Pages

Osnivanje, organiziranje i sustavno vođenje sportskog kluba na primjeru boksačkog kluba Leonid
Osnivanje, organiziranje i sustavno vođenje sportskog kluba na primjeru boksačkog kluba Leonid
Boris Vujević
Ovim radom želi se prikazati na koji način se osniva i organizira sportski klub koji je neprofitna organizacija. Od samih početaka osnivanja sportske udruge do organiziranja njezinog uspješnog poslovanja postoje mnogobrojni procesi kao i zahtjevna administracija. Iako se sportski klub osniva kao neprofitna organizacija, njegova organizacija i vođenje zahtjeva uz sportsko i ekonomsko, također i pravno znanje. Specifičnost vođenja malog boksačkog kluba iznimno se razlikuje od vođenja...
PODUZETNIČKI PROGAM RAZVOJA BISTROA ''ROVA''
PODUZETNIČKI PROGAM RAZVOJA BISTROA ''ROVA''
Petar Krnčević
Otok Krk već je godinama jedna od vodećih turističkih otočnih destinacija u Hrvatskoj. Jedan od razloga svakako je i bogata ugostiteljska ponuda. Zbog svojeg povoljnog položaja Bistro & Beach bar Rova plažni je objekt u uvali Rova u Malinskoj koji s dugom tradicijom poslovanja. Nudi ručak i večeru, opsežnu kartu, vanjski roštilj, obročne salate, i šarene ljetne koktele. Cilj ovog završnog rada je utvrditi opravdanost uvođenja doručka u objektu. Na području uvale ne postoji...
POZICIONIRANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE KAO CJELOGODIŠNJEG TURISTIČKOG PROIZVODA
POZICIONIRANJE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE KAO CJELOGODIŠNJEG TURISTIČKOG PROIZVODA
Nicole Julia Štrkalj
Pametno pozicioniranje kulturno-povijesne baštine u destinacijama bogatog kulturno-povijesnog sadržaja, vodi prema efikasnom korištenju resursa i samim time učinkovitoj regulaciji upravljanja turističkim dolascima. Razvoj kulturnog turizma omogućuje podizanje razine kvalitete cjelokupnog turističkog proizvoda na način da bogatstvo i revitalizacija baštine, ne samo upotpunjuje, nego i privlači veći broj turista kao osnovni motiv putovanja. Cilj je razvojem kulturnog turističkog...
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKE PONUDE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKE PONUDE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
Petra Butorajac
Povijesni razvoj turizma doveo je do promjena u ponašanju turista i u faktorima motivacije koji ih potiču na izbor turističke destinacije. Od nekadašnjeg masovnog organiziranog turizma došlo se do razdoblja suvremenog turizma u kojem su karakteristični specifični oblici turizma. Jedan od specifičnih oblika turizma je i gastronomski turizam. Uloga gastronomije u suvremenom turizmu je značajna zbog traženog specifičnog doživljaja turista u smislu isprobavanja gastronomskih...
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKOG TURIZMA DALMACIJE
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKOG TURIZMA DALMACIJE
Mihovil Veža
Dalmacija je izuzetno atraktivna turistička destinacija za svakog turista koji tamo dolazi iz bilo kojeg dijela svijeta. Razvoj gastronomskog turizma u Dalmaciji itekako je usmjeren na dobrobit lokalnog stanovništva kao i turista jer će oni imati priliku uživati u autohtonoj dalmatinskoj kuhinji koju karakterizira tradicija i spoj prošlih i sadašnjih segmenata gastronomije. Mogućnosti plasmana domaćih proizvoda na tržište postale bi veće, a manje turističke destinacije u...
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKOG TURIZMA NA LOŠINJU
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKOG TURIZMA NA LOŠINJU
Sandro Dajić
Razvoj konkurencije između raznih turističkih destinacija dovodi do sve vrijednijeg izvora inovativnih proizvoda lokalne kulture kao i aktivnosti koje služe kako bi se privukli turisti. U ovome aspektu je gastronomija vrlo važna, jer je hrana sastavni dio dana čovjeka, a samim time u turističkoj destinaciji predstavlja i iskustvo koje se stječe tokom putovanja te postaje izvor postmodernog oblikovanja identiteta društva. Otok Lošinj odlikuje domaća kuhinja pa se tako u...
