Pages

Moderni standardi organizacije Europskog nogometnog prvenstva u usporedbi s Hrvatskom
Moderni standardi organizacije Europskog nogometnog prvenstva u usporedbi s Hrvatskom
Bruno Bajan
Nogomet je najpopularniji sport na svijetu, a Europsko nogometno prvenstvo treće najveće sportsko događanje. Europska nogometna organizacija (the Union of European Football Associations) UEFA zato ima stroga pravila i protokole te postavlja visoke standarde za potrebe organizacije takvog natjecanja. Europski nogometni standardi postavljeni su u svim segmentima koji su povezani s nogometom ili mogu doći u vezu s nogometom za potrebe velikih natjecanja. Neki od segmenata su: stadioni i...
Mogućnost razvoja sportskog turizma u RH
Mogućnost razvoja sportskog turizma u RH
Kristijan Bilić
Rad ne sadrži sažetak.
Mogućnost revitalizacije Objekta 99 na Plitvicama u svrhu formiranja kulturno turističkog proizvoda
Mogućnost revitalizacije Objekta 99 na Plitvicama u svrhu formiranja kulturno turističkog proizvoda
Bruno Kulić
Kao podsjetnik na prošla vremena, Villa Izvor, prekrasan primjer antičke arhitekture, veličanstveno se nadvija nad primamljivim izvorom Plitvica. Izgrađena je s namjerom da služi kao službena rezidencija vlade i tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Briljantni arhitekti Rikard Marasović i Zvonimir Marohnić mukotrpno su stvarali ovu nevjerojatnu građevinu jer su željeli da bude uporabna i estetski lijepa. Vilu Izvor je samo ponekad posjećivao predsjednik Tito...
Mogućnosti primjene industrijske konoplje u Hrvatskoj i svijetu
Mogućnosti primjene industrijske konoplje u Hrvatskoj i svijetu
Dea Miško
Industrijska konoplja (Cannabis sativa subsp. sativa), je nedovoljno komercijalno korištena kultura u Hrvatskoj i nerijetko, zbog neznanja, poistovjećena sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci iz marihuane koje se dobivaju od druge podvrste, indijske konoplje (Cannabis sativa subsp. indica). Industrijska konoplja danas ima sve važniju ulogu u prehrambenoj industriji, farmaciji, a njena se primjena sve više širi i na druge industrije poput tekstilne, papirne i građevinske industrije. U...
Mogućnosti razvoja grada Splita kao MICE destinacije
Mogućnosti razvoja grada Splita kao MICE destinacije
Petra Mišković
Ovaj diplomski rad analizira potencijal razvoja Splita kao MICE destinacije. Cilj rada je definirati mogućnosti unaprjeđenja MICE turizma u gradu Splitu na temelju njegovih tržišnih prednosti i nedostataka te trenutne situacije. Ova analiza pruža temelj za razumijevanje kako Split može maksimalno iskoristiti svoj potencijal kao MICE destinacija, pridonoseći daljnjem razvoju i prosperitetu grada. Korištene su dvije istraživačka instrumenta: intervju sa stručnjakinjom iz ovog...
Motivacija stručnog osoblja za rad u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj
Motivacija stručnog osoblja za rad u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj
Gabrić Antonia
U ovom će se radu na temelju pregleda literature raspraviti o motivaciji stručnog osoblja s fokusom na kuhare za rad u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj. Iako su saznanja iz organizacijske psihologije pomogla odrediti tehnike motiviranja zaposlenika na rad i ukazala na njihovu važnost u uspješnom poslovanju, znanstvena istraživanja i novinarske reportaže pokazuju da su kuhari u mnogim dijelovima svijeta slabo ili tek srednje motivirani za rad u ugostiteljstvu. Inozemne su se...
Motivacijski faktori kao element uspješnosti poduzeća Putokazi putovanja d.o.o.
Motivacijski faktori kao element uspješnosti poduzeća Putokazi putovanja d.o.o.
