Paginacija

Financijski učinci rebrandiranja koktel bara "Kalambera"
Financijski učinci rebrandiranja koktel bara "Kalambera"
Vice Damjanović
Cilj svakog poduzetnika je da, uz ulaganje kapitala i preuzimanja rizika, pokrene poslovni pothvat s ciljem ostvarivanja profita. Njegove glavne karakteristike trebaju biti inovativnost, samouvjerenost, uporan rad, spremnost na preuzimanje rizika te odgovornost. Obzirom da u Republici Hrvatskoj turizam i popratne djelatnosti čine više od jedne petice bruto domaćeg proizvoda (BDP), ne iznenađuje spremnost poduzetnika da upravo u turizmu i povezanim djelatnostima ostvare svoj poslovni...
Financijski učinci sponzorstva hrvatske nogometne lige na primjeru Hrvatskog telekoma
Financijski učinci sponzorstva hrvatske nogometne lige na primjeru Hrvatskog telekoma
Andrej Tomas
Sponzorstvo u sportu interpretira odvijanje sportskih aktivnosti na način da osigura nužne izvore financiranja. Pomoću sponzoriranja, institucije, fizičke ili pravne osobe, na ekspeditivan način zadovoljavaju svoje potrebe da se kroz koheziju sa sponzoriranim klubom, igračem ili organizatorima sportskih događaja maksimalno poveća njihova nazočnost i svojstvenost u javnosti. Kada je riječ o profesionalnom sportu, financijska se sredstva najčešće prikupljaju iz privatnih...
Financijsko poslovanje udruga na primjeru Splitskog saveza športova
Financijsko poslovanje udruga na primjeru Splitskog saveza športova
Hrvoje Škiljo
Ovaj završni rad obrađuje temu financijskog poslovanja udruga, s posebnim osvrtom na financijsko poslovanje sportskih udruga, te primjerom financijskog izvještaja Splitskog saveza športova. Splitski savez športova je je neprofitna udruga s pravno ustrojbenim oblikom saveza udruga, a financira se uglavnom iz donacija iz proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave. Ova udruga je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva što podrazumijeva zakonom propisanu obvezu...
Financiranje projekata u turizmu iz europskih strukturnih fondova na primjeru javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije Rera
Financiranje projekata u turizmu iz europskih strukturnih fondova na primjeru javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije Rera
Antonija Lela
Projekti u turizmu financiraju se iz različitih sredstava, točnije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, raznih poduzeća, obrta i udruga, sredstvima fizičkih osoba, ali i sredstvima iz europskih strukturnih fondova. Cilj je rada analizirati financiranje projekata u turizmu iz europskih strukturnih fondova te na temelju odabranog primjera ispitati financiranje turističkih projekata koje je provela ta javna ustanova te koji su benefiti istoga....
Financiranje sporta kriptovalutama na primjeru velikih klubova
Financiranje sporta kriptovalutama na primjeru velikih klubova
Bruno Tino Zakarija
U ovom radu će se tematizirati razvoj kriptovaluta, blockchaina i financijskih tehnologija i njihova primjena na sport. Pojasnit će se pojam FinTech i primjena financijskih inovacija u sportskoj industriji. Objasnit će se povezanost između kriptovalute, blockchaina i sporta na primjeru velikih sportskih klubova i organizacija. Kriptovalute se sve više koriste, ali i dalje nemaju značajan utjecaj na ekonomiju, dok se blockchain tehnologija, na kojoj se bazira rad kripotvaluta, u...
Financiranje sporta na otoku – istraživanje na primjeru otoka Korčule
Financiranje sporta na otoku – istraživanje na primjeru otoka Korčule
Filip Matić
Rad se bavi analizom financiranja sporta iz lokalnih proračuna na području otoka Korčule. Pitanje financiranja sporta iznimno je važno za razvoj sporta, a u Hrvatskoj se danas sport financira iz sredstava proračuna (državnog i jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave), privatnih izvora te od građana koji koriste sportske udruge. Iz državnog proračuna prosječno se godišnje izdvaja oko 1% proračuna za sport, dok jedinice lokalne samouprave u prosjeku izdvajaju 4-5% sredstava...
