Paginacija

Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Domagoj Milardović
Mobilna aplikacija “Online library” je osmišljena i realizirana kako bi pomogla korisnicima i knjižnicama u vođenju evidencije o posuđenim i vraćenim knjigama. Postojeća rješenja za te procese uglavnom koriste računala opremljena barkod čitačem. Ovakav tip aplikacije namijenjen je samoposlužnim knjižnicama te bi korisnicima omogućio jednostavniji i brži pristup pregledu knjiga bez njihovog fizičkog prisustva u knjižnicama. Nakon odabira željene knjige, korisnik istu...
Artificial Intelligence in Supply Chain Management
Artificial Intelligence in Supply Chain Management
Laura Čavrlj
Since a long time, Supply Chain Management has been an indispensable component in business. It became more and more evident, that in order to have a successful organization, one has to work and improve on supply chain, constantly. Not only national, but also international trade agreements are dependent on Supply Chain Management. Eventually, COVID 19 brought out the need for an optimally functioning Supply Chain Management more than ever. And since the world is moving and new inventions come...
BRENDIRANJE GASTRONOMSKE BAŠTINE KAO TURISTIČKOG PROIZVODA REPUBLIKE HRVATSKE
BRENDIRANJE GASTRONOMSKE BAŠTINE KAO TURISTIČKOG PROIZVODA REPUBLIKE HRVATSKE
Katarina Vrenc
Gastronomija je važan dio života svakog čovjeka i zajednice. Bez hrane ljudi ne bi mogli preživjeti, a osim toga predstavlja i užitak. Prehrambena industrija važna je, također, zbog toga što je povezana s poljoprivrednim i ribarskom sektorom pa čak i uslužnim sektorom (npr. s turizmom). U ovom se radu opisuje raznolikost gastronomije u Hrvatskoj i brendiranja u prehrambenoj industriji. Brendiranje je komunikacija između krajnjeg korisnika i samog proizvođača. Osim opisa procesa...
Blackfish captivity as a result of tourist’s attraction
Blackfish captivity as a result of tourist’s attraction
Julia Sztuczkowska
Killer whales are a big attraction towards tourists from all over the world. Even though people want to educate themselves about these creatures and support the organizations, they are still very willing to take part in events such as the Orca’s Shows. Animal Parks don’t share the side effects of keeping blackfish in captivation, which keeps humanity unaware of the growing problem, causing big damages in the ecosystem and our planet, as well as harming the animals and don’t protect the...
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Renco Posinković
Tema diplomskog rada je istraživanje multifunkcionalnih arena/dvorana u Republici Hrvat-skoj s naglaskom na korištenje brendinga u tim objektima kao alata za poboljšanje poslovanja. U radu će biti predstavljen pojam multifunkcionalnih arena i utjecaj takvih objekata na druš-tveno-ekonomsko okruženje. Nadalje, prikazat će se pregled svih takvih objekata koji su izgra-đeni pomoću javno-privatnog partnerstva, promatrajući njihov brending i marketing. Fokus rada će biti na Spaladium...
COVID-19 KAO ČINITELJ LOŠIJIH POSLOVNIH REZULTATA SUSTAVA MARINA, case study ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., OPATIJA
COVID-19 KAO ČINITELJ LOŠIJIH POSLOVNIH REZULTATA SUSTAVA MARINA, case study ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., OPATIJA
Josip Marinović
Nautički turizam je oblik selektivnog turizma koji u posljednje vrijeme sve više dobiva na značenju. Pojava virusa, nastanak pandemije je utjecao na cjelokupno gospodarstvo, obuhvatio je sve oblike turizma, pa tako i nautički turizam. Ponajviše je pandemija utjecaja na turizam zbog ograničenja kretanja društva. Tema završnog rada je Covid-19 kao činitelj lošijih poslovnih rezultata sustava marina. Kroz rad se nastoji prikazati problematiku na konkretnom primjeru Adriatic Croatia...