Tihana Mrđen
Motivacija kao jedan od glavnih pokretača želje za radom i uspjehom u pojedinca ima važnu ulogu u menadžmentu i vođenju poduzeća i tima. Desetljećima se već istražuju razni čimbenici koji utječu na motivaciju zaposlenih, a uz to je razrađeno i nekoliko teorija motivacije koje su podijeljene na procesne i sadržajne, koje se dalje dijele kako je prikazano u radu. Kako bi se ovaj teoretski pristup provjerio u praksi, na primjeru poduzeća Putokazi putovanja d.o.o. istražilo se...
Motivacijski čimbenici kod igrača futsala Supersport hrvatske malonogometne lige kao važnog faktora poboljšanja poslovnog procesa u sportu
Motivacijski čimbenici kod igrača futsala Supersport hrvatske malonogometne lige kao važnog faktora poboljšanja poslovnog procesa u sportu
Jozo Pavić
Motivacija predstavlja ključan faktor za sportski uspjeh. Intrinzična i ekstrinzična motivacija su jedni od najizraženijih segmenata koji se manifestiraju dok diskutiramo o nečemu što je to što doima profesionalne futsal igrače iznimno izdržljivim i učinkovitim na različite indikatore koji mogu znatno ugrožavati njihov sportski iskorak i prosperitet. Intrinzična motivacija je krucijalna za izgrađivanje mentalne snage futsal igrača te pridonosi kao izvanredni temelj za...
Motivacijski čimbenici nastavnog osoblja u visokom obrazovanju
Motivacijski čimbenici nastavnog osoblja u visokom obrazovanju
Nino Kapitanović
Činjenica je da motivirani zaposlenici postižu višu radnu uspješnost čime raste i ukupna uspješnost organizacije te njena konkurentnost na tržištu. Obzirom na navedeno, sve više organizacija shvaća važnost motivacije zaposlenika te joj posvećuje posebnu pozornost. Motivacija danas predstavlja jedan od najkompleksnijih izazova. Potrebe zaposlenika i čimbenici za koje se drži da ih motiviraju, danas su objekt intenzivnih istraživanja i analiza iz kojih su proizišle mnoge...
Motivacijski čimbenici sportašica u Hrvatskoj na primjeru ŽRK Split 2010
Motivacijski čimbenici sportašica u Hrvatskoj na primjeru ŽRK Split 2010
Nina Cvitanović
Sport je sastavni dio društvenih potreba pojedinaca, s ciljem fizičkog i duhovnog odgoja, vitalnosti, zdravlja i stavova te kvalitete života. Danas uloga sporta u društvu postaje sve izraženija, a time i važnija, jer je sport između ostalog važno sredstvo socijalne integracije: povezuje ljude različite dobi, spola, podrijetla. Sve je veći naglasak na realizaciji uspjeha koji se odražavaju fizičkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima sportaša. Broj profesionalnih...
Nautički turizam kao činitelj regionalnog razvoja turizma, na primjeru Krila Jesenice
Nautički turizam kao činitelj regionalnog razvoja turizma, na primjeru Krila Jesenice
Ines Zemunik
Tema završnog rada je nautički turizam kao činitelj razvoja regionalnog turizma na primjeru malog mjesta Krilo, nedaleko od Splita, koji je s godinama razvijanja postao vodeća destinacija za lansiranje kvalitetnog proizvoda u Hrvatskoj, ali i općenito u svijetu, malog cruisinga. Kroz rad se nastojalo što vjerodostojnije prikazati povijest te dugu tradiciju pomorstva u samom mjestu kao i razvoj nautičkog turizma, odnosno cruisinga, kroz godine. Popraćene su informacije iz prve ruke...
Način dolazaka nautičara s obzirom na lokaciju marine prema primjeru Marina Kaštela
Način dolazaka nautičara s obzirom na lokaciju marine prema primjeru Marina Kaštela
Ena Franić
Nautički turizam u Republici Hrvatskoj ima značajnu ulogu u razvoju nacionalnog gospodarstva. On se smatra selektivnim oblikom turizma međutim ima neposrednu ulogu u razvoju priobalnog dijela Hrvatske. Luke nautičkog turizma, a osobito marine, charter i cruising relevantni su čimbenici ekonomskog razvoja priobalnog područja. Nautički turizam ovisi i o kvalitetnoj prometnoj infrastrukturi jer dobre prometnice utječu na dolaske nautičara. Prema istraživanjima, većina nautičara...

Pages