Pages

Povezivanje turizma i poljoprivrede u Republici Hrvatskoj
Povezivanje turizma i poljoprivrede u Republici Hrvatskoj
Dina Žilić
Već dvadesetak godina u svijetu turizma se nastoji pristupiti na drugačiji način koji se temelji na oblikovanju pozitivnog i aktivnog međuodnosa s okolišem. Cilj je zadovoljavanje kulturnih i rekreativnih potreba, ostvarivanje gospodarskih i društvenih interesa poštivajući domicilno stanovništvo i štiteći neobnovljive resurse – održivi razvoj. Radi se o soft turizmu koji za razliku od tvrdog turizma nije vođen stranim kapitalom i visokim profitom, te ne devastira prirodna i...
Povijest juda organizacija i realizacija natjecanja
Povijest juda organizacija i realizacija natjecanja
Ivana Mitrović
U radu je prikazan povijesni razvoj juda kao boriliačke vještine i sporta u svijetu i kod nas. Judo je nastao iz različitih stilova ju-jutse. Da bi postao sport tadašnji profesor Sveučilišta u Tokiju Jigoro Kano odabrao je najbolje tehnike ju-jutse i prilagodio sportskom načinu vježbanja. Taj način je nazvao Judo Kodokan sistem, kako bi se doslovce prevelo Ju Do je nježan put (ju-nježan do-put). Usavršavanjem Judo je postao jedna od najprihvačenijih metoda za razvoj...
Pozicioniranje hokejaškog kluba Medveščak kao najpoznatijeg sportskog brenda Hrvatske
Pozicioniranje hokejaškog kluba Medveščak kao najpoznatijeg sportskog brenda Hrvatske
Leonardo Manin
Klub hokeja na ledu Medveščak ( KHL Medveščak ) je hrvatski profesionalni hokejski klub, koji nastupa u KHL-u i u hrvatskoj hokejskoj ligi. Klub ima svoj nadimak “Medvjedi“ i navijački slogan „Zig-zag, Med-veš-čak!“ SPORTO nagrada za brend godine se u suradnji s Institutom za istraživanje tržišta Mediana od 2013. dodjeljuje najboljim sportskim brendovima na području Slovenije, Hrvatske i Srbije u kategorijama: sportašica, sportaš i klub. Institut je za potrebe...
Pregled i analiza razvoja turizma na otoku Hvaru
Pregled i analiza razvoja turizma na otoku Hvaru
Ivana Majkanić
Rad ne sadrži sažetak.
Pregled razvoja zdravstvenog turizma kao selektivnog oblika u RH
Pregled razvoja zdravstvenog turizma kao selektivnog oblika u RH
Petra Babić
Jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj je turizam. Važnost istoga proizlazi iz činjenice da sektor turizma zapošljava najveći dio radnog sposobnog stanovništva tijekom turističke sezone. Zdravstveni turizam jedan je od najstarijih specifičnih oblika turizma u okviru kojeg se stručno i kontrolirano koriste prirodni ljekoviti činitelji i postupci fizikalne terapije u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, te poboljšanja kvalitete života. S obzirom na...
Prevencija u kondicijskoj pripremi sportaša sa organizacijskim oblicima rada u kineziterapiji
Prevencija u kondicijskoj pripremi sportaša sa organizacijskim oblicima rada u kineziterapiji
Blaž Kozina
Da bi nastavnik, trener, voditelj sportske rekreacije ili kineziterapeut iskoristio svoju ulogu, nastava, trening, rekreativno vježbanje mora biti izazov za učenike, sportaše, rekreativne vježbače ili osobe oštećena zdravlja. Da bi to uistinu i bili sudionicima nastavnog procesa, trenažnog procesa ili procesa tjelesnog vježbanja treba ponuditi različite sadržaje, provoditi ih uz pomoć različitih metodičkih organizacijskih oblika rada i prilagoditi ih stvarnim potrebama i ...
Primjena etičkog kodeksa u organizacijama na području grada Vinkovca
Primjena etičkog kodeksa u organizacijama na području grada Vinkovca
Danijela Petričević
Velik broj suvremenih organizacija nastoji propisati etičke i moralne vrijednosti te očekuje da se njihovi članovi pridržavaju istih. Razlozi su višestruki, a najznačajniji su financijska dobrobit, zadovoljavajuća organizacijska klima te prevencija kršenja zakonskih odredbi. Društvena odgovornost također ima veliki utjecaj i značaj za organizacije. Kada je organizacija odgovorna prema svojim potrošačima poboljšava se poslovanje, kao i profitabilnost poduzeća. Potrošači...
Privlačenje ljudskih resursa u sportskim organizacijama
Privlačenje ljudskih resursa u sportskim organizacijama
Ivan Citanović
Jedan od važnijih dijelova svih organizacija i svakog kolektiva su ljudski resursi. Oni doprinose ostvarenju organizacijskim ciljeva sa svojim sposobnostima, znanjima, kreativnošću su ključni faktori uspješnog djelovanja i poslovanja organizacije ili poduzeća. Zaposlenici predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrijednosti poduzeća. U današnje vrijeme sa svim naprednim strojevima, mašinerijama i pogonima koji zamjenjuju radnike potrebno je pametnih i sposobnih...
Procjena zaposlenika u hotelima na području grada Splita kategorizacije tri do pet zvjezdica
Procjena zaposlenika u hotelima na području grada Splita kategorizacije tri do pet zvjezdica
Edita Tičinović
Svako poduzeće da bi uspješno poslovalo mora planirati, ocjenjivati i upravljati ljudskim resursima kao ključnoj stavci u uspjehu poslovanja te ključnoj stavci u konkurentskoj prednosti. U ovom završnom radu cilj je bio obraditi temu procjene radnog učinka djelatnika te upravljanja radnim učinkom djelatnika kao djela djelatnosti ljudskih resursa u poduzećima. Rad daje uvid u neke teorijske odrednice procjene i upravljanja učinkom te je povezan s konkretnim primjerom primjene...
Prodaja usluga u turizmu putem Interneta na primjeru turističke agencije“Hvar Adventure”
Prodaja usluga u turizmu putem Interneta na primjeru turističke agencije“Hvar Adventure”
Maro Roić
U ovom završnom radu obrađen je proces prodaje turističkih usluga na internetu. Internet prodaja od pojave na tržištu je imala veliki rast u globalu, pa i u Hrvatskoj. Ali ima svoje prednosti i mane. Glavne mane poput neopipljivosti proizvoda su nebitne u prodaji usluga u turizmu i zato je internet marketing od iznimne važnosti u turističkom sektoru. Za uspješno poslovanje agencije u turizmu su vrlo bitni i novi marketinški alati poput socijalnih mreža, internetskih stranica i...

Pages