Pages

Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Matej Žirović
Cilj rada je prikazati planiranje i programiranje treninga pripremnog perioda te natjecateljskog perioda nogometaša. U prvom dijelu rada potrebno je provesti analizu stanja te dati godišnje ciljeve sveukupnog plana koji se nastoji provoditi. U godišnjem planu važna je kondicijska priprema nogometaša koja će dati rezultate pojedinog sportaša. Uspješnost igrača određena je velikim brojem specifičnih osobina, sposobnosti i znanja na koje je moguće djelovati i mijenjati ih...
Planiranje i programiranje trenažnog procesa kod vratara u nogometnim klubovima SuperSport Hrvatske nogometne lige
Planiranje i programiranje trenažnog procesa kod vratara u nogometnim klubovima SuperSport Hrvatske nogometne lige
Ivan Ninčević
Vratarska pozicija u modernom nogometu postaje sve bitniji faktor u težnji prema osvajanju trofeja i pobjeđivanju utakmica. Vratari postaju sve brži, eksplozivniji i tehničko-taktički pripremljeniji. Davna su prošlost vratari koji isključivo brane udarce i treniraju s momčadi samo onda kada trebaju obraniti gol. Od vratara se sve više traži da postanu ravnopravni sudionici u svakoj fazi nogometne utakmice, a ne samo u fazi obrane. Takva evolucija pozicije zahtijeva kako...
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Dženifer Džoni
Rad ne sadrži sažetak.
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Melani Lušić
Analiza potreba, interesa i želja turista za kulturno - zabavnim i sportsko - rekreativnim sadržajima ukazala je na veliku važnost, intenzivnu i značajnu određenost, te utjecaj na smjer ponude u turističkim središtima. Zadovoljavanje interesa, potreba i želja turista ponuđenim programima kulturno - zabavnog i sportsko - rekreativnog sadržaja, predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta uspješnosti turističkog središta. Posebno značajnu ulogu imaju znanja i vještine menadžera pa...
Poduzetnički projekt otvaranja fitnes centra otvorenog koncepta
Poduzetnički projekt otvaranja fitnes centra otvorenog koncepta
Leona Popović
Poduzetnička ideja otvaranja fitnes centra otvorenog koncepta na području općine Mrkopalj donosi sa sobom mnogo rizika, no ujedno i mnogo mogućnosti. Realizacija poslovnog projekta i njegova isplativost bit će prikazana u ovom završnom radu. Otvoreni fitnes centar pruža priliku unapređenja sportske rekreacije i profesionalnih treninga. Kroz analizu tržišta i konkurencije, SWOT analizu i analizu rizika najbolje će se definirati potencijal fitnes centra. Također će biti prikazan...
Poduzetništvo kao preduvjet formiranja turističke ponude smještajnih kapaciteta otoka Visa (na primjeru otvaranja Glamping resorta „Issa“)
Poduzetništvo kao preduvjet formiranja turističke ponude smještajnih kapaciteta otoka Visa (na primjeru otvaranja Glamping resorta „Issa“)
Mia Perić
Poduzetništvo je širok pojam koji je prisutan u svim djelatnostima te se smatra generatorom ekonomskog rasta. Turizam bez poduzetništva je nezamisliv jer upravo poduzetništvo stvara konkurentsku prednost i oblikuje destinaciju kreiranjem turističke ponude. Poduzetnici u turizmu suočavaju se sa mnogo izazova zbog dislociranosti od izvora potražnje, nemogućnosti reagiranja na promjene u pojavama na turističkom tržištu i nemogućnosti u prostornom premještanju poslovanja u slučaju...
Poduzetništvo u turizmu na primjeru hotela Lemongarden
Poduzetništvo u turizmu na primjeru hotela Lemongarden
Josip Marinelić
Poduzetništvo, pored mnogih drugih djelatnosti, predstavlja pokretački motor cjelokupnog gospodarstva jedne države. Obzirom na to, kvalitete koje posjeduje poduzetnik, njegove vještine, kvalitetna primjena različitih strategija u raznim sektorima i splet nepredvidivih okolnosti odlučuju o uspješnosti određenog projekta. Opisujući funkciju menadžmenta, funkciju upravljanja ljudskim resursima, upravljanja prihodima i ljudskim potencijalima velika važnost se stavlja na poduzetnika i...
Ponašanje navijačkih skupina
Ponašanje navijačkih skupina
Marin Vrdoljak
Kultura kroz svoje komponente definira društvo. Ljudi se ponašaju u skladu sa vrijednostima i normama i tako, svjesno ili ne, prenose svoju kulturu na potomke i nasljeđuju je od svojih predaka. Unutar kultura postoje grupe ljudi koje žele skrenuti pažnju i istaknuti se na bilo koji način. Takve skupine mogu biti subkulturne i kontrakulturne ovisno o tome da li uvažavaju kulturu šire zajednice ili žele radikalne promjene. Postoji veza između kulture, društva, sporta i...
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Tomislav Šarić
Ovaj stručni završni rad bavi se ponašanjem potrošača prilikom kupnje sportskih marki. Proučavanje ponašanja potrošača usredotočuje se na načine kako pojedinci odlučuju uložiti svoje dostupne resurse u koje se ubraja vrijeme, novac, trud i sl., u stavke vezane za potrošnju. To uključuje: što oni kupuju, zašto to kupuju, kada to kupuju, gdje to kupuju, kako često to kupuju i kako često to upotrebljavaju. Sport kao djelatnost danas ima ogroman utjecaj na tržištu te mu...
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Porezno opterećenje ugostitelja na primjeru restorana “Martinis Marchi”
Antonio Bratim
U modernim gospodarstvima porezi su najvažniji izvor državnih prihoda. Porezi se razlikuju od ostalih izvora prihoda po tome što su obvezni nameti i nepovratni su - tj. oni se uglavnom ne plaćaju u zamjenu za neku određenu stvar, poput određene javne usluge, prodaje javne imovine ili izdavanja javnog duga. Iako se porezi vjerojatno prikupljaju za dobrobit poreznih obveznika u cjelini, odgovornost pojedinog poreznog obveznika neovisna je o bilo kojoj primljenoj posebnoj naknadi. Porezni...
Posebnosti ugostiteljstva u razvoju turizma na primjeru restorana Congo
Posebnosti ugostiteljstva u razvoju turizma na primjeru restorana Congo
Stjepan - Dominik Mušura
Sektor turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj jedan je od strateških sektora koji ne samo da snažno podupire gospodarstvo, već i potiče razvoj i rast ostalih gospodarskih sektora. U rijetko kojoj državi svijeta turizam čini petinu ukupnog BDP-a, kao što je slučaj u Hrvatskoj, što ga čini strateškom gospodarskom granom koja, unatoč niskoj profitabilnosti, omogućuje međunarodnu konkurentnost zemlje. Ugostiteljski objekti jedni su od najvažnijih dijelova...

Pages