Paginacija

Procjena zaposlenika u hotelima na području grada Splita kategorizacije tri do pet zvjezdica
Procjena zaposlenika u hotelima na području grada Splita kategorizacije tri do pet zvjezdica
Edita Tičinović
Svako poduzeće da bi uspješno poslovalo mora planirati, ocjenjivati i upravljati ljudskim resursima kao ključnoj stavci u uspjehu poslovanja te ključnoj stavci u konkurentskoj prednosti. U ovom završnom radu cilj je bio obraditi temu procjene radnog učinka djelatnika te upravljanja radnim učinkom djelatnika kao djela djelatnosti ljudskih resursa u poduzećima. Rad daje uvid u neke teorijske odrednice procjene i upravljanja učinkom te je povezan s konkretnim primjerom primjene...
Prodaja usluga u turizmu putem Interneta na primjeru turističke agencije“Hvar Adventure”
Prodaja usluga u turizmu putem Interneta na primjeru turističke agencije“Hvar Adventure”
Maro Roić
U ovom završnom radu obrađen je proces prodaje turističkih usluga na internetu. Internet prodaja od pojave na tržištu je imala veliki rast u globalu, pa i u Hrvatskoj. Ali ima svoje prednosti i mane. Glavne mane poput neopipljivosti proizvoda su nebitne u prodaji usluga u turizmu i zato je internet marketing od iznimne važnosti u turističkom sektoru. Za uspješno poslovanje agencije u turizmu su vrlo bitni i novi marketinški alati poput socijalnih mreža, internetskih stranica i...
Programi uvođenja u posao u hotelima na području grada Splita
Programi uvođenja u posao u hotelima na području grada Splita
Lea Vladović
Cilj ovog rada je objasniti proces i vaţnost programa uvođenja u posao. Danas hoteli imaju velike probleme sa zapošljavanjem i zadržavanjem kvalitetnih zaposlenika što je osobito opasno posebno u malim hotelima u kojima loša usluga lako može odbiti korisnike. U ovom završnom radu vidjet ćemo kako su aktivnosti u ljudskim potencijalima kao što su zapošljavanje te samim time i programi uvođenja u određeni posao, usavršavanje, procjene, nagrađivanje i razvoj zaposlenika...
Programi vjernosti i njihova primjena u hotelskoj industriji
Programi vjernosti i njihova primjena u hotelskoj industriji
Ena Vidović
Globalizacija, sloboda tržišta i tehnološki razvoj doveli su do potrebe proizvođača (trgovaca) za razvijanjem marketinških alata čiji je cilj privlačenje novih kupaca, ali i zadržavanje postojećih. Nikad bolja protočnost informacija uzrokovala je svojevrsnu izbirljivost i sve veću osviještenost populacije o pojmu 'vrijednost za novac'. Istraživanja su pokazala da upravo one tvrtke koje se koncentriraju na pronalaženje i zadržavanje dobrih kupaca generiraju vrhunske...
Projekt izgradnje lokalnog sportsko-rekreacijskog centra u kontekstu europskih strukturnih i investicijskih fondova i upravljanja projektnim ciklusom
Projekt izgradnje lokalnog sportsko-rekreacijskog centra u kontekstu europskih strukturnih i investicijskih fondova i upravljanja projektnim ciklusom
Igor Šaban
Sportski i rekreacijski turizam u Republici Hrvatskoj sve češći je oblik turizma u ponudi i potražnji. Osnovna prednost ovog turizma je što uključuje sportske i rekreativne aktivnosti koje pozitivno utječu na ljudsko zdravlje i poboljšavaju socijalni kontakt među ljudima. Ova vrsta turizma usmjerena je na zadovoljavanje čovjekovih potreba za kretanje, igrom, aktivnim odmorom i zabavom. Poseban problem razvoja sportskog i rekreacijskog turizma u Hrvatskoj predstavlja manjak potrebne...
