Paginacija

Motivacijski faktori kao element uspješnosti poduzeća Putokazi putovanja d.o.o.
Motivacijski faktori kao element uspješnosti poduzeća Putokazi putovanja d.o.o.
Tihana Mrđen
Motivacija kao jedan od glavnih pokretača želje za radom i uspjehom u pojedinca ima važnu ulogu u menadžmentu i vođenju poduzeća i tima. Desetljećima se već istražuju razni čimbenici koji utječu na motivaciju zaposlenih, a uz to je razrađeno i nekoliko teorija motivacije koje su podijeljene na procesne i sadržajne, koje se dalje dijele kako je prikazano u radu. Kako bi se ovaj teoretski pristup provjerio u praksi, na primjeru poduzeća Putokazi putovanja d.o.o. istražilo se...
Motivacijski čimbenici nastavnog osoblja u visokom obrazovanju
Motivacijski čimbenici nastavnog osoblja u visokom obrazovanju
Nino Kapitanović
Činjenica je da motivirani zaposlenici postižu višu radnu uspješnost čime raste i ukupna uspješnost organizacije te njena konkurentnost na tržištu. Obzirom na navedeno, sve više organizacija shvaća važnost motivacije zaposlenika te joj posvećuje posebnu pozornost. Motivacija danas predstavlja jedan od najkompleksnijih izazova. Potrebe zaposlenika i čimbenici za koje se drži da ih motiviraju, danas su objekt intenzivnih istraživanja i analiza iz kojih su proizišle mnoge...
Motivacijski čimbenici sportašica u Hrvatskoj na primjeru ŽRK Split 2010
Motivacijski čimbenici sportašica u Hrvatskoj na primjeru ŽRK Split 2010
Nina Cvitanović
Sport je sastavni dio društvenih potreba pojedinaca, s ciljem fizičkog i duhovnog odgoja, vitalnosti, zdravlja i stavova te kvalitete života. Danas uloga sporta u društvu postaje sve izraženija, a time i važnija, jer je sport između ostalog važno sredstvo socijalne integracije: povezuje ljude različite dobi, spola, podrijetla. Sve je veći naglasak na realizaciji uspjeha koji se odražavaju fizičkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima sportaša. Broj profesionalnih...
Nautički turizam kao činitelj regionalnog razvoja turizma, na primjeru Krila Jesenice
Nautički turizam kao činitelj regionalnog razvoja turizma, na primjeru Krila Jesenice
Ines Zemunik
Tema završnog rada je nautički turizam kao činitelj razvoja regionalnog turizma na primjeru malog mjesta Krilo, nedaleko od Splita, koji je s godinama razvijanja postao vodeća destinacija za lansiranje kvalitetnog proizvoda u Hrvatskoj, ali i općenito u svijetu, malog cruisinga. Kroz rad se nastojalo što vjerodostojnije prikazati povijest te dugu tradiciju pomorstva u samom mjestu kao i razvoj nautičkog turizma, odnosno cruisinga, kroz godine. Popraćene su informacije iz prve ruke...
Nefinancijske kompenzacije kao motivatori za rad u turizmu – primjer agencije Uragan i Valamar Riviera d.d.
Nefinancijske kompenzacije kao motivatori za rad u turizmu – primjer agencije Uragan i Valamar Riviera d.d.
Paula Matijević
U ovom radu obrađuje se tema nefinancijskih kompenzacija kao motivatora za rad u turizmu. Turizam je zasigurno najznačajnija grana hrvatskog gospodarstva sa velikim ekonomskim efektom. Zadnjih godina dolazi do ekspanzivnog rasta u turizmu. Pod time se misli na resurse, radnu snagu, investicije, otvaranje novih smještajnih i ugostiteljskih objekata. U turizmu su resursi brojni ali i ograničeni stoga se s njima treba racionalno postupati. Kada se govori o upravljanju ljudskim resursima tj....
