Paginacija

Ponašanje navijačkih skupina
Ponašanje navijačkih skupina
Marin Vrdoljak
Kultura kroz svoje komponente definira društvo. Ljudi se ponašaju u skladu sa vrijednostima i normama i tako, svjesno ili ne, prenose svoju kulturu na potomke i nasljeđuju je od svojih predaka. Unutar kultura postoje grupe ljudi koje žele skrenuti pažnju i istaknuti se na bilo koji način. Takve skupine mogu biti subkulturne i kontrakulturne ovisno o tome da li uvažavaju kulturu šire zajednice ili žele radikalne promjene. Postoji veza između kulture, društva, sporta i...
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Tomislav Šarić
Ovaj stručni završni rad bavi se ponašanjem potrošača prilikom kupnje sportskih marki. Proučavanje ponašanja potrošača usredotočuje se na načine kako pojedinci odlučuju uložiti svoje dostupne resurse u koje se ubraja vrijeme, novac, trud i sl., u stavke vezane za potrošnju. To uključuje: što oni kupuju, zašto to kupuju, kada to kupuju, gdje to kupuju, kako često to kupuju i kako često to upotrebljavaju. Sport kao djelatnost danas ima ogroman utjecaj na tržištu te mu...
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Antonio Bratim
U modernim gospodarstvima porezi su najvažniji izvor državnih prihoda. Porezi se razlikuju od ostalih izvora prihoda po tome što su obvezni nameti i nepovratni su - tj. oni se uglavnom ne plaćaju u zamjenu za neku određenu stvar, poput određene javne usluge, prodaje javne imovine ili izdavanja javnog duga. Iako se porezi vjerojatno prikupljaju za dobrobit poreznih obveznika u cjelini, odgovornost pojedinog poreznog obveznika neovisna je o bilo kojoj primljenoj posebnoj naknadi. Porezni...
Posebnosti ugostiteljstva u razvoju turizma na primjeru restorana Congo
Posebnosti ugostiteljstva u razvoju turizma na primjeru restorana Congo
Stjepan - Dominik Mušura
Sektor turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj jedan je od strateških sektora koji ne samo da snažno podupire gospodarstvo, već i potiče razvoj i rast ostalih gospodarskih sektora. U rijetko kojoj državi svijeta turizam čini petinu ukupnog BDP-a, kao što je slučaj u Hrvatskoj, što ga čini strateškom gospodarskom granom koja, unatoč niskoj profitabilnosti, omogućuje međunarodnu konkurentnost zemlje. Ugostiteljski objekti jedni su od najvažnijih dijelova...
Poslovanje marina u uvjetima korone
Poslovanje marina u uvjetima korone
Mia Lovrić
Tema završnog rada je poslovanje marina u uvjetima korona virusa. Kroz rad se nastoji prikazati problematika utjecaja nove prijetnje čovječanstva 21.og stoljeća na gospodarstvo nautičkog turizma, tj. na financijsko poslovanje marina, isključivo Marine Frape. Popraćena su i prikazana istraživanja o kapacitetu i ostvarenim prihodima hrvatskih luka. Dovedena je u usporedbu uska povezanost utjecaja destinacije, te dodatnih usluga koje se pružaju sudionicima i plovilima nautičkog...
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Ana Žižak
Plan, taktike, strategija poslovanja i vizija sutrašnjice temeljne su platforme koje nužno treba implementirati u poslovnu misiju svake tvrtke koja želi opstati na globalnom tržištu. Bez jasno određenih temeljnih postavki koje determiniraju poslovanje tvrtka nema realnih šansi za opstanak. Strateško poslovanje kao pojam ostavlja dojam aktivnosti koja je jednostavna u svojoj organizaciji. U provedbi to baš nije tako. Definiraju se ciljevi, provode analize, oblikuje se ...
