Pages

Aktivna uloga sportskog kluba u provedbi programa suzbijanja navijačkog nasilja
Aktivna uloga sportskog kluba u provedbi programa suzbijanja navijačkog nasilja
Dora Radić
Sport je mehanizam integracije koja uključuje sve građane bez obzira na spol, rasu, vjersku i seksualnu orijentaciju. Nasilje u sportu i sportskim događajima baca sjenu na pozitivan utjecaj koji sport ima na pojedinca i društvo u cjelini. Homofobni i ksenofobni ispadi, rasističko ponašanje i fizički sukobi nisu u skladu s vrijednostima koje njeguje Europsku unija. Prva velika strateška smjernica o ulozi sporta u Europskoj uniji bila je "Bijela knjiga o sportu". Prilikom odabira...
Analiza financijskih izvještaja i rezultata poslovanja na primjeru poduzeća „ Hoteli Makarska d.d.“
Analiza financijskih izvještaja i rezultata poslovanja na primjeru poduzeća „ Hoteli Makarska d.d.“
Jelena Jovanović
Temeljni financijski izvještaji su izvor informacija o financijskom položaju i uspješnosti poduzeća svim zainteresiranim stranama poduzeća. Analiza temeljnih financijskih izvještaja je postupak ispitivanja ekonomskog i financijskog stanja poduzeća. Zainteresirane strane (menadžment, investitori, kreditori itd.) na temelju analize žele dobiti što više podataka kako bi mogli donjeti za njih optimalne odluke vezane za poduzeće. Prvi korak u radu bit će opis temeljnih financijskih...
Analiza financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na primjeru hrvatskog gimnastičkog saveza
Analiza financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na primjeru hrvatskog gimnastičkog saveza
Marijo Možnik
Pojam neprofitnih organizacija određen je različitim propisima i zakonima poput Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), Zakona o sportu (NN, br. 71/06) i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14). Financijska analiza neprofitne organizacije predstavlja proučavanje novčanih podataka i informacija u financijskim izvještajima potrebnih za upravljanje poslovanjem. Nacionalni sportski savezi vrsta su neprofitnih organizacija. Na primjeru...
Analiza financijskih izvještaja nogometnog kluba
Analiza financijskih izvještaja nogometnog kluba
Zvonimir Milić
Rad prezentira zakonski okvir djelovanja športskog dioničkog društva, povijest i proces preoblikovanja HNK Hajduk Split , godišnja financijska izvješća i njihovu analizu putem financijskih pokazatelja te na kraju prikaz godišnjih financijskih izvještaja grupe š.d.d. Hajduk Split i pripadajućeg društva Naprid bili d.o.o. Analizom financijskih izvještaja za 2017.godinu vidljivo je da je grupa ostvarila dobit i napredak u likvidnosti. Usporedbom 2016. i 2017. godine vidljivo je da...
Analiza hotelskih resursa poluotoka Pelješca
Analiza hotelskih resursa poluotoka Pelješca
Ivana Lolić
U ovom radu će se prezentirati analiza hotelskih resursa zastupljenih na poluotoku Pelješcu, njihovo trenutno stanje i stupanj iskorištenosti u turističke svrhe. Analizirati resurse koji su atraktivni, privlačni, ali i resurse koji nisu trenutno privedeni turističkoj svrsi, njihove mogućnosti iskorištenosti u budućnosti. Uočiti jake strane, prednosti i snage, ali i predočiti ugroze, probleme i prilike. Predočiti koliko hotelska ponuda utječe na cjelokupan život stanovnika...
Analiza hotelskog smještaja na području grada Splita
Analiza hotelskog smještaja na području grada Splita
Ivana Sablić
Hoteli kao objekti privremenog smještaja osoba koje borave izvan mjesta boravka je idealan smještaj turistima kako domaćim, a posebice stranim gostima pri dolasku u Grad Split. Problem istraživanja u ovom radu je hotelski smještaj u Gradu Splitu koji je daleko od zadovoljavajućeg. Iako postoji velik broj hotela u Gradu Splitu, boravak u njima i dalje karakterizira sezonalnost. Cilj rada je utvrditi na kakvoj razini je hotelski smještaj u gradu Splitu, analizirati goste koji ...
Analiza i prijedlog za poboljšanje stanja u hrvatskom nogometu
Analiza i prijedlog za poboljšanje stanja u hrvatskom nogometu
Domagoj Barbarić
U ovom završnom radu analizirani su problemi koji sprječavaju razvoj nogometa u Hrvatskoj. Nogomet je u Hrvatskoj najpopularniji sport i sastavni je dio svakodnevnog života a brojni problemi koji usporavaju njegov razvoj direktno ili indirektno utječu na veliki broj ljudi. Hrvatski nogometni savez upravlja i brine se za stanje i razvoj nogometa u Hrvatskoj, a način na koji to radi nije uvijek najbolji. Nogometna liga i klubovi, za razliku od reprezentacije, nisu na razini konkurentnosti...
Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Dragan Skočić
Komercijalizacija sporta zasigurno je pridonijela njegovoj popularnosti. Zahvaljujući reklamama i sponzorima, sport je dosegao globalnu razinu, ali novcem kao vodiljom sport se ponekad i srozava do moralnog bankrota. Sport se sve više udružuje s onima koji nemaju publicitet, ali imaju financijsku moć. Ponekad ima važnost državnog prestiža, a puno puta je upregnut i u političke projekte. U Hrvatskoj je sport tradicionalno živio na jaslama države od donacija i doprinosa, a tek...
Analiza kulturnog turizma u gradu Splitu
Analiza kulturnog turizma u gradu Splitu
Ana Vrdoljak
Kulturni turizam je specifičan oblik turizma u kojem su središte turističkih posjeta muzeji, koncerti, izložbe, ili pak materijalna ili nematerijalna baština. Također, on je oblik čija je svrha, između ostalog, otkrivanje spomenika i lokaliteta. Problem istraživanja jest analiziranje kulturnog turizma s teorijskog aspekta te kasnije s aspekta istraživanja na primjeru grada Splita. Cilj završnog rada jest prikazati djelovanje kulturnog turizma u turističkoj ponudi grada...
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Saša Subotić
Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Trgovačko društvo je subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili bilo koju drugu djelatnost, preuzimajući rizik, radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Trgovačka društva su javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno...
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Tomislav Trebotić
Na sportski marketing veliki utjecaj imalo je povećanje potražnje za sportom (popularizacija), te sportskim proizvodima. Značajnu ulogu igra i razvoj sponzorstva i medija, od tiskanih, audio-medija, pa do modernih elektronskih medija. Taekwondo je danas prihvaćen kao jedan od najefikasnijih sistema samoobrane i jedna od najatraktivnijih borilačkih vještina, te moderan olimpijski sport te kao takav zahtjeva dobar marketing.
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Marko Ristovski
U posljednja dva desetljeća došlo je do značajnih promjena u nogometu. Nogomet je danas komercijaliziran i time rastu korporativne, zajedničke i medijske uključenosti u igru. Također su se povećale promotivne aktivnosti za oboje, klubove i nogometaše. Tu je i zbog tih transformacija, nogomet popularan medijski proizvod koji se poslužuje na širokom rasponu medijskih platformi kao što su televizija, radio, novine i online mediji. Ovi rastući interesi nogometa od strane raznih...

Pages