Nogometni kamp MNK Marina  i njegov utjecaj na turizam Općine Marina
Nogometni kamp MNK Marina i njegov utjecaj na turizam Općine Marina
Luka Plejić
Sport, s obzirom na svoju društvenu i gospodarsku ulogu i svoj veliki publicitet, izuzetno je pogodan za gospodarske aktivnosti. Stoga, poduzetništvo u sportu ima široke mogućnosti primjene zbog mogućnosti animiranja, na različite načine, širokih masa ljudi. Sportski programi su povezani sa komplementarnim djelatnostima, kao što su proizvodnja i prodaja sportske opreme, odjeće, obuće i prehrambenih artikala, turizam i razne razne druge uslužne djelatnosti koje konzumira velika...
Novi trendovi u zdravstvenom turizmu - yoga
Novi trendovi u zdravstvenom turizmu - yoga
Karla Romić
U ovom radu prikazan je razvoj zdravstvenog turizma te yoge, kao novog trenda u turizmu. U posljednjih desetak godina povećava se svijest ljudi po pitanju brige za vlastito zdravlje te zdravstveni turizam preuzima značajnu ulogu u turizmu. U Hrvatskoj koja je bogata prirodnim i ljekovitim činiteljima, zdravstveni turizam zauzima važno mjesto te ima sve preduvjete za uspješan razvoj. Wellness turizam koji se uglavnom odvija u hotelima te lječilištima, podrazumijeva pružanje...
OBNOVA PAŠKE SOLANE KAO KULTURNE MATERIJALNE BAŠTINE OTOKA PAGA
OBNOVA PAŠKE SOLANE KAO KULTURNE MATERIJALNE BAŠTINE OTOKA PAGA
Jurica Vuković
Otok Pag je jedan od najposjećenijih hrvatskih otoka, koji je prema mišljenju mnogih turista glavna destinacija za zabavu na našoj obali. Iako je u današnje vrijeme turizam najvažnija gospodarska djelatnost, otok Pag jedinstven je i poznat po proizvodnji soli. Naime, otok je oduvijek imao posebne uvjete za proizvodnju morske soli, ponajprije mikroklimu podneblja, velik broj sunčanih dana, vjetrove koji stalno pušu, goli kamen i vrlo skromno raslinje. Stoga ne čudi kako je Solana Pag...
OBRAČUN TROŠKOVA U POSLOVANJU NA PRIMJERU RESTORANA KAPTOL
OBRAČUN TROŠKOVA U POSLOVANJU NA PRIMJERU RESTORANA KAPTOL
Dominik Stanišić
Obračun troškova u poslovanju restorana je specifičan, a cilj rada je prikazati koje sve metode ugostitelji moraju poznavati prilikom obračunavanja troškova kako u teoriji tako i u praksi. Ustvrditi pojam ugostiteljstva i kakvi svi ugostiteljski objekti postoje te kakvi su uvjeti poslovanja. Oporezivanje ugostiteljske djelatnost te koje su njihove specifičnosti. Postoje više vrsta kalkulacija, a neka od njih su kalkulacija jela, pića smještaja. Kada je riječ o hotelskim...
OBRNUTA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KAO POSLOVNI KONCEPT U MODERNOM HOTELIJERSTVU NA PRIMJERU LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
OBRNUTA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KAO POSLOVNI KONCEPT U MODERNOM HOTELIJERSTVU NA PRIMJERU LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Iva Vranić
Liburnia Riviera Hoteli d.d. predstavljaju primjer gospodarskog subjekta gdje zbog promjene vlasništva i nužne potrebe za unaprjeđenjem poslovanja, rađa se ideja o primijeni obrnute organizacijske strukture. Dolaskom novog vlasnika i uprave Liburni Riviera Hoteli žele biti vodeći u razvoju Opatije i Kvarnera te uz potporu Grada Opatije, drugih lokalnih i regionalnih institucija podići raznolikost i turističku vrijednost odredišta na višu razinu. Potreba za promjenom organizacijske...
Objavljivanje predugovornih informacija za paket- aranžmane u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Direktive (EU) 2015/2302
Objavljivanje predugovornih informacija za paket- aranžmane u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Direktive (EU) 2015/2302
Antonija-Lovrena Žuvela
Najvažniji izvor ovoga rada jest Direktiva (EU) 2015/2302 koja je implementirana u Zakon o pružanju usluga u turizmu kojim se uređuju usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima. Svrha donošenja Direktive jest da se njenom primjenom ostvari što preciznija i jedinstvena razina zaštite potrošača i to na način da se određeni aspekti zakona i drugih propisa država članica...

Paginacija