Projektni menadžment u funkciji razvoja golfa u Hrvatskoj
Projektni menadžment u funkciji razvoja golfa u Hrvatskoj
Josip Zec
Temelj pisanja ovog rada proizlazi iz sportskog projekta čija je ideja organizacija golf turnira u blizini Splita. U radu su iznešene osnovne definicije i pojašnjenja projekta, sportskog menadžmenta te ostalih relevantnih podataka bitnih za što bolje razumijevanje izrade projekta kao i osnovne informacije o golfu kao sportu, njegovom trendu rasta u svijetu i Hrvatskoj. Koristio sam se literaturom s tematikom iz sportskog menadžmenta. Središnji dio rada bazira se na ideji...
Promocija sportskih proizvoda
Promocija sportskih proizvoda
Marin Antišić
Marketing se nalazi u svim dijelovima gospodarstva, infrastrukture i društva u cjelini. Bit je njegovih aktivnosti to što je vezan uz tržište, odnosno proizvođača i kupca. Marketing je, prije svega, ekonomski proces i poslovna funkcija, ali je to i poslovna filozofija i koncepcija, pa konačno i znanstvena disciplina. Marketing u svim djelatnostima pa tako i u sportu valja promatrati kao svojevrsnu poslovnu filozofiju, gdje su bitni čimbenici i sudionici proizvođač i tržište....
Rasizam na Olimpijskim igrama
Rasizam na Olimpijskim igrama
Dino Fiorentini
Olimpijske igre su jedna od najvećih društvenih događaja današnjice. Širom svijeta prepoznata je velika gledanost te olimpijske ideje mira, slobode i jednakosti. No što kada to nije tako, što kada Olimpijske igre obilježi rasizam? Iako je ideja ove vrste igara bila poveznica među ljudima i državama bez obzira na rasu i vjeroispovijest, javljaju se mnoge poveznice gdje rasizam vodi glavnu riječ.
Razvoj cikloturizma na području grada Trogira kroz projekt „2 islands on 2 wheels“
Razvoj cikloturizma na području grada Trogira kroz projekt „2 islands on 2 wheels“
Daria Mrdaković
Cikloturizam je jedan od potencijala razvoja turizma u Trogiru. Grad Trogir je turistički razvijena destinacija koja bilježi velik turistički promet naročito u sezoni. U cilju smanjenja sezonalnosti turizma orijentira se razvoju cikloturizma i promociju istog kroz organizaciju manifestacija cikloturizma. Cilj istraživanja je analizirati razvoj cikloturizma u Trogiru i turistički promet u vrijeme održavanja manifestacija cikloturizma. Organiziranjem manifestacija cikloturizma nastoji...
Razvoj e-marketinga u turizmu na poslovnom slučaju turističke agencije Adriagate d.o.o.
Razvoj e-marketinga u turizmu na poslovnom slučaju turističke agencije Adriagate d.o.o.
Ana Popović
E-marketing je društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Marketing se sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale. Na internetu postoji velik broj različitih tehnika marketinga kojima smo svakodnevno izloženi, poput marketinga na društvenim mrežama, Internet oglašavanje, e-marketing, e-mail marketing i drugo. Na temelju istraživanja dostupne...
Razvoj gospodarstva Republike Hrvatske (na primjeru Valamar Riviera d.d.) utemeljen na ulaganjima u ljudske resurse i strane investicije
Razvoj gospodarstva Republike Hrvatske (na primjeru Valamar Riviera d.d.) utemeljen na ulaganjima u ljudske resurse i strane investicije
Tea Mateta
Gospodarstvo Republike Hrvatske od devedesetih godina naovamo doživljava tranziciju prema otvorenom tržišnom gospodarstvu u kojem prevladava tercijarni sektor, pretežno uslužnih djelatnosti. U ovom se radu polazi od pretpostavke da su ulaganje u strane investicije, stručan kadar, a samim time i ljudski resursi od iznimne važnosti za povećavanje kvalitete rada poduzeća. Jedan od temeljnjih čimbenika za postavljanje kvalitetnih temelja u poslovanju su upravo ljudski potencijali,...

Paginacija