Pages

Pregled i analiza razvoja turizma na otoku Hvaru
Pregled i analiza razvoja turizma na otoku Hvaru
Ivana Majkanić
Rad ne sadrži sažetak.
Prevencija u kondicijskoj pripremi sportaša sa organizacijskim oblicima rada u kineziterapiji
Prevencija u kondicijskoj pripremi sportaša sa organizacijskim oblicima rada u kineziterapiji
Blaž Kozina
Da bi nastavnik, trener, voditelj sportske rekreacije ili kineziterapeut iskoristio svoju ulogu, nastava, trening, rekreativno vježbanje mora biti izazov za učenike, sportaše, rekreativne vježbače ili osobe oštećena zdravlja. Da bi to uistinu i bili sudionicima nastavnog procesa, trenažnog procesa ili procesa tjelesnog vježbanja treba ponuditi različite sadržaje, provoditi ih uz pomoć različitih metodičkih organizacijskih oblika rada i prilagoditi ih stvarnim potrebama i ...
Primjena etičkog kodeksa u organizacijama na području grada Vinkovca
Primjena etičkog kodeksa u organizacijama na području grada Vinkovca
Danijela Petričević
Velik broj suvremenih organizacija nastoji propisati etičke i moralne vrijednosti te očekuje da se njihovi članovi pridržavaju istih. Razlozi su višestruki, a najznačajniji su financijska dobrobit, zadovoljavajuća organizacijska klima te prevencija kršenja zakonskih odredbi. Društvena odgovornost također ima veliki utjecaj i značaj za organizacije. Kada je organizacija odgovorna prema svojim potrošačima poboljšava se poslovanje, kao i profitabilnost poduzeća. Potrošači...
Privlačenje ljudskih resursa u sportskim organizacijama
Privlačenje ljudskih resursa u sportskim organizacijama
Ivan Citanović
Jedan od važnijih dijelova svih organizacija i svakog kolektiva su ljudski resursi. Oni doprinose ostvarenju organizacijskim ciljeva sa svojim sposobnostima, znanjima, kreativnošću su ključni faktori uspješnog djelovanja i poslovanja organizacije ili poduzeća. Zaposlenici predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrijednosti poduzeća. U današnje vrijeme sa svim naprednim strojevima, mašinerijama i pogonima koji zamjenjuju radnike potrebno je pametnih i sposobnih...
Procjena zaposlenika u hotelima na području grada Splita kategorizacije tri do pet zvjezdica
Procjena zaposlenika u hotelima na području grada Splita kategorizacije tri do pet zvjezdica
Edita Tičinović
Svako poduzeće da bi uspješno poslovalo mora planirati, ocjenjivati i upravljati ljudskim resursima kao ključnoj stavci u uspjehu poslovanja te ključnoj stavci u konkurentskoj prednosti. U ovom završnom radu cilj je bio obraditi temu procjene radnog učinka djelatnika te upravljanja radnim učinkom djelatnika kao djela djelatnosti ljudskih resursa u poduzećima. Rad daje uvid u neke teorijske odrednice procjene i upravljanja učinkom te je povezan s konkretnim primjerom primjene...
Prodaja usluga u turizmu putem Interneta na primjeru turističke agencije“Hvar Adventure”
Prodaja usluga u turizmu putem Interneta na primjeru turističke agencije“Hvar Adventure”
Maro Roić
U ovom završnom radu obrađen je proces prodaje turističkih usluga na internetu. Internet prodaja od pojave na tržištu je imala veliki rast u globalu, pa i u Hrvatskoj. Ali ima svoje prednosti i mane. Glavne mane poput neopipljivosti proizvoda su nebitne u prodaji usluga u turizmu i zato je internet marketing od iznimne važnosti u turističkom sektoru. Za uspješno poslovanje agencije u turizmu su vrlo bitni i novi marketinški alati poput socijalnih mreža, internetskih stranica i...
Programi uvođenja u posao u hotelima na području grada Splita
Programi uvođenja u posao u hotelima na području grada Splita
Lea Vladović
Cilj ovog rada je objasniti proces i vaţnost programa uvođenja u posao. Danas hoteli imaju velike probleme sa zapošljavanjem i zadržavanjem kvalitetnih zaposlenika što je osobito opasno posebno u malim hotelima u kojima loša usluga lako može odbiti korisnike. U ovom završnom radu vidjet ćemo kako su aktivnosti u ljudskim potencijalima kao što su zapošljavanje te samim time i programi uvođenja u određeni posao, usavršavanje, procjene, nagrađivanje i razvoj zaposlenika...
Projekt izgradnje lokalnog sportsko-rekreacijskog centra u kontekstu europskih strukturnih i investicijskih fondova i upravljanja projektnim ciklusom
Projekt izgradnje lokalnog sportsko-rekreacijskog centra u kontekstu europskih strukturnih i investicijskih fondova i upravljanja projektnim ciklusom
Igor Šaban
Sportski i rekreacijski turizam u Republici Hrvatskoj sve češći je oblik turizma u ponudi i potražnji. Osnovna prednost ovog turizma je što uključuje sportske i rekreativne aktivnosti koje pozitivno utječu na ljudsko zdravlje i poboljšavaju socijalni kontakt među ljudima. Ova vrsta turizma usmjerena je na zadovoljavanje čovjekovih potreba za kretanje, igrom, aktivnim odmorom i zabavom. Poseban problem razvoja sportskog i rekreacijskog turizma u Hrvatskoj predstavlja manjak potrebne...
Projektni menadžment u funkciji razvoja golfa u Hrvatskoj
Projektni menadžment u funkciji razvoja golfa u Hrvatskoj
Josip Zec
Temelj pisanja ovog rada proizlazi iz sportskog projekta čija je ideja organizacija golf turnira u blizini Splita. U radu su iznešene osnovne definicije i pojašnjenja projekta, sportskog menadžmenta te ostalih relevantnih podataka bitnih za što bolje razumijevanje izrade projekta kao i osnovne informacije o golfu kao sportu, njegovom trendu rasta u svijetu i Hrvatskoj. Koristio sam se literaturom s tematikom iz sportskog menadžmenta. Središnji dio rada bazira se na ideji...
Promocija sportskih proizvoda
Promocija sportskih proizvoda
Marin Antišić
Marketing se nalazi u svim dijelovima gospodarstva, infrastrukture i društva u cjelini. Bit je njegovih aktivnosti to što je vezan uz tržište, odnosno proizvođača i kupca. Marketing je, prije svega, ekonomski proces i poslovna funkcija, ali je to i poslovna filozofija i koncepcija, pa konačno i znanstvena disciplina. Marketing u svim djelatnostima pa tako i u sportu valja promatrati kao svojevrsnu poslovnu filozofiju, gdje su bitni čimbenici i sudionici proizvođač i tržište....

Pages