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKOG TURIZMA U ISTRI I NA KVARNERU
PRILIKE ZA RAZVOJ GASTRONOMSKOG TURIZMA U ISTRI I NA KVARNERU
Antonio Debeljak
Turizam kao pojava je izrazito važan za Republiku Hrvatsku. Samim time je i generator novih zapošljavanja te razvoja i popratnih djelatnosti. Turistički djelatnici u Hrvatskoj svjesni su navedenoga, odnosno da se gosti više ne mogu zadovoljiti samo ponudom mora, sunca i bogate kulturne baštine. Zbog toga se posebna pažnja pridaje specifičnim oblicima turizma. Jedan od takvih oblika je i gastronomski turizam. Područje Istre i Kvarnera je turistički najrazvijenije područje u...
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U INTERNOJ KOMUNIKACIJI U HOTELU NA ODABRANIM PRIMJERIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U INTERNOJ KOMUNIKACIJI U HOTELU NA ODABRANIM PRIMJERIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Velinka Đurić
Rad sadrži pregled novih tehnologija interne komunikacije u hotelu i samu internu komunikaciju. „Komunikacija je najjednostavnije rečeno, razmjena informacija, ideja i osjećaja verbalnim i neverbalnim sredstvima prilagođena društvenoj prirodi situacije, tj.situacijskom kontekstu“(Hymes 1972). Proces dijeljenja informacija je vitalan dio funkcija menadžmenta. Digitalizacija je znatno unaprijedila proces komunikacije. S obzirom da su se pojavili noviji sustavi i bolji tehnički...
Pametna rasvjeta pomoću Raspberry Pi uređaja
Pametna rasvjeta pomoću Raspberry Pi uređaja
Ivan Pelivan
U ovom završnom radu prikazan je jedan od načina na koji se može izvesti pametna rasvjeta. Glavni uređaj koji služi za kontrolu rasvjete u ovom slučaju je malo računalo na jednoj pločici Raspberry Pi. Pomoću niza skripti u programsku jeziku Python korisniku je dana mogućnost da pomoću zvukovnih signala može upravljati rasvjetom. Ovakav način upravljanja rasvjetom ima široku primjenu. Može se koristiti u kućanstvima kako bi se povećala udobnost upravljanja i energetska...
Perspektive razvoja selektivnih oblika turizma u Imotskoj krajini
Perspektive razvoja selektivnih oblika turizma u Imotskoj krajini
Jakov Tolić
Svjetski turizam iz godine u godinu doživljava rast napretkom tehnologije i educiranosti stanovništva. Turiste sve više privlače razne povijesne i prirodne atrakcije diljem svijeta. Turizam predstavlja jednu od najpopularnijih aktivnosti koja je pokretač razvoja gospodarstva u svijetu. Nekada je bila aktivnost za samo odabrane ljude, dok danas pruža mnogo i prosječnom čovjeku. Turizam je veoma složena djelatnost koja ima snažni utjecaj na društvo, osobito u zemljama koje se...
Pest analiza kao preduvjet određivanja poslovnog usmjerenja na primjeru poduzeća Zeleno i modro d.o.o.
Pest analiza kao preduvjet određivanja poslovnog usmjerenja na primjeru poduzeća Zeleno i modro d.o.o.
Tomislav Šunjerga
Ekonomske organizacije danas egzistiraju u uvjetima neizvjesnosti, rizika i svakodnevnih promjena koje mogu imati pozitivan ali i negativan utjecaj na njihov opstanak. Sve te promjene ukazuju na nužnost kontinuranog motrenja okoline u aspektu opće, poslovne i interne okoline kako bi se iste te promjene se na vrijeme uočile i poduzele adekvatne mjere za minimiziranje prijetnji i maksimiziranje prilika. Kako ekonomske organizacije ne mogu utjecati na promjene u općoj okolini, nego samo na...
Planiranje i programiranje jednogodišnjeg ciklusa na primjeru klubova prve hrvatske malonogometne lige
Planiranje i programiranje jednogodišnjeg ciklusa na primjeru klubova prve hrvatske malonogometne lige
Jozo Pavić
Planiranje i programiranje jednogodišnjeg ciklusa u futsalu je najvažniji dio rada trenera i stručnog tima jer omogućuje da se na siguran i ekonomičan način postignu željeni sportski rezultati koji odgovaraju individualnim kvalitetama sportaša i uvjetima u kojima se provodi trenažni proces. Jednogodišnji ciklus planiranja i programiranja u futsalu podrazumijeva kondicijsku pripremu, tehničko-taktičku pripremu te menadžment koji je najodgovorniji za realizaciju i izvedbu. Futsal...

Pages