Pages

 Uloga legendi i mitologije kao nematerijalne baštine u formiranju turističke ponude otoka Brača
Uloga legendi i mitologije kao nematerijalne baštine u formiranju turističke ponude otoka Brača
Ante Trutanić
U ovom radu prikazati će se kulturna baština otoka Brača kao važan čimbenik razvoja održivog turizma otoka. Svrha rada je dati prijedlog odgovornog gospodarenje postojećim lokalitetima na otoku uz koje se vežu mitovi i legende, a u svrhu revitalizacije postojeće turističke ponude. Kroz rad će se nastojati iskoristiti mističnost postojećih drevnih legendi i mitova vezanih uz otok u svrhu razvitka turističke ponude i promocije otoka u smislu stvaranja prepoznatljivog...
ANALIZA REVPAR POKAZATELJA HOTELA S 5* U GRADU SPLITU
ANALIZA REVPAR POKAZATELJA HOTELA S 5* U GRADU SPLITU
Antonela Jelčić
Luksuzni hoteli su smještajni objekti koji pružaju kvalitetnu i vrhunsku uslugu elitnim gostima. U osnovi pridonose razvoju ponude turističke destinacije i privlače klijente visoke platežne moći. Hoteli s 5* na tržištu povećavaju konkurentnost i prepoznatljivost destinacije na dinamičnom turističkom tržištu. Predmet rada je analiza RevPAR pokazatelja od strane luksuzni hotela u gradu Splitu. Glavni cilj diplomskog rada jest ukazati na uspješnost poslovanja luksuzni hotela....
Aktivna uloga sportskog kluba u provedbi programa suzbijanja navijačkog nasilja
Aktivna uloga sportskog kluba u provedbi programa suzbijanja navijačkog nasilja
Dora Radić
Sport je mehanizam integracije koja uključuje sve građane bez obzira na spol, rasu, vjersku i seksualnu orijentaciju. Nasilje u sportu i sportskim događajima baca sjenu na pozitivan utjecaj koji sport ima na pojedinca i društvo u cjelini. Homofobni i ksenofobni ispadi, rasističko ponašanje i fizički sukobi nisu u skladu s vrijednostima koje njeguje Europsku unija. Prva velika strateška smjernica o ulozi sporta u Europskoj uniji bila je "Bijela knjiga o sportu". Prilikom odabira...
Alati otvorenog koda za digitalnu forenziku i testiranje mrežne sigurnosti
Alati otvorenog koda za digitalnu forenziku i testiranje mrežne sigurnosti
Ante Jukica
Digitalna forenzika i testiranje mrežne sigurnosti postaju sve važniji aspekti u suvremenom informacijskom društvu. Ovaj završni rad istražuje ključnu ulogu koju imaju alati otvorenog kôda u tom području, pružajući dublji uvid u njihovu ulogu i značaj. Digitalna forenzika bavi se procesom identifikacije, prikupljanja, analize i interpretacije digitalnih tragova i dokaza s ciljem rješavanja kriminalističkih slučajeva. Istodobno, testiranje mrežne sigurnosti ključno je za...
Analiza 5G tehnologije
Analiza 5G tehnologije
Vedran Katavić
Peta generacija tehnologije mobilnih mreža se trenutno implementira u svijetu radi potrebe da se stvori tehnološka osnova novom dobu umreženog društva. Ona je nastavak tehnološkog napretka mobilne tehnologije od nastanka prvih mobilnih mreža koje su činili automobilski telefoni. Ovaj rad detaljno i kronološki opisiva razvoj mobilne tehnologije u pet generacija, i nulte pred generacije. Objašnjavaju se tehnološke osnove i glavne značajke svake generacije i društvene i ekonomske...
Analiza McDonald`s poslovanja u republici Hrvatskoj
Analiza McDonald`s poslovanja u republici Hrvatskoj
Emanuel Žugaj
McDonald's je svjetski poznat lanac brze prehrane koji s godinama zauzima vodeću poziciju, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, te ga je, obzirom na popularnost, teško nadmašiti. McDonald's je svoje poslovanje prenio u Republiku Hrvatsku 1996. godine te je od otvaranja prvog restorana u Zagrebu prošlo 26 godine. Uvođenjem pojedinih proizvoda ekskluzivno za hrvatsko tržište, McDonalds se pokušava približiti ljudima ove regije. Uniformirani standard poslovanja diljem svijeta omogućava...
