Pages

Programi uvođenja u posao u hotelima na području grada Splita
Programi uvođenja u posao u hotelima na području grada Splita
Lea Vladović
Cilj ovog rada je objasniti proces i vaţnost programa uvođenja u posao. Danas hoteli imaju velike probleme sa zapošljavanjem i zadržavanjem kvalitetnih zaposlenika što je osobito opasno posebno u malim hotelima u kojima loša usluga lako može odbiti korisnike. U ovom završnom radu vidjet ćemo kako su aktivnosti u ljudskim potencijalima kao što su zapošljavanje te samim time i programi uvođenja u određeni posao, usavršavanje, procjene, nagrađivanje i razvoj zaposlenika...
Projekt izgradnje lokalnog sportsko-rekreacijskog centra u kontekstu europskih strukturnih i investicijskih fondova i upravljanja projektnim ciklusom
Projekt izgradnje lokalnog sportsko-rekreacijskog centra u kontekstu europskih strukturnih i investicijskih fondova i upravljanja projektnim ciklusom
Igor Šaban
Sportski i rekreacijski turizam u Republici Hrvatskoj sve češći je oblik turizma u ponudi i potražnji. Osnovna prednost ovog turizma je što uključuje sportske i rekreativne aktivnosti koje pozitivno utječu na ljudsko zdravlje i poboljšavaju socijalni kontakt među ljudima. Ova vrsta turizma usmjerena je na zadovoljavanje čovjekovih potreba za kretanje, igrom, aktivnim odmorom i zabavom. Poseban problem razvoja sportskog i rekreacijskog turizma u Hrvatskoj predstavlja manjak potrebne...
Projektni menadžment u funkciji razvoja golfa u Hrvatskoj
Projektni menadžment u funkciji razvoja golfa u Hrvatskoj
Josip Zec
Temelj pisanja ovog rada proizlazi iz sportskog projekta čija je ideja organizacija golf turnira u blizini Splita. U radu su iznešene osnovne definicije i pojašnjenja projekta, sportskog menadžmenta te ostalih relevantnih podataka bitnih za što bolje razumijevanje izrade projekta kao i osnovne informacije o golfu kao sportu, njegovom trendu rasta u svijetu i Hrvatskoj. Koristio sam se literaturom s tematikom iz sportskog menadžmenta. Središnji dio rada bazira se na ideji...
Promocija sportskih proizvoda
Promocija sportskih proizvoda
Marin Antišić
Marketing se nalazi u svim dijelovima gospodarstva, infrastrukture i društva u cjelini. Bit je njegovih aktivnosti to što je vezan uz tržište, odnosno proizvođača i kupca. Marketing je, prije svega, ekonomski proces i poslovna funkcija, ali je to i poslovna filozofija i koncepcija, pa konačno i znanstvena disciplina. Marketing u svim djelatnostima pa tako i u sportu valja promatrati kao svojevrsnu poslovnu filozofiju, gdje su bitni čimbenici i sudionici proizvođač i tržište....
Rasizam na Olimpijskim igrama
Rasizam na Olimpijskim igrama
Dino Fiorentini
Olimpijske igre su jedna od najvećih društvenih događaja današnjice. Širom svijeta prepoznata je velika gledanost te olimpijske ideje mira, slobode i jednakosti. No što kada to nije tako, što kada Olimpijske igre obilježi rasizam? Iako je ideja ove vrste igara bila poveznica među ljudima i državama bez obzira na rasu i vjeroispovijest, javljaju se mnoge poveznice gdje rasizam vodi glavnu riječ.
Razvoj cikloturizma na području grada Trogira kroz projekt „2 islands on 2 wheels“
Razvoj cikloturizma na području grada Trogira kroz projekt „2 islands on 2 wheels“
Daria Mrdaković
Cikloturizam je jedan od potencijala razvoja turizma u Trogiru. Grad Trogir je turistički razvijena destinacija koja bilježi velik turistički promet naročito u sezoni. U cilju smanjenja sezonalnosti turizma orijentira se razvoju cikloturizma i promociju istog kroz organizaciju manifestacija cikloturizma. Cilj istraživanja je analizirati razvoj cikloturizma u Trogiru i turistički promet u vrijeme održavanja manifestacija cikloturizma. Organiziranjem manifestacija cikloturizma nastoji...
