Pages

Odnosi s javnošću u sportu
Odnosi s javnošću u sportu
Ivan Suton
Eksplozija medija dobar je znak za budućnost odnosa s javnošću u sportu. Sportski PR stručnjaci koordiniraju protokom informacija od timova do press konferencija, i hrane javnost sportskim vijestima, podatcima o ekipi ili igračima pojedinačno. Oni također igraju važnu promotivnu ulogu u stvaranju javnog interesa, povećanje vidljivosti timova putem medija i povećati dolazak navijača na stadione. Razvoj sportske kulture u praksi predstavlja jedan od važnih zadataka vremena u...
Održivi razvoj i upravljanje hotelima na području Splitsko-dalmatinske županije
Održivi razvoj i upravljanje hotelima na području Splitsko-dalmatinske županije
Iva Radoš
Povećanjem broja stanovnika dolazi do povećanja urbanizacije, izgradnje infrastrukture, prometne zakrčenosti, povećanja količine otpada, povećanja industrijske proizvodnje, onečišićenje tla, degradacija okoliša. Stoga, kao rezultat svega što je spomenuto, dolazi do štetnih posljedica na okoliš. Ako želimo sačuvati okoliš za buduće generacije, od vitalne je važnosti poduzeti hitne mjere primjenom održivog razvoja. Održivi razvoj je odgovorno korištenje proizvodnih resursa...
Okolina Visoke škole Aspira kao komponenta strateškog planiranja
Okolina Visoke škole Aspira kao komponenta strateškog planiranja
Nino Kapitanović
Osnova svake strategije je usklađenost potencijala poduzeća s okolinom i kontinuirana prilagodba okolini i njenim zahtjevima. Upravo iz tog razloga, kvalitetan sustav praćenja, poznavanja i analize okruženja obveza je menadžmenta kako bi umjesto kontinuiranog prilagođavanja mogao inicirati i usmjeravati promjene u okolini. U završnom radu pružen je opsežan pregled različitih pristupa analize okoline Visoke škole Aspira (eksterne i interne) kako bi se uspješno oblikovala odnosno...
Opasnosti visokog udjela turizma u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske
Opasnosti visokog udjela turizma u ukupnom BDP-u Republike Hrvatske
Andrija Milković
BDP je jedan od osnovnih pokazatelja makroekonomskog razvoja općenito. Brojna ekonomska istraživanja ukazuju kako raznolikost razvijenih djelatnosti doprinosi kvaliteti strukture BDP-a. Visoka razvijenost industrije, proizvodnje, poljoprivrede, prerađivačkih djelatnosti i trgovine, odnosno značajan udio istih u BDP-u garancija su stabilnosti i razvoja. U najrazvijenijim europskih zemljama udio turizma u BDP-u ne prelazi 10% ( Francuska, Italija, Španjolska ). Kroz rad na temu utjecaja...
Organizacija boravka Hrvatske nogometne reprezentacije u Katru
Organizacija boravka Hrvatske nogometne reprezentacije u Katru
Nika Levak
Uloga organizacije u sportskom menadžmentu jest planiranje, provedba, analiziranje i refklektiranje na unaprijed definirane ciljeve koje sportski događaj mora zadovoljiti. U definiciji ciljeva jedan od najbitnijih koraka jest SMART analiza ciljeva. Za realizaciju boravka Hrvatske nogometne reprezentacije u Katru orgovorne su dvije organizacijhske strane: država Katar i organizacijski tim reprezentacije. U ovom radu, učinjena je SMART analiza ciljeva koji su postavljeni za obje strane....
Organizacija i provedba kondicijskih treninga NK Rudeš
Organizacija i provedba kondicijskih treninga NK Rudeš
Jure Čerkez
Nogomet je trenutno najpopularniji sport na svijetu. Kondicijska priprema sportaša kao samostalni trening ne postoji, već je u funkciji sporta. Kondicijska priprema jest složen i dugotrajan proces stjecanja, unapređenja i održavanja svih osobina i sposobnosti potrebnih za uspjeh u određenom sportu. To je proces vježbanja u kojem se stalno izmjenjuju periodi većeg i manjeg opterećenja sa periodima odmora, odnosno periodi stresa i adaptacije organizma na napore. Kondicijska priprema...
