Paginacija

Financijski učinci otvaranja sportske televizije na primjeru Hajduk TV
Financijski učinci otvaranja sportske televizije na primjeru Hajduk TV
Tonko Vuletić
Završni rad pod nazivom “Financijski učinci otvaranja sportske televizije na primjeru HajdukTV” se sastoji od dvije cjeline: prva cijelina se bazira na hrvatski sport i HNK Hajduk Split, a druga cijelin na sam projekt HajdukTV. U prvom dijelu rada se opisuje stanje u hrvatskom sportu i Hajduku, kao klubu, prikazana je organizacijska struktura hrvatskog sporta, te koji je njegov utjecaj na društvo. Također se osvrće na povijesne uspjehe Hajduka kao i na njegovo trenutno stanje....
Financijski učinci poboljšanja ponude hrane na primjeru restorana Otto&Frank
Financijski učinci poboljšanja ponude hrane na primjeru restorana Otto&Frank
Igor Matković
Jedna od najbrže rastućih i najvažnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj svakako je turizam. Iako je Jadransko more glavni čimbenik zbog kojeg turisti posjećuju Hrvatsku, Zagreb kao glavni grad već desetak godina bilježi konstantan rast posjetitelja kroz cijelu godinu. Grad Zagreb s vremenom postaje jedna od glavnih i najposjećenijih turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj. S dolaskom turista porastao je broj ugostiteljskih objekata i ponude koju ugostitelji nude....
Financijski učinci sponzorstva hrvatske nogometne lige na primjeru Hrvatskog telekoma
Financijski učinci sponzorstva hrvatske nogometne lige na primjeru Hrvatskog telekoma
Andrej Tomas
Sponzorstvo u sportu interpretira odvijanje sportskih aktivnosti na način da osigura nužne izvore financiranja. Pomoću sponzoriranja, institucije, fizičke ili pravne osobe, na ekspeditivan način zadovoljavaju svoje potrebe da se kroz koheziju sa sponzoriranim klubom, igračem ili organizatorima sportskih događaja maksimalno poveća njihova nazočnost i svojstvenost u javnosti. Kada je riječ o profesionalnom sportu, financijska se sredstva najčešće prikupljaju iz privatnih...
Financijsko poslovanje udruga na primjeru Splitskog saveza športova
Financijsko poslovanje udruga na primjeru Splitskog saveza športova
Hrvoje Škiljo
Ovaj završni rad obrađuje temu financijskog poslovanja udruga, s posebnim osvrtom na financijsko poslovanje sportskih udruga, te primjerom financijskog izvještaja Splitskog saveza športova. Splitski savez športova je je neprofitna udruga s pravno ustrojbenim oblikom saveza udruga, a financira se uglavnom iz donacija iz proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave. Ova udruga je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva što podrazumijeva zakonom propisanu obvezu...
Financiranje sporta kriptovalutama na primjeru velikih klubova
Financiranje sporta kriptovalutama na primjeru velikih klubova
Bruno Tino Zakarija
U ovom radu će se tematizirati razvoj kriptovaluta, blockchaina i financijskih tehnologija i njihova primjena na sport. Pojasnit će se pojam FinTech i primjena financijskih inovacija u sportskoj industriji. Objasnit će se povezanost između kriptovalute, blockchaina i sporta na primjeru velikih sportskih klubova i organizacija. Kriptovalute se sve više koriste, ali i dalje nemaju značajan utjecaj na ekonomiju, dok se blockchain tehnologija, na kojoj se bazira rad kripotvaluta, u...
Financiranje sporta na otoku – istraživanje na primjeru otoka Korčule
Financiranje sporta na otoku – istraživanje na primjeru otoka Korčule
Filip Matić
Rad se bavi analizom financiranja sporta iz lokalnih proračuna na području otoka Korčule. Pitanje financiranja sporta iznimno je važno za razvoj sporta, a u Hrvatskoj se danas sport financira iz sredstava proračuna (državnog i jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave), privatnih izvora te od građana koji koriste sportske udruge. Iz državnog proračuna prosječno se godišnje izdvaja oko 1% proračuna za sport, dok jedinice lokalne samouprave u prosjeku izdvajaju 4-5% sredstava...
Financiranje sportskih klubova na primjeru OVK Poška
Financiranje sportskih klubova na primjeru OVK Poška
Marin Borovčić - Kurir
Neprofitne organizacije su one čiji je primarni cilj ostvarivanje određenog javnog, općeg ili zajedničkog interesa pojedinaca i šire zajednice, a ne ostvarivanje profita. To su uglavnom udruge, zaklade, fondacije, ustanove, komore, političke stranke, sindikati, vjerske i turističke zajednice i dr. Glavni izvor informacija o poslovanju tvrtke su financijska izvješća. Informacije koje sadrže izvješća su informacije o prošlim aktivnostima i njihovim rezultatima što...
Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Robert Nakić
Financiranje sporta preko vrijednosnih papira još je u začecima na području Republike Hrvatske. Pod financiranjem se podrazumijeva pribavljanje sredstava za ulaganje u kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu za potrebe tekućeg poslovanja i razvitka te za promjene strukture postojećih izvora financiranja. HNK Hajduk imao je pozitivni rezultat poslovanja nakon provedenog preoblikovanja u š.d.d. U njegovu upravljačku strukturu, umjesto političara, ušli su poduzetnici koji su svoje znanje...
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Valentina Transtenjak
Zdrava prehrana je globalni trend, a jedan od trendova koji se najbrže širi je bezglutenska prehrana koja podrazumijeva izbjegavanje najmanjih količina glutena u hrani. Dosadašnja literatura ne predstavlja ukupnu ravnotežu u globalnom širenju prehrambenih proizvoda sa tvrdnjama o zdravlju. Procjene su da se u razvijenim zemljama trendovi o zdravoj prehrani šire brže. Također, socijalni i ekonomski čimbenici utječu na taj trend. Jedan od trendova koji je sve rašireniji je...
Hotelske korporacije u Istri
Hotelske korporacije u Istri
Vedrana Đurić
Hotelijerstvo predstavlja vodeći oblik smještaja u turizmu te je razvoj hotelijerstva neraskidivo vezan uz razvoj turizma. U skladu s značajnim rastom turizma posljednjih nekoliko desetljeća, posebice pod utjecajem globalizacije i većih te jeftinijih mogućnosti mobilnosti ali i informatizacije te digitalizacije koja je značajno olakšala istraživanje i komunikaciju ne samo u turizmu već u svim granama društva općenito, značajno se razvija i hotelijerstvo. Posebice je značajan...
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Boren Toni Prkić
Pay – per – view je zatvoreni televizijski sistem koji većinu svojih prihoda dobiva iz prijenosa sportskih manifestacija vezanih za boks i miješane borilačke vještine. Ovakav način rada se postupno razvijao prateći razvoj televizije i sporta na njoj te danas konkurira standardnim pretplatničkim sportskim paketima na način da pruža jednokratnu uslugu onima koji nisu zainteresirani za dugotrajni najam kanala. Usprkos tome što ne prenosi neke od najvećih sportskih događaja u...
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Ivan Krapić
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina, koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Poduzetništvo je oduvijek vezano s financiranjem. Svi su segmenti poslovne politike poduzeća značajni, pri čemu financijskom menadžmentu pripada središnje mjesto, značaj i funkcija. Koristeći razne metode dobiva se pregled...

Paginacija