Pages

Učinci organizacije Europskog kickboxing kupa
Učinci organizacije Europskog kickboxing kupa
Ante Čutura
Kickboxing kao sportska disciplina je nastao u SAD. Godine ekspanzije borilaĉkih vještina u Americi su šezdesete i sedamdesete godine prošlog stoljeća, pošto je Amerika bila primamljiva raznim instruktorima istoĉnjaĉkih borilaĉkih vještina, zbog visokog standarda i dobrih uvjeta za ţivot. Osnovne discipline kickboxinga se dijele na tvrde: full contact, low kick, thai kickboxing i meke discipline koje ukljuĉuju: semi contact, glazbene forme, light contact i kick light. Motoriĉke...
Važnost analize okoline na temelju poduzeća N.G. PROM
Važnost analize okoline na temelju poduzeća N.G. PROM
Luči Koceić
Danas poduzeća sve veću pažnju posvećuju analizi okoline. Razlog tome je što na tržištu postoji jaka konkurencija gotovo u svim industrijama pa je stoga potrebno neprestano pratiti trendove i potrebe kupaca. Poduzeću N.G. PROM je iznimno važna okolina u kojoj posluje budući da poduzeće prodaje Diesel proizvode, a ovaj brend ima na tržištu jaku konkurenciju. Također, konkurencija su i zamjenski proizvodi. Analiza provedena u ovom radu je pokazala da modna marka Diesel svoju...
Važnost sponzora u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nogometnih klubova
Važnost sponzora u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nogometnih klubova
Antonio Akmadžić
Marketing u nogometu dokazuje koliko taj sport može privući sponzora, a s njime i uloženih izdašnih financijskih sredstva. Sponzori danas marketing doživljavaju kao ozbiljnu poslovnu koncepciju. Kroz ovaj rad ukazala se važnost sponzora u marketinškoj komunikaciji hrvatskih nogometnih klubova. Sponzorstvo je oblik komunikacije kroz sportski marketing.Navedena komunikacija vrši se sa navijačima na sportskim događajima, sa slušateljima na radiju, gledateljima na televiziji...
Važnost sudjelovanja jedinica lokalne uprave i samouprave u financiranju sporta na području Splitsko-dalmatinske županije
Važnost sudjelovanja jedinica lokalne uprave i samouprave u financiranju sporta na području Splitsko-dalmatinske županije
Ivan Bebić
Klubovi se u Hrvatskoj velikom većinom financiraju iz proračuna, pa stoga možemo zaključiti da oni imaju proračunske prihode. Takav način i model financiranja nisu najkvalitetniji te sport upravljan na takav način neće postati nikada samoodrživ, a to bi trebao biti glavni cilj. Sport kao djelatnost ima veliku ulogu, kako u društvenom tako i u ekonomskom te političkom životu, te je zbog njegovog značaja nužno kvalitetno organizirati sustav koji će pružiti svim klubovima...
Važnost uporabe engleskog jezika na primjeru hotela Radisson Blu Resort & Spa Split
Važnost uporabe engleskog jezika na primjeru hotela Radisson Blu Resort & Spa Split
Mia Beović
U današnje vrijeme bilježi se konstantan rast turizma kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Djelatnost koja je nezaobilazna u tom procesu rasta je hotelijerstvo. Ono ima jednu od najvažnijih uloga u razvoju turizma svake zemlje. Primarna uloga hotelijerstva je pružanje usluge smještaja te drugih hotelskih usluga. Cilj svakog hotelskog poduzeća je pružiti sve kako bi se zadovoljile potrebe i želje gostiju. Kako bi hotel bio uspješan na tržištu važno je imati kvalitetnu i raznoliku...
Važnost zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i njegova primjena – empirijsko istraživanje na primjeru sportskih udruga grada Splita
Važnost zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i njegova primjena – empirijsko istraživanje na primjeru sportskih udruga grada Splita
Siniša Zagorac
Za ostvarenje ciljeva iz domene sporta potrebna su velika odricanja kako pojedinca tako i društva u cjelini kako bi se osigurali svi neophodni preduvjeti za postizanje konačnih ciljeva. Također, neophodna je suradnja i uključivanje određenih tijela državne uprave kako na lokalnoj tako i na državnoj razini. Financiranje sportskih klubova-udruga od izuzetne je važnosti za svaku zemlju iz razloga što stvara pretpostavku za kvalitetna vrhunska ostvarenja, masovnost, raznovrsnost ...
