Pages

Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Antonio Bratim
U modernim gospodarstvima porezi su najvažniji izvor državnih prihoda. Porezi se razlikuju od ostalih izvora prihoda po tome što su obvezni nameti i nepovratni su - tj. oni se uglavnom ne plaćaju u zamjenu za neku određenu stvar, poput određene javne usluge, prodaje javne imovine ili izdavanja javnog duga. Iako se porezi vjerojatno prikupljaju za dobrobit poreznih obveznika u cjelini, odgovornost pojedinog poreznog obveznika neovisna je o bilo kojoj primljenoj posebnoj naknadi. Porezni...
Posebnosti ugostiteljstva u razvoju turizma na primjeru restorana Congo
Posebnosti ugostiteljstva u razvoju turizma na primjeru restorana Congo
Stjepan - Dominik Mušura
Sektor turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj jedan je od strateških sektora koji ne samo da snažno podupire gospodarstvo, već i potiče razvoj i rast ostalih gospodarskih sektora. U rijetko kojoj državi svijeta turizam čini petinu ukupnog BDP-a, kao što je slučaj u Hrvatskoj, što ga čini strateškom gospodarskom granom koja, unatoč niskoj profitabilnosti, omogućuje međunarodnu konkurentnost zemlje. Ugostiteljski objekti jedni su od najvažnijih dijelova...
Poslovanje marina u uvjetima korone
Poslovanje marina u uvjetima korone
Mia Lovrić
Tema završnog rada je poslovanje marina u uvjetima korona virusa. Kroz rad se nastoji prikazati problematika utjecaja nove prijetnje čovječanstva 21.og stoljeća na gospodarstvo nautičkog turizma, tj. na financijsko poslovanje marina, isključivo Marine Frape. Popraćena su i prikazana istraživanja o kapacitetu i ostvarenim prihodima hrvatskih luka. Dovedena je u usporedbu uska povezanost utjecaja destinacije, te dodatnih usluga koje se pružaju sudionicima i plovilima...
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Poslovna komunikacija Privredne banke Zagreb
Ana Žižak
Plan, taktike, strategija poslovanja i vizija sutrašnjice temeljne su platforme koje nužno treba implementirati u poslovnu misiju svake tvrtke koja želi opstati na globalnom tržištu. Bez jasno određenih temeljnih postavki koje determiniraju poslovanje tvrtka nema realnih šansi za opstanak. Strateško poslovanje kao pojam ostavlja dojam aktivnosti koja je jednostavna u svojoj organizaciji. U provedbi to baš nije tako. Definiraju se ciljevi, provode analize, oblikuje se ...
Poslovna komunikacija na engleskom jeziku na primjeru hotela Le Meridien Lav Split
Poslovna komunikacija na engleskom jeziku na primjeru hotela Le Meridien Lav Split
Josipa Bandalo
U ovom radu prikazana je poslovna komunikacija na engleskom jeziku na primjeru hotela Le Meridien Lav Split. Poslovna komunikacija veoma je važan čimbenik svake organizacije jer se u poslovnom okruženju stalno prenose poruke i informacije. Uspješna poslovna komunikacija predstavlja temelj za ostvarivanje ciljeva poduzeća. Poslovna komunikacija unutar hotela odvija se svakodnevno, a uključuje komunikaciju zaposlenika, dok se komunikacija izvan hotela odnosi na komunikaciju s gostima,...
Poslovna komunikacija u hotelskom poslovanju na primjeru hotela Croatia
Poslovna komunikacija u hotelskom poslovanju na primjeru hotela Croatia
Tina Staničić
U završnom radu pojmovno se određuje pojam poslovna komunikacija i njen utjecaj na isporuku hotelskih usluga. Komunikacija uključuje ideje i razumijevanje ideja drugih osoba te je možemo smatrati uspješnom kada pošiljatelj i primatelj shvate poslanu poruku na isti način. Za uspješnost verbalno-društvenih znakova komunikacije bitne su vještine pisanja i govora. Komunikacija ne označava samo jezik već tu ubrajamo pokret, osmijeh, pogled, šutnju te fizički izgled samog govornika....
