Pages

Komunikacija kao dio organizacijske kulture na primjeru tvrtke Marriott International, Inc.
Komunikacija kao dio organizacijske kulture na primjeru tvrtke Marriott International, Inc.
Marta Ban
Komunikacija predstavlja vitalan dio funkcioniranja menadžmenta i organizacije u cjelini. Ukoliko menadžeri prepoznaju važnost komunikacije, ono predstavlja prednost u internoj organizaciji među zaposlenicima svih razina hijerarhije do organiziranja i konkurentne prednosti na ciljanom tržištu. Dobro izgrađenim kanalima komunikacije organizacija doseže svoj uspjeh. Predmet završnog rada je prikazati i objasniti važnost komunikacije kao dio organizacijske kulture na primjeru tvrtke...
Komunikacija kao ključni element vođenja u hotelijerstvu na primjeru Billa Marriotta
Komunikacija kao ključni element vođenja u hotelijerstvu na primjeru Billa Marriotta
Matej Vlahović
Vođenje, pored mnogih drugih funkcija, predstavlja upravljački dio tvrtke. Obzirom na to, kvalitete koje posjeduje vođa, njegove vještine, ponašanje i komuniciranje često odlučuju o uspješnosti poslovanja tvrtke. U kontekstu proučavanja funkcija komunikacije u poslovnom okruženju te proučavanja mnogostrukih funkcija menadžmenta, od velikog interesa je proučavanje koncepta vodstva, uloge vođa te općenito sposobnost vođenja i komuniciranja. U ovom radu se opisuje i prikazuje...
Korelacija izvora financiranja i sportskih rezultata – Empirijsko istraživanje na primjeru G.K.K. Šibenik
Korelacija izvora financiranja i sportskih rezultata – Empirijsko istraživanje na primjeru G.K.K. Šibenik
Jakša Knežević
Ovim istraživanjem predstavljena su osnovna načela financijskog upravljanja i pokazala se njihova važnost u sportskim organizacijama. Tema financiranja u sportu tek je u začecima. Stoga je provedeno i istraživanje o koncepciji organizacijske vrijednosti sportskog kluba. Osnovna načela financiranja u sportu koja su obrađena u ovom istraživanju na primjeru GKK Šibenik trebala bi dati polazište za analizu širokog raspona financijskih pitanja u sportu. Bez obzira na razmjere ili...
Korištenje medija i komuniciranje igrača vaterpolo klubova s javnošću
Korištenje medija i komuniciranje igrača vaterpolo klubova s javnošću
Anđelo Šetka
Sport kao sastavni dio suvremenog načina života ima posebnu ulogu na javnoj sceni i kao takav izložen je stalnoj procjeni javnosti. Razvoj tehnologije i njene primjene utjecao je i na razvoj komunikacijskih procesa. Upravo odnosi s javnošću predstavljaju organiziranu aktivnost s ciljem ostvarivanja dvosmjerne komunikacije između sportskih organizacija i ciljnih skupina. Učinkovita komunikacija važna je radi stvaranja komunikacijskih kanala između klubova i publike, kreiranja...
Kreiranje blokovskih shema za realizaciju jednostavnog računala u Logisim simulatoru
Kreiranje blokovskih shema za realizaciju jednostavnog računala u Logisim simulatoru
Zrinka Janković
Suvremena računala su vrlo složeni elektronički uređaji, sastavljeni od milijuna elementarnih logičkih sklopova. Sastavne komponente računala su aritmetičko logička jedinica, registri procesora, upravljačka jedinica i centralna procesorska jedinica. Logisim simulator je jednostavan digitalni obrazovni alat prilagođen učenicima i studentima koji značajno olakšava učenje osnova logičkih sklopova, a služi za izradu i simulaciju digitalnih logičkih sklopova. Kroz teorijski dio...
Kulturna baština kao temelj turističke ponude Dubrovnika
Kulturna baština kao temelj turističke ponude Dubrovnika
Antoni Gabelica
Kulturna baština je često glavni razlog zbog kojeg se turisti odluče za neku destinaciju. Zbog toga je od iznimne važnosti da kulturna turistička ponuda bude adekvatno prilagođena potrebama turista. Kako bi se ponuda prilagodila tržištu potrebno ju je analizirati te će se shodno tome u ovom radu proučiti prednosti i nedostatci kulturnog sadržaja u gradu Dubrovniku te utvrditi što grad može učiniti kako bi razvio svoju ponudu. Dubrovnik, predivan biser na obali Jadrana koji...