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim
organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Deni Borozan
Controlling kao koncepcija vodstva, suvremeni je koncept upravljanja prema postavljenom cilju kako u profitnim tako i u neprofitnim organizacijama. Današnje, moderne neprofitne organizacije unaprjeđuju menadžment kao djelovanje usmjereno na cilj pa je controlling logični sparing partner u vođenju neprofitne organizacije. Controlling se smatra upravljačkom funkcijom kojom se mjere i utvrđuju individualne i organizacijske performanse s ciljem usklađivanja realizacije i planova....
Controlling u funkciji organiziranja lokalnog sporta na primjeru sporta Bjelovara
Controlling u funkciji organiziranja lokalnog sporta na primjeru sporta Bjelovara
Feđa Medak
Controlling je proces koji nastaje kao rezultat usklađenih zajedničkih napora menadžmenta (individualnog ili timskog) i controllera, u svrhu ostvarenja zacrtanog cilja gospodarskog subjekta. Zadaća controllera je, između ostalog, postavljanje adekvatnih planova kako bi gospodarski subjekt postigao ciljeve. Gospodarski subjekt u kontekstu ovog rada je čitava organizacija sporta u Republici Hrvatskoj. U ovom radu se na temelju usporedbe dva sportska sustava nastoji prikazati važnost...
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Božo Vuletić
Novonastale društvene okolnosti i ubrzane tržišne promjene u svim segmentima društvenih aktivnosti, pa tako i u sportu, nalažu prilagodbu i inovacijske trendove u planiranju, upravljanju i određivanju ciljeva sportskih neprofitnih organizacija. Menadžment je u tom procesu izložen novim izazovima, a controlling kao integrativna funkcija svih poslovnih procesa organizacije može osigurati kvalitativan doprinos efikasnosti i efektivnosti rada menadžmenta, odnosno povećati...
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Doris Radulović
Tema završnog rada je cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika, top destinacije u Hrvatskoj što se tiče crusing-a, ali i općenito turizma. Kroz rad se nastojalo prikazati što vjerodostojnije stanje cruising turizma u Dubrovniku. Popraćena su i prikazana istraživanja potrošnje gostiju sa kruzera, kao i pozitivni i negativni učinci na samu destinaciju. Osim toga definirani su i pojmovi turizma i nautičkog turizma. Crusing turizam kao novi oblik...
Definiranje poslovnog modela nove turističke agencije specijalizirane za putovanja mladih
Definiranje poslovnog modela nove turističke agencije specijalizirane za putovanja mladih
Ema Račić
Osnivanje nove tvrtke zahtijeva sveobuhvatan poslovni model kao temeljnu komponentu uspjeha. Poslovni model djeluje kao nacrt za stvaranje, isporuku i zadržavanje vrijednosti na tržištu, pružajući jasnoću i smjer za rast tvrtke. Ključni koraci u izradi modela uključuju analizu poslovne ideje, ciljnog tržišta, ponude vrijednosti, i financijskih tokova. Za turističke agencije, prilagodba novim trendovima u putovanjima je ključna, no bez poslovnog modela teško je ostvariti...
Digitalizacija u hotelskom poslovanju na primjeru hotela Fermai
Digitalizacija u hotelskom poslovanju na primjeru hotela Fermai
Antonela Šošić
Digitalne platforme znatno su smanjile troškove u pružanju hotelskih usluga, pa je hotelski i turistički sektor postao predvodnik digitalne transformacije, kako bi odgovorio na nove izazove. Digitalnu transformaciju podupiru tehnologije kao što su: digitalni uređaji, tehnologija prepoznavanja, chatbotovi, aplikacije, roboti, internet stvari, društvene mreže, cloud i virtualna stvarnost. Cilj rada je analizirati korištenje digitalne tehnologije u hotelijerstvu. Digitalne tehnologije u...

Paginacija