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Poslovne informacije kao resurs strateškog upravljanja u sportu
Ivan Vranković
U današnjem svijetu vrijedi „znanje = moć.“ Toj paradigmi je pomogla laka i jeftina dostupnost tehnologije, razvoj interneta s kojom su omogućili lakšu dostupnost informacijama. Veliki doprinos dala su računala i ubrzala razvoj uz jednostavniju upotrebu poslovnih informacija kao neizostavnog poslovnog alata u unaprjeđenju gospodarske djelatnosti, pa tako i modernog sporta. Implementacija business intelligence-a u raznim subjektima uvelike je doprinijela smislenom korištenju...
Poslovni plan otvaranja ugostiteljskog objekta
Poslovni plan otvaranja ugostiteljskog objekta
Tin Rašpolić
Za provedbu poduzetničkog pothvata, potreban je poslovni plan koji sadrži detaljan prikaz svih segmenata potrebnih za samu provebu projekta, a oni započinju idejom te misijom i vizijom pothvata. Bitno je odlučiti se za pravodobno i realno dostižan cilj te načine kojima se želi ostvariti. Definiranje proizvoda i usluge dalje utječe na poslovanje objekta, na imidž i na konačan uspjeh poslovanja. Tržište kao jedan od najutjecajnijih čimbenika daje prostor i mogućnosti za...
Poslovno komuniciranje sa stranim gostima na engleskom jeziku iz perspektive turističke agencije Zaton
Poslovno komuniciranje sa stranim gostima na engleskom jeziku iz perspektive turističke agencije Zaton
Boško Jure Vukšević
Komunikacija predstavlja temeljnu metodu razmjene informacija među ljudima. Na komunikaciji se zasniva većina ljudske djelatnosti, te se može prepoznati i kao jedan od najvažnijih aspekata poslovanja. Poslovna komunikacija trebala bi se graditi na jasnim, jezgrovitim i točnim porukama jer ona predstavlja namjernu, organiziranu i planiranu metodu prenošenja informacija u poslovnom kontekstu. Najpopularniji oblik poslovne komunikacije je verbalni, koji je ključan za stvaranje pozitivnog...
Potencijal održivog razvoja i transformativnog turizma na području zapadne Hercegovine
Potencijal održivog razvoja i transformativnog turizma na području zapadne Hercegovine
Mara Hrkać
Svjetsko gospodarstvo i turizam se već desetljećima razvijaju nekontroliranom brzinom i na neodrživ način. Neodgovorno poslovanje i nebriga za okolišem donosi štetne posljedice na svakoj razini, od zagađivanja prirodnih resursa, do nepovratnog uništenja kulturnih dobara i znamenitosti. Krovna tema ovog rada je održivi razvoj, novi imperativ za razvoj i upravljanje svim elementima gospodarstva, prirode i života. Promjene u potrošnji, upravljanju i očuvanju su nužna te...
Potencijal razvoja kongresnog turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Potencijal razvoja kongresnog turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Karla Kovačić
Kongresni turizam kao oblik selektivnog turizma, tek od nedavno dobiva sve veću pažnju kao potencijalni segment pozicioniranja određene turističke destinacije. Stoga, cilj rada je analiza kapaciteta Splitsko-dalmatinske županije kada govorimo o organiziranju i održavanju kongresa kao dijela turističke ponude. Područje Splitsko-dalmatinske županije odlikuje visoka sezonalnost turizma. Da bi se Splitsko - dalmatinska županija, s obzirom na njenu turističku ponudu, pozicionirala...
Potencijal razvoja turističkih resursa na području grada Nina
Potencijal razvoja turističkih resursa na području grada Nina
Lorena Maria Relja
Turistički resursi osnova su svake turističke ponude nekog područja i temelj za daljnji razvoj turističkih tržišta. Kako i u ostatku države i svijeta i grad Nin raspolaže određenim kategorijama turističkih resursa koje kroz godine razvija i unaprjeđuje. S obzirom na uvriježenu podjelu turističkih resursa na prirodne i društvene, na isti način se dijele i razvijaju turistički resursi grada Nina. Svrha rada prikazati je teorijsku obradu pojmova relevantnih za prikaz...

Pages