Kvalitativni aspekti Salone kao turističke destinacije
Kvalitativni aspekti Salone kao turističke destinacije
Marin Kalebota
Sustav upravljanja kvalitetom je za hrvatske turističke destinacije još novost, gotovo nepoznanica, dok mnoge turističke destinacije u ostalim zemljama Sredozemlja već bilježe pozitivne rezultate upravljanja kvalitetom. Sveobuhvatno upravljanje kvalitetom turističke destinacije predstavlja novi način organizacije života destinacije koja uvodi stalna poboljšanja poslovanja na svim razinama i aktivnostima, stvara odgovarajuće okruženje kroz zajednički rad, povjerenje i poštovanje,...
Ljudska prava u sportu
Ljudska prava u sportu
Ivan Herceg
Samim rođenjem čovjeku pripadaju temeljna prava koja mu osiguravaju dostojanstvo i jednakost. Stvarnost ljudskih prava je da ona nisu trajna, nego su stalno razvijajuća grana koja se konstantno osvježavaju novim zakonima i tumačenjima istih. To su načela i propisi po kojima su svi ljudi jednaki, neovisno od osobnih razlika, te se temelje na slobodi, poštovanju, nediskriminaciji, toleranciji, pravdi, odgovornosti, suradnji i prihvaćanju. Dijele se na osobna i politička prava,...
Ljudski resursi kao temelj reorganizacije Splitskog saveza športova
Ljudski resursi kao temelj reorganizacije Splitskog saveza športova
Deni Borozan
Splitski savez športova je organizacija koja okuplja sportske udruge na području grada Splita i skrbi o zajedničkim sportskim ciljevima, stategiji i sustavu sporta, njegovom financiranju, razvoju i promidžbi. Ovaj rad za cilj ima prikazati i predstaviti novi način organiziranja ljudskih resursa koji su temelj cjelokupne reorganizacije postojećeg Saveza u buduću modernu i učinkovitu organizaciju. Vrijeme je da se poslovna strategija Splitskog saveza športova pozorno usmjeri na ...
Ljudski resursi u uspješnom sportskom klubu GNK Dinamo
Ljudski resursi u uspješnom sportskom klubu GNK Dinamo
Andrej Tomas
U suvremenom svijetu poslovanja ljudski resursi, a samim time ustroj i postojanje službe za iste, nameću se kao primat uspješnosti i konkurentnosti. Upravljanje ljudskim potencijalima podrazumijeva koncept, tehnike i funkcije koje je potrebno provesti u poduzeću da bi se naglasio činitelj „čovjek“ u menadžmentu, a obično obuhvaća pribavljanje i odabir kadrova, uvođenje u posao, motiviranje, razvoj karijere, obrazovanje, napredovanje i ocjenjivanje uspješnosti. Građanski...
Mali cruising kao poduzetnički pothvat na primjeru: Vilma d.o.o. otok Šolta
Mali cruising kao poduzetnički pothvat na primjeru: Vilma d.o.o. otok Šolta
Marieta Bašić
Tema rada je mali cruising kao poduzetnički pothvat na primjeru Vilma d. o. o., otok Šolta. Tema rada definira brodove za krstarenje (kruzere) koji uključuju putovanje između više odredišta u jednoj ili više zemalja. Kruzeri su objašnjeni detaljnije jer su jedan od najpopularnijih tipova brodova za krstarenje. Međunarodna krstarenja mogu se podijeliti prema geografskom položaju, a prema geografskom položaju izdvajamo dvije najvažnije destinacije, Karibe i Mediteran. Fokus je na...
Marine u funkciji razvoja destinacije
Marine u funkciji razvoja destinacije
Luciana Šimunac
Kroz rad na temu utjecaja marina na razvoj destinacije na primjeru Marine Baotić iz Segeta Donjeg nastoji se prikazati uska povezanost razvoja marina i destinacije u cjelini, kao i detaljno obraditi teoretsku sferu nautičkog turizma, te destinacijskog menadžmenta. U poglavlju koje obrađuje destinacijski menadžment, zorno se prikazuje važnost kvalitetnog upravljanja destinacijom, radi sveopće gospodarske dobrobiti. Na primjeru Marine Baotić prikazuje se međuovisnost rada marine i...

Pages