Pages

Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Danijela Petrić
Tema ovog rada je organizacija i upravljanje u sportskim organizacijama i klubovima, definiran je pojam menadžmenta u sportu te je pobliže objašnjena sportska industrija u kojoj sportsko poslovanje nije ograničeno samo na profesionalne sportske klubove i igrače. U Hrvatskoj se početak sporta veže uz ime Franje Bučara, koji je bio prvi tvorac planova i programa za nastavu gimnastike u školama Hrvatske. U Hrvatskoj u današnje vrijeme prema procjenama ima oko 226.000...
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Aleksej Kondulukov
Split je svjetski poznat po svojim brojnim vrhunskim sportašima iz različitih sportova i tenis nije isključenje. Za stvaranje vrhunskih rezultata u nekom sportu grad treba imati čvrstu bazu, dobro razvijenu infrastrukturu za taj sport i niz drugih uvjeta. U ovom radu obrađuje se tema organizacije ljetnog teniskog kampa. Kamp će se bazirati na terenima teniskog kluba "Dalmacijacement" u Solinu koji je odabran zbog više razloga kao što je prigodna lokacija, dobra infrastruktura,...
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Marin Marušić
Sportska natjecanja su velika događanja koja imaju veliku važnost u promicanju sporta, turizma i ekonomije te su globalno popraćena i privlače velike mase ljudi. Detaljna organizacija takvih natjecanja je ključan faktor kada je riječ o takvim velikim sportskim manifestacijama. Sportska natjecanja obuhvaćaju proces planiranja, organizacije i realizacije koji je vrlo složen i zahtijevan. Gradovi u kojima se organiziraju velika sportska natjecanja moraju zadovoljiti određene uvjete...
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Goran Žeželj
Promatrajući poziciju, razvijenost i složenost sustava paraolimpijskog sporta u različitim zemljama Europe i njihovim zakonodavnim okvirima danas, primjećuje se da u organizacijskom i operativnom smislu postoje određene razlike, što u konačnici velikim dijelom može biti ključan faktor uspješnosti poslovanja i pozicioniranja sporta i sportaša s invaliditetom na tržištu određene zemlje. Organizacijska struktura jedne sportske organizacije osoba s invaliditetom uvelike će ...
Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Matej Žirović
Cilj rada je prikazati planiranje i programiranje treninga pripremnog perioda te natjecateljskog perioda nogometaša. U prvom dijelu rada potrebno je provesti analizu stanja te dati godišnje ciljeve sveukupnog plana koji se nastoji provoditi. U godišnjem planu važna je kondicijska priprema nogometaša koja će dati rezultate pojedinog sportaša. Uspješnost igrača određena je velikim brojem specifičnih osobina, sposobnosti i znanja na koje je moguće djelovati i mijenjati ih...
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Dženifer Džoni
Rad ne sadrži sažetak.
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Melani Lušić
Analiza potreba, interesa i želja turista za kulturno - zabavnim i sportsko - rekreativnim sadržajima ukazala je na veliku važnost, intenzivnu i značajnu određenost, te utjecaj na smjer ponude u turističkim središtima. Zadovoljavanje interesa, potreba i želja turista ponuđenim programima kulturno - zabavnog i sportsko - rekreativnog sadržaja, predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta uspješnosti turističkog središta. Posebno značajnu ulogu imaju znanja i vještine menadžera pa...
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Tomislav Šarić
Ovaj stručni završni rad bavi se ponašanjem potrošača prilikom kupnje sportskih marki. Proučavanje ponašanja potrošača usredotočuje se na načine kako pojedinci odlučuju uložiti svoje dostupne resurse u koje se ubraja vrijeme, novac, trud i sl., u stavke vezane za potrošnju. To uključuje: što oni kupuju, zašto to kupuju, kada to kupuju, gdje to kupuju, kako često to kupuju i kako često to upotrebljavaju. Sport kao djelatnost danas ima ogroman utjecaj na tržištu te mu...
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Antonio Bratim
U modernim gospodarstvima porezi su najvažniji izvor državnih prihoda. Porezi se razlikuju od ostalih izvora prihoda po tome što su obvezni nameti i nepovratni su - tj. oni se uglavnom ne plaćaju u zamjenu za neku određenu stvar, poput određene javne usluge, prodaje javne imovine ili izdavanja javnog duga. Iako se porezi vjerojatno prikupljaju za dobrobit poreznih obveznika u cjelini, odgovornost pojedinog poreznog obveznika neovisna je o bilo kojoj primljenoj posebnoj naknadi. Porezni...
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Ana Žižak
Plan, taktike, strategija poslovanja i vizija sutrašnjice temeljne su platforme koje nužno treba implementirati u poslovnu misiju svake tvrtke koja želi opstati na globalnom tržištu. Bez jasno određenih temeljnih postavki koje determiniraju poslovanje tvrtka nema realnih šansi za opstanak. Strateško poslovanje kao pojam ostavlja dojam aktivnosti koja je jednostavna u svojoj organizaciji. U provedbi to baš nije tako. Definiraju se ciljevi, provode analize, oblikuje se ...
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Ivan Vranković
U današnjem svijetu vrijedi „znanje = moć.“ Toj paradigmi je pomogla laka i jeftina dostupnost tehnologije, razvoj interneta s kojom su omogućili lakšu dostupnost informacijama. Veliki doprinos dala su računala i ubrzala razvoj uz jednostavniju upotrebu poslovnih informacija kao neizostavnog poslovnog alata u unaprjeđenju gospodarske djelatnosti, pa tako i modernog sporta. Implementacija business intelligence-a u raznim subjektima uvelike je doprinijela smislenom korištenju...

Pages