Financiranje sportskih klubova na primjeru OVK Poška
Financiranje sportskih klubova na primjeru OVK Poška
Marin Borovčić - Kurir
Neprofitne organizacije su one čiji je primarni cilj ostvarivanje određenog javnog, općeg ili zajedničkog interesa pojedinaca i šire zajednice, a ne ostvarivanje profita. To su uglavnom udruge, zaklade, fondacije, ustanove, komore, političke stranke, sindikati, vjerske i turističke zajednice i dr. Glavni izvor informacija o poslovanju tvrtke su financijska izvješća. Informacije koje sadrže izvješća su informacije o prošlim aktivnostima i njihovim rezultatima što...
Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Robert Nakić
Financiranje sporta preko vrijednosnih papira još je u začecima na području Republike Hrvatske. Pod financiranjem se podrazumijeva pribavljanje sredstava za ulaganje u kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu za potrebe tekućeg poslovanja i razvitka te za promjene strukture postojećih izvora financiranja. HNK Hajduk imao je pozitivni rezultat poslovanja nakon provedenog preoblikovanja u š.d.d. U njegovu upravljačku strukturu, umjesto političara, ušli su poduzetnici koji su svoje znanje...
Globalni trendovi i inovacije u hotelijerstvu
Globalni trendovi i inovacije u hotelijerstvu
Ante Perković
Sposobnost organizacije da iskoristi prednosti inovacija i globalnih trendova odlučujući je faktor opstanka hotelskih organizacija u današnjem turbulentnom i nestabilnom razdoblju. Suvremeni gosti očekuju da će njihove potrebe biti zadovoljene, a očekivanja premašena, što se može postići samo stalnim poboljšanjem ponude i svih aktivnosti. U uvjetima sve značajnije konkurencije i sve intenzivnijih zahtjeva gostiju, od hotelskih objekata očekuje se brže i snažnije...
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Valentina Transtenjak
Zdrava prehrana je globalni trend, a jedan od trendova koji se najbrže širi je bezglutenska prehrana koja podrazumijeva izbjegavanje najmanjih količina glutena u hrani. Dosadašnja literatura ne predstavlja ukupnu ravnotežu u globalnom širenju prehrambenih proizvoda sa tvrdnjama o zdravlju. Procjene su da se u razvijenim zemljama trendovi o zdravoj prehrani šire brže. Također, socijalni i ekonomski čimbenici utječu na taj trend. Jedan od trendova koji je sve rašireniji je...
Hotelske korporacije u Istri
Hotelske korporacije u Istri
Vedrana Đurić
Hotelijerstvo predstavlja vodeći oblik smještaja u turizmu te je razvoj hotelijerstva neraskidivo vezan uz razvoj turizma. U skladu s značajnim rastom turizma posljednjih nekoliko desetljeća, posebice pod utjecajem globalizacije i većih te jeftinijih mogućnosti mobilnosti ali i informatizacije te digitalizacije koja je značajno olakšala istraživanje i komunikaciju ne samo u turizmu već u svim granama društva općenito, značajno se razvija i hotelijerstvo. Posebice je značajan...
Hrana i emocije
Hrana i emocije
Michael Mutshaus
Dosadašnja znanstvena istraživanja dokazuju da hranjive tvari koje unosimo prehranom utječu na kemijski sastav mozga, funkciju živčanog sustava i raspoloženje. Raspoloženje čine brojne emocije koje su sastavni dio ljudske prirode kroz povijest od nastanka ljudske vrste sve do danas. Hrana sadrži važne nutrijente potrebne za sintezu kemijskih spojeva koji sudjeluju u procesu nastanka emocija. Neurotransmiteri su ključna tema ovog rada kao jedni od najvažnijih kemijskih spojeva u...

Paginacija