Analiza eno gastro ponuda turističkih destinacija u Dalmatinskoj zagori
Analiza eno gastro ponuda turističkih destinacija u Dalmatinskoj zagori
Tonči Drlje
Ovaj završni rad analizira eno-gastronomsku ponudu Dalmatinske zagore u vidu bitnog čimbenika razvoja ovog područja kao perspektivne turističke destinacije. Dalmatinska zagora posjeduje veliki turistički potencijal kako zbog svojih prirodnih bogatstava i kulturno-povijesne baštine, tako i zbog eno-gastronomske ponude. U tom smislu, cilj ovog rada je SWOT metodom analizirati potencijal Dalmatinske zagore kao perspektivne turističke destinacije kroz prizmu njene trenutne...
Analiza financijskih izvještaja i rezultata poslovanja na primjeru poduzeća „ Hoteli Makarska d.d.“
Analiza financijskih izvještaja i rezultata poslovanja na primjeru poduzeća „ Hoteli Makarska d.d.“
Jelena Jovanović
Temeljni financijski izvještaji su izvor informacija o financijskom položaju i uspješnosti poduzeća svim zainteresiranim stranama poduzeća. Analiza temeljnih financijskih izvještaja je postupak ispitivanja ekonomskog i financijskog stanja poduzeća. Zainteresirane strane (menadžment, investitori, kreditori itd.) na temelju analize žele dobiti što više podataka kako bi mogli donjeti za njih optimalne odluke vezane za poduzeće. Prvi korak u radu bit će opis temeljnih financijskih...
Analiza financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na primjeru hrvatskog gimnastičkog saveza
Analiza financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na primjeru hrvatskog gimnastičkog saveza
Marijo Možnik
Pojam neprofitnih organizacija određen je različitim propisima i zakonima poput Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), Zakona o sportu (NN, br. 71/06) i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14). Financijska analiza neprofitne organizacije predstavlja proučavanje novčanih podataka i informacija u financijskim izvještajima potrebnih za upravljanje poslovanjem. Nacionalni sportski savezi vrsta su neprofitnih organizacija. Na primjeru...
Analiza financijskih izvještaja nogometnog kluba
Analiza financijskih izvještaja nogometnog kluba
Zvonimir Milić
Rad prezentira zakonski okvir djelovanja športskog dioničkog društva, povijest i proces preoblikovanja HNK Hajduk Split , godišnja financijska izvješća i njihovu analizu putem financijskih pokazatelja te na kraju prikaz godišnjih financijskih izvještaja grupe š.d.d. Hajduk Split i pripadajućeg društva Naprid bili d.o.o. Analizom financijskih izvještaja za 2017.godinu vidljivo je da je grupa ostvarila dobit i napredak u likvidnosti. Usporedbom 2016. i 2017. godine vidljivo je da...
Analiza hotelskih resursa poluotoka Pelješca
Analiza hotelskih resursa poluotoka Pelješca
Ivana Lolić
U ovom radu će se prezentirati analiza hotelskih resursa zastupljenih na poluotoku Pelješcu, njihovo trenutno stanje i stupanj iskorištenosti u turističke svrhe. Analizirati resurse koji su atraktivni, privlačni, ali i resurse koji nisu trenutno privedeni turističkoj svrsi, njihove mogućnosti iskorištenosti u budućnosti. Uočiti jake strane, prednosti i snage, ali i predočiti ugroze, probleme i prilike. Predočiti koliko hotelska ponuda utječe na cjelokupan život stanovnika...
Analiza hotelskog smještaja na području grada Splita
Analiza hotelskog smještaja na području grada Splita
Ivana Sablić
Hoteli kao objekti privremenog smještaja osoba koje borave izvan mjesta boravka je idealan smještaj turistima kako domaćim, a posebice stranim gostima pri dolasku u Grad Split. Problem istraživanja u ovom radu je hotelski smještaj u Gradu Splitu koji je daleko od zadovoljavajućeg. Iako postoji velik broj hotela u Gradu Splitu, boravak u njima i dalje karakterizira sezonalnost. Cilj rada je utvrditi na kakvoj razini je hotelski smještaj u gradu Splitu, analizirati goste koji ...

Pages