosti, pa tako i modernog sporta. Implementacija business intelligence-a u raznim subjektima uvelike je doprinijela smislenom korištenju...
Povezivanje turizma i poljoprivrede u Republici Hrvatskoj
Povezivanje turizma i poljoprivrede u Republici Hrvatskoj
Dina Žilić
Već dvadesetak godina u svijetu turizma se nastoji pristupiti na drugačiji način koji se temelji na oblikovanju pozitivnog i aktivnog međuodnosa s okolišem. Cilj je zadovoljavanje kulturnih i rekreativnih potreba, ostvarivanje gospodarskih i društvenih interesa poštivajući domicilno stanovništvo i štiteći neobnovljive resurse – održivi razvoj. Radi se o soft turizmu koji za razliku od tvrdog turizma nije vođen stranim kapitalom i visokim profitom, te ne devastira prirodna i...
Povijest juda organizacija i realizacija natjecanja
Povijest juda organizacija i realizacija natjecanja
Ivana Mitrović
U radu je prikazan povijesni razvoj juda kao boriliačke vještine i sporta u svijetu i kod nas. Judo je nastao iz različitih stilova ju-jutse. Da bi postao sport tadašnji profesor Sveučilišta u Tokiju Jigoro Kano odabrao je najbolje tehnike ju-jutse i prilagodio sportskom načinu vježbanja. Taj način je nazvao Judo Kodokan sistem, kako bi se doslovce prevelo Ju Do je nježan put (ju-nježan do-put). Usavršavanjem Judo je postao jedna od najprihvačenijih metoda za razvoj...
Pozicioniranje hokejaškog kluba Medveščak kao najpoznatijeg sportskog brenda Hrvatske
Pozicioniranje hokejaškog kluba Medveščak kao najpoznatijeg sportskog brenda Hrvatske
Leonardo Manin
Klub hokeja na ledu Medveščak ( KHL Medveščak ) je hrvatski profesionalni hokejski klub, koji nastupa u KHL-u i u hrvatskoj hokejskoj ligi. Klub ima svoj nadimak “Medvjedi“ i navijački slogan „Zig-zag, Med-veš-čak!“ SPORTO nagrada za brend godine se u suradnji s Institutom za istraživanje tržišta Mediana od 2013. dodjeljuje najboljim sportskim brendovima na području Slovenije, Hrvatske i Srbije u kategorijama: sportašica, sportaš i klub. Institut je za potrebe...
Pregled i analiza razvoja turizma na otoku Hvaru
Pregled i analiza razvoja turizma na otoku Hvaru
Ivana Majkanić
Rad ne sadrži sažetak.
Pregled razvoja zdravstvenog turizma kao selektivnog oblika u RH
Pregled razvoja zdravstvenog turizma kao selektivnog oblika u RH
Petra Babić
Jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj je turizam. Važnost istoga proizlazi iz činjenice da sektor turizma zapošljava najveći dio radnog sposobnog stanovništva tijekom turističke sezone. Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, te poboljšanja kvalitete života. S obzirom na...
Prevencija u kondicijskoj pripremi sportaša sa organizacijskim oblicima rada u kineziterapiji
Prevencija u kondicijskoj pripremi sportaša sa organizacijskim oblicima rada u kineziterapiji
Blaž Kozina
Da bi nastavnik, trener, voditelj sportske rekreacije ili kineziterapeut iskoristio svoju ulogu, nastava, trening, rekreativno vježbanje mora biti izazov za učenike, sportaše, rekreativne vježbače ili osobe oštećena zdravlja. Da bi to uistinu i bili sudionicima nastavnog procesa, trenažnog procesa ili procesa tjelesnog vježbanja treba ponuditi različite sadržaje, provoditi ih uz pomoć različitih metodičkih organizacijskih oblika rada i prilagoditi ih stvarnim potrebama i ...
Primjena etičkog kodeksa u organizacijama na području grada Vinkovca
Primjena etičkog kodeksa u organizacijama na području grada Vinkovca
Danijela Petričević
Velik broj suvremenih organizacija nastoji propisati etičke i moralne vrijednosti te očekuje da se njihovi članovi pridržavaju istih. Razlozi su višestruki, a najznačajniji su financijska dobrobit, zadovoljavajuća organizacijska klima te prevencija kršenja zakonskih odredbi. Društvena odgovornost također ima veliki utjecaj i značaj za organizacije. Kada je organizacija odgovorna prema svojim potrošačima poboljšava se poslovanje, kao i profitabilnost poduzeća. Potrošači...
Privlačenje ljudskih resursa u sportskim organizacijama
Privlačenje ljudskih resursa u sportskim organizacijama
Ivan Citanović
Jedan od važnijih dijelova svih organizacija i svakog kolektiva su ljudski resursi. Oni doprinose ostvarenju organizacijskim ciljeva sa svojim sposobnostima, znanjima, kreativnošću su ključni faktori uspješnog djelovanja i poslovanja organizacije ili poduzeća. Zaposlenici predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrijednosti poduzeća. U današnje vrijeme sa svim naprednim strojevima, mašinerijama i pogonima koji zamjenjuju radnike potrebno je pametnih i sposobnih...

Paginacija