Organizacija i provedba velikih sportskih manifestacija u Hrvatskoj
Organizacija i provedba velikih sportskih manifestacija u Hrvatskoj
Vinko Knezović
U ovome radu riječ je o organizaciji i provedbi velikih sportskih manifestacija u Republici Hrvatskoj. Danas sportske manifestacije predstavljaju poseban oblik turističke ponude, a sport se nalazi među vodećim industrijama svijeta. Sportske manifestacije mogu se razvrstati prema nekoliko kriterija, kao što su: značaj, odnosno važnost održavanja sportske manifestacije, potom mjesto i vrijeme održavanja sportske manifestacije itd. Sukladno tome, razlikuju se lokalne, regionalne i...
Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Danijela Petrić
Tema ovog rada je organizacija i upravljanje u sportskim organizacijama i klubovima, definiran je pojam menadžmenta u sportu te je pobliže objašnjena sportska industrija u kojoj sportsko poslovanje nije ograničeno samo na profesionalne sportske klubove i igrače. U Hrvatskoj se početak sporta veže uz ime Franje Bučara, koji je bio prvi tvorac planova i programa za nastavu gimnastike u školama Hrvatske. U Hrvatskoj u današnje vrijeme prema procjenama ima oko 226.000...
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Aleksej Kondulukov
Split je svjetski poznat po svojim brojnim vrhunskim sportašima iz različitih sportova i tenis nije isključenje. Za stvaranje vrhunskih rezultata u nekom sportu grad treba imati čvrstu bazu, dobro razvijenu infrastrukturu za taj sport i niz drugih uvjeta. U ovom radu obrađuje se tema organizacije ljetnog teniskog kampa. Kamp će se bazirati na terenima teniskog kluba "Dalmacijacement" u Solinu koji je odabran zbog više razloga kao što je prigodna lokacija, dobra infrastruktura,...
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Marin Marušić
Sportska natjecanja su velika događanja koja imaju veliku važnost u promicanju sporta, turizma i ekonomije te su globalno popraćena i privlače velike mase ljudi. Detaljna organizacija takvih natjecanja je ključan faktor kada je riječ o takvim velikim sportskim manifestacijama. Sportska natjecanja obuhvaćaju proces planiranja, organizacije i realizacije koji je vrlo složen i zahtijevan. Gradovi u kojima se organiziraju velika sportska natjecanja moraju zadovoljiti određene uvjete...
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Goran Žeželj
Promatrajući poziciju, razvijenost i složenost sustava paraolimpijskog sporta u različitim zemljama Europe i njihovim zakonodavnim okvirima danas, primjećuje se da u organizacijskom i operativnom smislu postoje određene razlike, što u konačnici velikim dijelom može biti ključan faktor uspješnosti poslovanja i pozicioniranja sporta i sportaša s invaliditetom na tržištu određene zemlje. Organizacijska struktura jedne sportske organizacije osoba s invaliditetom uvelike će ...
Osiguranje od rizika sportskih ozljeda u Hrvatskoj
Osiguranje od rizika sportskih ozljeda u Hrvatskoj
Marin Rončević
Osiguranje je sloţena grana financijske industrije koja pruţa ekonomsku zaštitu od razliĉitih rizika koji mogu narušiti ţivot, zdravlje ili imovinu pojedinaca ili organizacija. Ovaj rad pruţa pregled osnovnih pojmova, funkcija i vaţnosti osiguranja. Cilj ovog rada je prikazati aspekt osiguranja od nezgode i odgovornosti sportaša, prava i obveze iz ugovornog odnosa (polica osiguranja) te pokrića rizika. Uslijed sve veće komercijalizacije sporta, sportska natjecanja postaju sve...

Pages