Pages

Aktivna uloga sportskog kluba u provedbi programa suzbijanja navijačkog nasilja
Aktivna uloga sportskog kluba u provedbi programa suzbijanja navijačkog nasilja
Dora Radić
Sport je mehanizam integracije koja uključuje sve građane bez obzira na spol, rasu, vjersku i seksualnu orijentaciju. Nasilje u sportu i sportskim događajima baca sjenu na pozitivan utjecaj koji sport ima na pojedinca i društvo u cjelini. Homofobni i ksenofobni ispadi, rasističko ponašanje i fizički sukobi nisu u skladu s vrijednostima koje njeguje Europsku unija. Prva velika strateška smjernica o ulozi sporta u Europskoj uniji bila je "Bijela knjiga o sportu". Prilikom odabira...
Analiza financijskih izvještaja i rezultata poslovanja na primjeru poduzeća „ Hoteli Makarska d.d.“
Analiza financijskih izvještaja i rezultata poslovanja na primjeru poduzeća „ Hoteli Makarska d.d.“
Jelena Jovanović
Temeljni financijski izvještaji su izvor informacija o financijskom položaju i uspješnosti poduzeća svim zainteresiranim stranama poduzeća. Analiza temeljnih financijskih izvještaja je postupak ispitivanja ekonomskog i financijskog stanja poduzeća. Zainteresirane strane (menadžment, investitori, kreditori itd.) na temelju analize žele dobiti što više podataka kako bi mogli donjeti za njih optimalne odluke vezane za poduzeće. Prvi korak u radu bit će opis temeljnih financijskih...
Analiza financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na primjeru hrvatskog gimnastičkog saveza
Analiza financijskih izvještaja neprofitnih organizacija na primjeru hrvatskog gimnastičkog saveza
Marijo Možnik
Pojam neprofitnih organizacija određen je različitim propisima i zakonima poput Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), Zakona o sportu (NN, br. 71/06) i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14). Financijska analiza neprofitne organizacije predstavlja proučavanje novčanih podataka i informacija u financijskim izvještajima potrebnih za upravljanje poslovanjem. Nacionalni sportski savezi vrsta su neprofitnih organizacija. Na primjeru...
Analiza financijskih izvještaja nogometnog kluba
Analiza financijskih izvještaja nogometnog kluba
Zvonimir Milić
Rad prezentira zakonski okvir djelovanja športskog dioničkog društva, povijest i proces preoblikovanja HNK Hajduk Split , godišnja financijska izvješća i njihovu analizu putem financijskih pokazatelja te na kraju prikaz godišnjih financijskih izvještaja grupe š.d.d. Hajduk Split i pripadajućeg društva Naprid bili d.o.o. Analizom financijskih izvještaja za 2017.godinu vidljivo je da je grupa ostvarila dobit i napredak u likvidnosti. Usporedbom 2016. i 2017. godine vidljivo je da...
Analiza i prijedlog za poboljšanje stanja u hrvatskom nogometu
Analiza i prijedlog za poboljšanje stanja u hrvatskom nogometu
Domagoj Barbarić
U ovom završnom radu analizirani su problemi koji sprječavaju razvoj nogometa u Hrvatskoj. Nogomet je u Hrvatskoj najpopularniji sport i sastavni je dio svakodnevnog života a brojni problemi koji usporavaju njegov razvoj direktno ili indirektno utječu na veliki broj ljudi. Hrvatski nogometni savez upravlja i brine se za stanje i razvoj nogometa u Hrvatskoj, a način na koji to radi nije uvijek najbolji. Nogometna liga i klubovi, za razliku od reprezentacije, nisu na razini konkurentnosti...
Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Dragan Skočić
Komercijalizacija sporta zasigurno je pridonijela njegovoj popularnosti. Zahvaljujući reklamama i sponzorima, sport je dosegao globalnu razinu, ali novcem kao vodiljom sport se ponekad i srozava do moralnog bankrota. Sport se sve više udružuje s onima koji nemaju publicitet, ali imaju financijsku moć. Ponekad ima važnost državnog prestiža, a puno puta je upregnut i u političke projekte. U Hrvatskoj je sport tradicionalno živio na jaslama države od donacija i doprinosa, a tek...
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Saša Subotić
Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Trgovačko društvo je subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili bilo koju drugu djelatnost, preuzimajući rizik, radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Trgovačka društva su javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno...
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Tomislav Trebotić
Na sportski marketing veliki utjecaj imalo je povećanje potražnje za sportom (popularizacija), te sportskim proizvodima. Značajnu ulogu igra i razvoj sponzorstva i medija, od tiskanih, audio-medija, pa do modernih elektronskih medija. Taekwondo je danas prihvaćen kao jedan od najefikasnijih sistema samoobrane i jedna od najatraktivnijih borilačkih vještina, te moderan olimpijski sport te kao takav zahtjeva dobar marketing.
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Marko Ristovski
U posljednja dva desetljeća došlo je do značajnih promjena u nogometu. Nogomet je danas komercijaliziran i time rastu korporativne, zajedničke i medijske uključenosti u igru. Također su se povećale promotivne aktivnosti za oboje, klubove i nogometaše. Tu je i zbog tih transformacija, nogomet popularan medijski proizvod koji se poslužuje na širokom rasponu medijskih platformi kao što su televizija, radio, novine i online mediji. Ovi rastući interesi nogometa od strane raznih...
Analiza online marketinga vodećih svjetskih hotela Splitsko - dalmatinske županije
Analiza online marketinga vodećih svjetskih hotela Splitsko - dalmatinske županije
Ante Ugrin
Razvoj novih tehnologija i njihova implementacija u suvremeni život promijenila je način komunikacije u turizmu. Turisti očekuju brze i dostupne informacije a cilj turističkih djelatnika je putem suvremenih medija i tehnologija približiti se turistu i zadovoljiti njegove potrebe na način koji je bolji od konkurencije. Cilj ovoga rada je analizirati trenutno stanje online marketing aktivnosti četiri vodeća hotela Splitsko-dalmatinske županije koristeći online marketing alate....
Analiza organizacije i stručnog vodstva Hrvatskog nogometnog saveza
Analiza organizacije i stručnog vodstva Hrvatskog nogometnog saveza
Leon Kukec
Društveno odgovorno poslovanje je koncept koji u današnje vrijeme u svom poslovanju u većem ili manjem udjelu primjenjuje sve veći broj organizacija. Gledano s aspekta sporta i sportskih organizacija, još uvijek nema dovoljno publikacija za kvalitetno istraživanje utjecaja društvene odgovornosti na poslovanje sportskih institucija. Većina potrošača više vjeruje kompanijama za koje znaju da su društveno korisne. Stoga se sve češće pojavljuje vijest o davanjima od strane...
Analiza poslovanja neprofitnih organizacija na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora
Analiza poslovanja neprofitnih organizacija na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora
Duje Dedić
Autor će u ovom radu detaljno opisati te obrazložiti pojam neproftna organizacija. Rad će biti baziran na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora. Proći će se kroz faze financiranja neprofitnih organizacija, strukture menadžmenta te kroz analize pokazatelja poslovanja. Koristeći se financijskim izvještajima u protekle četiri godine od 2011. do 2014. godine izračunat će se pokazatelji te će autor dat svoju opservaciju na iste. Na temelju toga doći će se do zaključka u kojem...

Pages