Poslovna komunikacija u hotelskom poslovanju na primjeru hotela Croatia
Poslovna komunikacija u hotelskom poslovanju na primjeru hotela Croatia
Tina Staničić
U završnom radu pojmovno se određuje pojam poslovna komunikacija i njen utjecaj na isporuku hotelskih usluga. Komunikacija uključuje ideje i razumijevanje ideja drugih osoba te je možemo smatrati uspješnom kada pošiljatelj i primatelj shvate poslanu poruku na isti način. Za uspješnost verbalno-društvenih znakova komunikacije bitne su vještine pisanja i govora. Komunikacija ne označava samo jezik već tu ubrajamo pokret, osmijeh, pogled, šutnju te fizički izgled samog govornika....
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Ivan Vranković
U današnjem svijetu vrijedi „znanje = moć.“ Toj paradigmi je pomogla laka i jeftina dostupnost tehnologije, razvoj interneta s kojom su omogućili lakšu dostupnost informacijama. Veliki doprinos dala su računala i ubrzala razvoj uz jednostavniju upotrebu poslovnih informacija kao neizostavnog poslovnog alata u unaprjeđenju gospodarske djelatnosti, pa tako i modernog sporta. Implementacija business intelligence-a u raznim subjektima uvelike je doprinijela smislenom korištenju...
Povezanost strateškog planiranja i efektivnosti sportskih organizacija na primjeru Međunarodnog olimpijskog odbora
Povezanost strateškog planiranja i efektivnosti sportskih organizacija na primjeru Međunarodnog olimpijskog odbora
Vesna Peran
U ovome se radu analiziraju teorijske osnove strateškog upravljanja i planiranja u olimpijskim sportskim organizacijama te opisuje utjecaj koji strateško upravljanje ima na uspješnost organizacije. Ukazuje se na nužnost sposobnosti prilagodbe i strateškog vođenja promjena u organizacijama koje djeluju u dinamičnom i osobito promjenjivom okruženju. Sportska organizacija za postizanje uspjeha treba težiti efikasnosti, kao ispravnom postupanju i efektivnosti, odnosno treba raditi...
Povezivanje turizma i poljoprivrede u Republici Hrvatskoj
Povezivanje turizma i poljoprivrede u Republici Hrvatskoj
Dina Žilić
Već dvadesetak godina u svijetu turizma se nastoji pristupiti na drugačiji način koji se temelji na oblikovanju pozitivnog i aktivnog međuodnosa s okolišem. Cilj je zadovoljavanje kulturnih i rekreativnih potreba, ostvarivanje gospodarskih i društvenih interesa poštivajući domicilno stanovništvo i štiteći neobnovljive resurse – održivi razvoj. Radi se o soft turizmu koji za razliku od tvrdog turizma nije vođen stranim kapitalom i visokim profitom, te ne devastira prirodna i...
Povijest juda organizacija i realizacija natjecanja
Povijest juda organizacija i realizacija natjecanja
Ivana Mitrović
U radu je prikazan povijesni razvoj juda kao boriliačke vještine i sporta u svijetu i kod nas. Judo je nastao iz različitih stilova ju-jutse. Da bi postao sport tadašnji profesor Sveučilišta u Tokiju Jigoro Kano odabrao je najbolje tehnike ju-jutse i prilagodio sportskom načinu vježbanja. Taj način je nazvao Judo Kodokan sistem, kako bi se doslovce prevelo Ju Do je nježan put (ju-nježan do-put). Usavršavanjem Judo je postao jedna od najprihvačenijih metoda za razvoj...
Pozicioniranje hokejaškog kluba Medveščak kao najpoznatijeg sportskog brenda Hrvatske
Pozicioniranje hokejaškog kluba Medveščak kao najpoznatijeg sportskog brenda Hrvatske
Leonardo Manin
Klub hokeja na ledu Medveščak ( KHL Medveščak ) je hrvatski profesionalni hokejski klub, koji nastupa u KHL-u i u hrvatskoj hokejskoj ligi. Klub ima svoj nadimak “Medvjedi“ i navijački slogan „Zig-zag, Med-veš-čak!“ SPORTO nagrada za brend godine se u suradnji s Institutom za istraživanje tržišta Mediana od 2013. dodjeljuje najboljim sportskim brendovima na području Slovenije, Hrvatske i Srbije u kategorijama: sportašica, sportaš i klub. Institut je za potrebe...

Paginacija