Pages

Važnost uporabe engleskog jezika na primjeru hotela Radisson Blu Resort & Spa Split
Važnost uporabe engleskog jezika na primjeru hotela Radisson Blu Resort & Spa Split
Mia Beović
U današnje vrijeme bilježi se konstantan rast turizma kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Djelatnost koja je nezaobilazna u tom procesu rasta je hotelijerstvo. Ono ima jednu od najvažnijih uloga u razvoju turizma svake zemlje. Primarna uloga hotelijerstva je pružanje usluge smještaja te drugih hotelskih usluga. Cilj svakog hotelskog poduzeća je pružiti sve kako bi se zadovoljile potrebe i želje gostiju. Kako bi hotel bio uspješan na tržištu važno je imati kvalitetnu i raznoliku...
Važnost zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i njegova primjena – empirijsko istraživanje na primjeru sportskih udruga grada Splita
Važnost zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i njegova primjena – empirijsko istraživanje na primjeru sportskih udruga grada Splita
Siniša Zagorac
Za ostvarenje ciljeva iz domene sporta potrebna su velika odricanja kako pojedinca tako i društva u cjelini kako bi se osigurali svi neophodni preduvjeti za postizanje konačnih ciljeva. Također, neophodna je suradnja i uključivanje određenih tijela državne uprave kako na lokalnoj tako i na državnoj razini. Financiranje sportskih klubova-udruga od izuzetne je važnosti za svaku zemlju iz razloga što stvara pretpostavku za kvalitetna vrhunska ostvarenja, masovnost, raznovrsnost ...
Značaj autohtone gastronomije u turizmu Republike Hrvatske
Značaj autohtone gastronomije u turizmu Republike Hrvatske
Lorenzo Pervan
Hrvatska kuhinja ima obilježje raznolikosti koje se očituje kroz njene regije. Kreirana je kroz burnu povijest od strane različitih naroda koji su ostavili svoj pečat u velikom broj autohtonih jela u Hrvatskoj. Izdvajaju se pet područja unutar kojeg postoji veliki broj autentičnih jela. Cilj završnog rada je prikazati kako je autohtona kuhinja važan segment uturističke ponude u turizmu Republike Hrvatske, te tim putem se upisati na kartu gastro detinacija svijeta....
Značaj društvene mreže Facebook kroz razvoj marketinških aktivnosti na primjeru ŽNK Neretva Metković
Značaj društvene mreže Facebook kroz razvoj marketinških aktivnosti na primjeru ŽNK Neretva Metković
Magdalena Kraljić
U veoma kratkom roku Internet je kao jedan od medija stekao zavidan broj korisnika u odnosu na postojeće medije kao što su TV i radio. Kako se Internet pokazao kao najbrže rastući medij tako su i mnoge društvene mreže stekle i zavidan broj korisnika u veoma kratkom vremenu, jedna od njih koja je i danas među najpoznatijim je društvena mreža Facebook. Prijava i korištenje Facebook-a danas je za sve besplatna i dostupna svima, no ukoliko se Facebook koristi za promoviranje...
Značaj sponzora na košarkaške klubove na primjeru KK Cibona
Značaj sponzora na košarkaške klubove na primjeru KK Cibona
Marko Montana
Sponzorski ugovori su u svijetu sporta od krucijalne važnosti te nezaobilazne vrijednosti. Obzirom da je značaj sponzorstva uvelike prisutan u svim sportovima, nema razloga da se košarkaški svijet razlikuje po tom pitanju. U daljnjem tekstu detaljno je razrađena uloga sponzorstva u svijetu košarke te su pobliže obješnjene vrste istih u svrhu dodatne vrijednosti košarci, kao sportu. Kao i sve, sponzorstva imaju kako dobrih, tako i onih loših strana. Obzirom na golemu važnost...
Značaj sponzorstva u društveno odgovornom poslovanju na primjeru suradnje Allianz Zagreb d.d. i Hrvatskog paraolimpijskog odbora
Značaj sponzorstva u društveno odgovornom poslovanju na primjeru suradnje Allianz Zagreb d.d. i Hrvatskog paraolimpijskog odbora
Dino Drača
Sponzorstvo, kao alat marketinške komunikacije, se javlja u različitim djelatnostima, pa tako i u sportu. Važno je da poduzeće zna kako dobro iskoristiti sponzorstvo u marketinške svrhe.Vrlo je važno koga odabrati za sponzoriranje jer ciljevi poduzeća koja daje sponzorstvo moraju biti u skladu s ciljevima i imidžem sportske organizacije koja je korisnik sponzorske suradnje. Ciljevi poduzeća i sportske organizacije trebaju biti usmjereni na korisnosti za zajednicu i potrebe društva...
Značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije u Istri
Značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije u Istri
Anđela Gogić
U ovom radu sustavno se razmatra se značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije, ali i gastronomije u Istri. Kako bi se što bolje prikazao značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije, u radu se dao teorijski osvrt i definicije termina kao što su turistička destinacija, turistička atrakcija, turistički resurs i manifestacija, a sve u cilju boljeg poznavanja terminoloških okvira, ali i čimbenika koju utječu na oblikovanje turističke ponude te uloge i...
Čimbenici formiranja cijene u ugostiteljstvu i turizmu na primjeru poreznog sustava RH
Čimbenici formiranja cijene u ugostiteljstvu i turizmu na primjeru poreznog sustava RH
Nikola Pavić
Turizam kao gospodarska grana predstavlja jako bitnu gospodarsku granu u Republici Hrvatskoj te joj kao takvoj treba posvetiti posebnu pozornost prilikom definiranja zakonodavnih okvira. Pored propisa i pravilnika kojima uređuje poslovanje i ponašanje poslovnih subjekata na turističkom tržištu, zakonodavac donosi i porezne odredbe koje se odnose na sve dionike tržišta, u konkretnom slučaju pričamo o turističkom tržištu. Porezne stope su podijeljene na stope od 25 posto, 13...
Životni ciklus projekta na primjeru Vile Metković
Životni ciklus projekta na primjeru Vile Metković
Dino Gerardi
Diplomski rad Životni ciklus projekta na primjeru Vile Metković podijeljen je na dvije bitne cjeline. Prva cjelina pruža teoretski prikaz osnovnih pojmova koji su vezani uz projektni menadžment. U njoj se prolazi kroz osnovne pojmove godišnjeg plana ili budžeta, važnosti strateškog planiranja, objašnjava se cjelovit sustav planiranja i kontrola te su pojmovi poput investicijske studije, forecasting-a i plana restrukturiranja. Također se objašnjava koncept upravljanja radnom...
„Dress code“ na primjeru hotela President
„Dress code“ na primjeru hotela President
Antonela Halilović
Predmet ovoga rada je dress code na primjeru hotela President. Postindustrijsko društvo je velikim djelom usmjereno na proizvodnju roba koje se tiču identiteta. Dress code se odnosi na pravilnik o odijevanju te kao cjelina ukazuju na pravilo odijevanja i ophođenja, tj. sredstvo raspoznavanja i pripadnosti određenoj društvenoj skupini. Svrha ovoga rada je objasniti dress code u hotelu President u kojem svaka osoba sukladno svome radnom mjestu ima propisani način odijevanja. U...

Pages