Paginacija

IMIDŽ NAVIJAČKE SKUPINE TORCIDA KAO REZULTAT ANALIZE MEDIJSKIH SADRŽAJA
IMIDŽ NAVIJAČKE SKUPINE TORCIDA KAO REZULTAT ANALIZE MEDIJSKIH SADRŽAJA
Katarina Delić
SAŽETAK Organizacija i djelovanje navijačkog kluba temelji se na pružanju potpore sportskom klubu. Komuniciranje putem društvenih mreža i internetskih kanala osigurava širenje informacija i kontakte s brojnom publikom. Posredstvom novih oblika komuniciranja o sportskim događajima, broj pratitelja i pretplatnika govori o veličini posredne i neposredne navijačke zajednice koja nadilazi lokalan značaj i utječe na formiranje imidža navijačke skupine. Suvremena sportska događanja...
Imidž kajakaških klubova u Republici Hrvatskoj
Imidž kajakaških klubova u Republici Hrvatskoj
Anamaria Govorčinović
Danas je sportsko tržište postalo zasićeno mnogobrojnim mogućnostima bavljenja raznim sportskim aktivnostima, ali i proizvodima i uslugama koje ti sportovi nude. Korisnici svojih sportova nastoje na sve načine pridobiti nove korisnike na način da se reklamiraju kroz vrhunske sportaše ili kako je baš njihov sport jako bitan za ljudsko zdravlje. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti imidž kajakaških klubova u Hrvatskoj.Rezultat djelovanja kajakaških klubova na tržištu u svojim...
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Boren Toni Prkić
Pay – per – view je zatvoreni televizijski sistem koji većinu svojih prihoda dobiva iz prijenosa sportskih manifestacija vezanih za boks i miješane borilačke vještine. Ovakav način rada se postupno razvijao prateći razvoj televizije i sporta na njoj te danas konkurira standardnim pretplatničkim sportskim paketima na način da pruža jednokratnu uslugu onima koji nisu zainteresirani za dugotrajni najam kanala. Usprkos tome što ne prenosi neke od najvećih sportskih događaja u...
Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Tino Andrijić
Implementacijom baza podataka primjenom CloudLinux operativnog sustava i MySQL-a iz primjera tvrtke TOTOHOST d.o.o. prikazana su praktična rješenja programske podrške za određene probleme sa kojima se susreću pružatelji dijeljene web hosting usluge, a koji se odnose specifično za MySQL sustav za upravljanje bazama podataka, a tiču se stabilnosti, sigurnosti i brzina rada sustava. Dijeljeni (engl. shared hosting) najčešći je tip usluge kod pružatelja hosting usluga i...
Implikacije smanjenja otpada hrane s obzirom na rokove trajnosti hrane
Implikacije smanjenja otpada hrane s obzirom na rokove trajnosti hrane
Marko Matić
Industrijski prehrambeni sustav često je karakteriziran nedostatkom vrednovanja hrane kao resursa. Navedeni sustav hranu percipira potrošnom robom u smislu proizvoda s ograničenim rokovima trajanja označenima na ambalaži. Takav pristup stvara ozbiljan problem zbog zakona i propisa usmjerenih primarno na proizvođače u cilju usmjeravanja na osiguravanje kvalitete proizvoda. Navedeno rezultira bespogovornim slijeđenjem istaknutih rokova trajanja od strane potrošača, često dovodeći...
Informacijska sigurnost i sustavi za upravljanje operativnim zapisima i sigurnosnim događajima
Informacijska sigurnost i sustavi za upravljanje operativnim zapisima i sigurnosnim događajima
Antonio Ribarević
Informacijska sigurnost predstavlja ključni aspekt moderne poslovne okoline, a ovaj završni rad prikazuje njezin značaj i izazove u kontekstu organizacija. Rad istražuje različite dimenzije informacijske sigurnosti, uključujući njene osnove, ciljeve i metode zaštite podataka i informacijskih sustava. U prvom dijelu rada analizira se važnost informacijske sigurnosti u suvremenom društvu i poslovnom svijetu. Objašnjavaju se ključni aspekti sigurnosti, uključujući...
Inovativne aktivnosti u hotelijerstvu na području grada Dubrovnika
Inovativne aktivnosti u hotelijerstvu na području grada Dubrovnika
Anton Gabelica
Poznato je da ako neko poduzeće želi poslovati uspješno, treba pratiti trendove i prilagođavati se tržištu i potrebama potrošača. To isto vrijedi i za hotelijerstvo. Kako bi privukli što više gostiju, nužno je da hoteli prate trendove na tržištu. Jedan od dugotrajnih trendova je i inovativnost, odnosno uvijek se pronalaze načini kako ponuditi nešto novo ili kako implementirati nešto suvremeno u hotelsko poslovanje. Grad Dubrovnik jedan je od turistički najrazvijenijih...
Instagram kao sredstvo brendiranja sportaša
Instagram kao sredstvo brendiranja sportaša
Franjo Prce
Rad ne sadrži sažetak.
Internalizacija društvenih vrijednosti putem sporta
Internalizacija društvenih vrijednosti putem sporta
Kristina Radulović
Socijalizacija je proces kojim učimo kako postati dio društva, učimo kulturu društva kojem pripadamo. Proces socijalizacije započinje od trenutka kada se rodimo i traje koliko i naš životni vijek. Ipak, primarna socijalizacija, slažu se stručnjaci u području društvenih znanosti, ključna je za oblikovanje osobe. U toj ranoj dobi, u primarnim društvenim grupama, dijete najviše uči – od jezika i običaja, preko normi, simbola, vrijednosti. Osim obitelji i vrtičke grupe, za...
Internet Exchange Point - IXP
Internet Exchange Point - IXP
Tomislav Božinović
U završnom radu kroz uvodno izlaganje opisan je koncept Interneta, kao i povijest njegova nastanka što započinje razvojem ARPANET-a. ARPANET je mreža razvijena od strane američkog Ministarstva obrane, čije je korištenje u istraživačkim i znanstvenim krugovima dovelo do razvijanja mnogih protokola i tehnologija koji su ostali u upotrebi sve do danas. U vrijeme kada je službeno usvojena grupa protokola TCP/IP na ARPANET-u , počeo se koristiti termin „Internet“, stoga je zbog...
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Ivan Krapić
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina, koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Poduzetništvo je oduvijek vezano s financiranjem. Svi su segmenti poslovne politike poduzeća značajni, pri čemu financijskom menadžmentu pripada središnje mjesto, značaj i funkcija. Koristeći razne metode dobiva se pregled...
Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Marija Jelić
Planina Dinara posjeduje prekrasnu i netaknutu prirodu, no pitanje je na koji način iskoristiti njezine turističke potencijale. Cilj ovog rada je teorijskom obradom turističkih potencijala, provođenjem intervjua, analizom destinacije i formiranjem ciljanog tržišta dati smjernice za razvoj destinacije, ali i sakupiti što više relevantnih informacija na jednom mjestu.

Paginacija