Razvoj e-marketinga u turizmu na poslovnom slučaju turističke agencije Adriagate d.o.o.
Razvoj e-marketinga u turizmu na poslovnom slučaju turističke agencije Adriagate d.o.o.
Ana Popović
E-marketing je društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Marketing se sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale. Na internetu postoji velik broj različitih tehnika marketinga kojima smo svakodnevno izloženi, poput marketinga na društvenim mrežama, Internet oglašavanje, e-marketing, e-mail marketing i drugo. Na temelju istraživanja dostupne...
Razvoj gospodarstva Republike Hrvatske (na primjeru Valamar Riviera d.d.) utemeljen na ulaganjima u ljudske resurse i strane investicije
Razvoj gospodarstva Republike Hrvatske (na primjeru Valamar Riviera d.d.) utemeljen na ulaganjima u ljudske resurse i strane investicije
Tea Mateta
Gospodarstvo Republike Hrvatske od devedesetih godina naovamo doživljava tranziciju prema otvorenom tržišnom gospodarstvu u kojem prevladava tercijarni sektor, pretežno uslužnih djelatnosti. U ovom se radu polazi od pretpostavke da su ulaganje u strane investicije, stručan kadar, a samim time i ljudski resursi od iznimne važnosti za povećavanje kvalitete rada poduzeća. Jedan od temeljnjih čimbenika za postavljanje kvalitetnih temelja u poslovanju su upravo ljudski potencijali,...
Razvoj hotela baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Razvoj hotela baštine u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Tomislav Šunjerga
U okolnostima sve bržih promjena u svijetu kreiraju se novi obrasci ponašanja suvremenog čovjeka.Ponašanja čovjeka bitno utječu na njegov odnos prema korištenju vlastitog slobodnog vremena. Turizam je jedna od najunosnijih djelatnosti u Hrvatskoj i u skladu s tom činjenicom iz dana u dan raste broj objekata koji turistima pružaju uslugu smještaja. Suvremeni turistički trendovi sve više teže individualizmu i segmentaciji tržišta te potiču otvaranje smještaja koji se uklapaju...
Razvoj igara korištenjem Unreal Engine 4 razvojne tehnologije
Razvoj igara korištenjem Unreal Engine 4 razvojne tehnologije
Antonio Divić
Unreal Engine 4 je game engine korišten za razvoj video igara i kroz povijest se usavršavao i dokazivao kao simbol jačine po grafičkom i korisničkom iskustvu. Danas je među jačim engine-ima koji su dostupni velikom broju korisnika za izradu video igara, malim ili velikim firmama. Uz Unreal Engine napravljen od Epic-a postoje još i drugi engine-i. Među najpoznatijima su Unity, CryEngine i u zadnje vrijeme popularnost stječe Godot jer je u potpunosti besplatan. Ovaj rad osim...
Razvoj marketinških aktivnosti na poslovnom slučaju Arty Nails Cosmetics
Razvoj marketinških aktivnosti na poslovnom slučaju Arty Nails Cosmetics
Boris Atlagić
Kako bi na današnjem tržištu, trgovac uspio ponuditi, kvalitetno prezentirati, te u konačnici prodati upravo svoj proizvod, primoran je iznimno intenzivno promovirati svoju robnu marku, te učiniti narudžbu, dostupnost proizvoda kao i brzu dostavu istog, učiniti što jednostavnijom kupcu. Internet je širok pojam koji obuhvaća puno marketinških tehnika i mogućnosti, a kojima je cijela populacija danas svakodnevno izložena. Internet marketing pruža mnoge mogućnosti oglašavanja i...
Razvoj seoskog turizma kao selektivnog oblika u Dalmatinskoj zagori
Razvoj seoskog turizma kao selektivnog oblika u Dalmatinskoj zagori
Katarina Brčić
Tržište seoskog turizma se iz dana u dan razvija i kontinuirano raste, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Još uvijek daleko prednjači masovni turizam, no kako vrijeme odmiće sve veći broj putnika odlučuje se za povratak korijenima te odabire seoski turizam kao idealnu vrtsu odmora za njih. Cilj ovoga rada je upoznati se s pojmom seoskog turizma kao selektivnog oblika turizma u Dalmatinskoj zagori, te praćenje njegovog razvoja. Preduvjeti za razvoj ove vrste turizma na području...

Pages