Paginacija

Okolina Visoke škole Aspira kao komponenta strateškog planiranja
Okolina Visoke škole Aspira kao komponenta strateškog planiranja
Nino Kapitanović
Osnova svake strategije je usklađenost potencijala poduzeća s okolinom i kontinuirana prilagodba okolini i njenim zahtjevima. Upravo iz tog razloga, kvalitetan sustav praćenja, poznavanja i analize okruženja obveza je menadžmenta kako bi umjesto kontinuiranog prilagođavanja mogao inicirati i usmjeravati promjene u okolini. U završnom radu pružen je opsežan pregled različitih pristupa analize okoline Visoke škole Aspira (eksterne i interne) kako bi se uspješno oblikovala odnosno...
Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Danijela Petrić
Tema ovog rada je organizacija i upravljanje u sportskim organizacijama i klubovima, definiran je pojam menadžmenta u sportu te je pobliže objašnjena sportska industrija u kojoj sportsko poslovanje nije ograničeno samo na profesionalne sportske klubove i igrače. U Hrvatskoj se početak sporta veže uz ime Franje Bučara, koji je bio prvi tvorac planova i programa za nastavu gimnastike u školama Hrvatske. U Hrvatskoj u današnje vrijeme prema procjenama ima oko 226.000...
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Aleksej Kondulukov
Split je svjetski poznat po svojim brojnim vrhunskim sportašima iz različitih sportova i tenis nije isključenje. Za stvaranje vrhunskih rezultata u nekom sportu grad treba imati čvrstu bazu, dobro razvijenu infrastrukturu za taj sport i niz drugih uvjeta. U ovom radu obrađuje se tema organizacije ljetnog teniskog kampa. Kamp će se bazirati na terenima teniskog kluba "Dalmacijacement" u Solinu koji je odabran zbog više razloga kao što je prigodna lokacija, dobra infrastruktura,...
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Marin Marušić
Sportska natjecanja su velika događanja koja imaju veliku važnost u promicanju sporta, turizma i ekonomije te su globalno popraćena i privlače velike mase ljudi. Detaljna organizacija takvih natjecanja je ključan faktor kada je riječ o takvim velikim sportskim manifestacijama. Sportska natjecanja obuhvaćaju proces planiranja, organizacije i realizacije koji je vrlo složen i zahtijevan. Gradovi u kojima se organiziraju velika sportska natjecanja moraju zadovoljiti određene uvjete...
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Goran Žeželj
Promatrajući poziciju, razvijenost i složenost sustava paraolimpijskog sporta u različitim zemljama Europe i njihovim zakonodavnim okvirima danas, primjećuje se da u organizacijskom i operativnom smislu postoje određene razlike, što u konačnici velikim dijelom može biti ključan faktor uspješnosti poslovanja i pozicioniranja sporta i sportaša s invaliditetom na tržištu određene zemlje. Organizacijska struktura jedne sportske organizacije osoba s invaliditetom uvelike će ...
Osnivanje, organiziranje i sustavno vođenje sportskog kluba na primjeru boksačkog kluba Leonid
Osnivanje, organiziranje i sustavno vođenje sportskog kluba na primjeru boksačkog kluba Leonid
Boris Vujević
Ovim radom želi se prikazati na koji način se osniva i organizira sportski klub koji je neprofitna organizacija. Od samih početaka osnivanja sportske udruge do organiziranja njezinog uspješnog poslovanja postoje mnogobrojni procesi kao i zahtjevna administracija. Iako se sportski klub osniva kao neprofitna organizacija, njegova organizacija i vođenje zahtjeva uz sportsko i ekonomsko, također i pravno znanje. Specifičnost vođenja malog boksačkog kluba iznimno se razlikuje od vođenja...
Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Matej Žirović
Cilj rada je prikazati planiranje i programiranje treninga pripremnog perioda te natjecateljskog perioda nogometaša. U prvom dijelu rada potrebno je provesti analizu stanja te dati godišnje ciljeve sveukupnog plana koji se nastoji provoditi. U godišnjem planu važna je kondicijska priprema nogometaša koja će dati rezultate pojedinog sportaša. Uspješnost igrača određena je velikim brojem specifičnih osobina, sposobnosti i znanja na koje je moguće djelovati i mijenjati ih...
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Dženifer Džoni
Rad ne sadrži sažetak.
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Melani Lušić
Analiza potreba, interesa i želja turista za kulturno - zabavnim i sportsko - rekreativnim sadržajima ukazala je na veliku važnost, intenzivnu i značajnu određenost, te utjecaj na smjer ponude u turističkim središtima. Zadovoljavanje interesa, potreba i želja turista ponuđenim programima kulturno - zabavnog i sportsko - rekreativnog sadržaja, predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta uspješnosti turističkog središta. Posebno značajnu ulogu imaju znanja i vještine menadžera pa...
Poduzetništvo kao preduvjet formiranja turističke ponude smještajnih kapaciteta otoka Visa (na primjeru otvaranja Glamping resorta „Issa“)
Poduzetništvo kao preduvjet formiranja turističke ponude smještajnih kapaciteta otoka Visa (na primjeru otvaranja Glamping resorta „Issa“)
Mia Perić
Poduzetništvo je širok pojam koji je prisutan u svim djelatnostima te se smatra generatorom ekonomskog rasta. Turizam bez poduzetništva je nezamisliv jer upravo poduzetništvo stvara konkurentsku prednost i oblikuje destinaciju kreiranjem turističke ponude. Poduzetnici u turizmu suočavaju se sa mnogo izazova zbog dislociranosti od izvora potražnje, nemogućnosti reagiranja na promjene u pojavama na turističkom tržištu i nemogućnosti u prostornom premještanju poslovanja u slučaju...
Poduzetništvo u turizmu na primjeru hotela Lemongarden
Poduzetništvo u turizmu na primjeru hotela Lemongarden
Josip Marinelić
Poduzetništvo, pored mnogih drugih djelatnosti, predstavlja pokretački motor cjelokupnog gospodarstva jedne države. Obzirom na to, kvalitete koje posjeduje poduzetnik, njegove vještine, kvalitetna primjena različitih strategija u raznim sektorima i splet nepredvidivih okolnosti odlučuju o uspješnosti određenog projekta. Opisujući funkciju menadžmenta, funkciju upravljanja ljudskim resursima, upravljanja prihodima i ljudskim potencijalima velika važnost se stavlja na poduzetnika i...

Paginacija