Značaj autohtone gastronomije u turizmu Republike Hrvatske
Značaj autohtone gastronomije u turizmu Republike Hrvatske
Lorenzo Pervan
Hrvatska kuhinja ima obilježje raznolikosti koje se očituje kroz njene regije. Kreirana je kroz burnu povijest od strane različitih naroda koji su ostavili svoj pečat u velikom broj autohtonih jela u Hrvatskoj. Izdvajaju se pet područja unutar kojeg postoji veliki broj autentičnih jela. Cilj završnog rada je prikazati kako je autohtona kuhinja važan segment uturističke ponude u turizmu Republike Hrvatske, te tim putem se upisati na kartu gastro detinacija svijeta....
Značaj društvene mreže Facebook kroz razvoj marketinških aktivnosti na primjeru ŽNK Neretva Metković
Značaj društvene mreže Facebook kroz razvoj marketinških aktivnosti na primjeru ŽNK Neretva Metković
Magdalena Kraljić
U veoma kratkom roku Internet je kao jedan od medija stekao zavidan broj korisnika u odnosu na postojeće medije kao što su TV i radio. Kako se Internet pokazao kao najbrže rastući medij tako su i mnoge društvene mreže stekle i zavidan broj korisnika u veoma kratkom vremenu, jedna od njih koja je i danas među najpoznatijim je društvena mreža Facebook. Prijava i korištenje Facebook-a danas je za sve besplatna i dostupna svima, no ukoliko se Facebook koristi za promoviranje...
Značaj sponzora na košarkaške klubove na primjeru KK Cibona
Značaj sponzora na košarkaške klubove na primjeru KK Cibona
Marko Montana
Sponzorski ugovori su u svijetu sporta od krucijalne važnosti te nezaobilazne vrijednosti. Obzirom da je značaj sponzorstva uvelike prisutan u svim sportovima, nema razloga da se košarkaški svijet razlikuje po tom pitanju. U daljnjem tekstu detaljno je razrađena uloga sponzorstva u svijetu košarke te su pobliže obješnjene vrste istih u svrhu dodatne vrijednosti košarci, kao sportu. Kao i sve, sponzorstva imaju kako dobrih, tako i onih loših strana. Obzirom na golemu važnost...
Značaj sponzorstva u društveno odgovornom poslovanju na primjeru suradnje Allianz Zagreb d.d. i Hrvatskog paraolimpijskog odbora
Značaj sponzorstva u društveno odgovornom poslovanju na primjeru suradnje Allianz Zagreb d.d. i Hrvatskog paraolimpijskog odbora
Dino Drača
Sponzorstvo, kao alat marketinške komunikacije, se javlja u različitim djelatnostima, pa tako i u sportu. Važno je da poduzeće zna kako dobro iskoristiti sponzorstvo u marketinške svrhe.Vrlo je važno koga odabrati za sponzoriranje jer ciljevi poduzeća koja daje sponzorstvo moraju biti u skladu s ciljevima i imidžem sportske organizacije koja je korisnik sponzorske suradnje. Ciljevi poduzeća i sportske organizacije trebaju biti usmjereni na korisnosti za zajednicu i potrebe društva...
Značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije u Istri
Značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije u Istri
Anđela Gogić
U ovom radu sustavno se razmatra se značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije, ali i gastronomije u Istri. Kako bi se što bolje prikazao značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije, u radu se dao teorijski osvrt i definicije termina kao što su turistička destinacija, turistička atrakcija, turistički resurs i manifestacija, a sve u cilju boljeg poznavanja terminoloških okvira, ali i čimbenika koju utječu na oblikovanje turističke ponude te uloge i...
Čimbenici formiranja cijene u ugostiteljstvu i turizmu na primjeru poreznog sustava RH
Čimbenici formiranja cijene u ugostiteljstvu i turizmu na primjeru poreznog sustava RH
Nikola Pavić
Turizam kao gospodarska grana predstavlja jako bitnu gospodarsku granu u Republici Hrvatskoj te joj kao takvoj treba posvetiti posebnu pozornost prilikom definiranja zakonodavnih okvira. Pored propisa i pravilnika kojima uređuje poslovanje i ponašanje poslovnih subjekata na turističkom tržištu, zakonodavac donosi i porezne odredbe koje se odnose na sve dionike tržišta, u konkretnom slučaju pričamo o turističkom tržištu. Porezne stope su podijeljene na stope od 25 posto, 13...

Pages