Pages

Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Financiranje sportskih klubova preko vrijednosnih papira na primjeru š.d.d.
Robert Nakić
Financiranje sporta preko vrijednosnih papira još je u začecima na području Republike Hrvatske. Pod financiranjem se podrazumijeva pribavljanje sredstava za ulaganje u kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu za potrebe tekućeg poslovanja i razvitka te za promjene strukture postojećih izvora financiranja. HNK Hajduk imao je pozitivni rezultat poslovanja nakon provedenog preoblikovanja u š.d.d. U njegovu upravljačku strukturu, umjesto političara, ušli su poduzetnici koji su svoje znanje...
Globalni trendovi i inovacije u hotelijerstvu
Globalni trendovi i inovacije u hotelijerstvu
Ante Perković
Sposobnost organizacije da iskoristi prednosti inovacija i globalnih trendova odlučujući je faktor opstanka hotelskih organizacija u današnjem turbulentnom i nestabilnom razdoblju. Suvremeni gosti očekuju da će njihove potrebe biti zadovoljene, a očekivanja premašena, što se može postići samo stalnim poboljšanjem ponude i svih aktivnosti. U uvjetima sve značajnije konkurencije i sve intenzivnijih zahtjeva gostiju, od hotelskih objekata očekuje se brže i snažnije...
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Globalni trendovi u gastronomiji - bezglutenska prehrana
Valentina Transtenjak
Zdrava prehrana je globalni trend, a jedan od trendova koji se najbrže širi je bezglutenska prehrana koja podrazumijeva izbjegavanje najmanjih količina glutena u hrani. Dosadašnja literatura ne predstavlja ukupnu ravnotežu u globalnom širenju prehrambenih proizvoda sa tvrdnjama o zdravlju. Procjene su da se u razvijenim zemljama trendovi o zdravoj prehrani šire brže. Također, socijalni i ekonomski čimbenici utječu na taj trend. Jedan od trendova koji je sve rašireniji je...
Hotelske korporacije u Istri
Hotelske korporacije u Istri
Vedrana Đurić
Hotelijerstvo predstavlja vodeći oblik smještaja u turizmu te je razvoj hotelijerstva neraskidivo vezan uz razvoj turizma. U skladu s značajnim rastom turizma posljednjih nekoliko desetljeća, posebice pod utjecajem globalizacije i većih te jeftinijih mogućnosti mobilnosti ali i informatizacije te digitalizacije koja je značajno olakšala istraživanje i komunikaciju ne samo u turizmu već u svim granama društva općenito, značajno se razvija i hotelijerstvo. Posebice je značajan...
Hrana i emocije
Hrana i emocije
Michael Mutshaus
Dosadašnja znanstvena istraživanja dokazuju da hranjive tvari koje unosimo prehranom utječu na kemijski sastav mozga, funkciju živčanog sustava i raspoloženje. Raspoloženje čine brojne emocije koje su sastavni dio ljudske prirode kroz povijest od nastanka ljudske vrste sve do danas. Hrana sadrži važne nutrijente potrebne za sintezu kemijskih spojeva koji sudjeluju u procesu nastanka emocija. Neurotransmiteri su ključna tema ovog rada kao jedni od najvažnijih kemijskih spojeva u...
IMIDŽ NAVIJAČKE SKUPINE TORCIDA KAO REZULTAT ANALIZE MEDIJSKIH SADRŽAJA
IMIDŽ NAVIJAČKE SKUPINE TORCIDA KAO REZULTAT ANALIZE MEDIJSKIH SADRŽAJA
Katarina Delić
SAŽETAK Organizacija i djelovanje navijačkog kluba temelji se na pružanju potpore sportskom klubu. Komuniciranje putem društvenih mreža i internetskih kanala osigurava širenje informacija i kontakte s brojnom publikom. Posredstvom novih oblika komuniciranja o sportskim događajima, broj pratitelja i pretplatnika govori o veličini posredne i neposredne navijačke zajednice koja nadilazi lokalan značaj i utječe na formiranje imidža navijačke skupine. Suvremena sportska događanja...
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Implementacija PPV koncepta u sportskim manifestacijama
Boren Toni Prkić
Pay – per – view je zatvoreni televizijski sistem koji većinu svojih prihoda dobiva iz prijenosa sportskih manifestacija vezanih za boks i miješane borilačke vještine. Ovakav način rada se postupno razvijao prateći razvoj televizije i sporta na njoj te danas konkurira standardnim pretplatničkim sportskim paketima na način da pruža jednokratnu uslugu onima koji nisu zainteresirani za dugotrajni najam kanala. Usprkos tome što ne prenosi neke od najvećih sportskih događaja u...
Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Tino Andrijić
Implementacijom baza podataka primjenom CloudLinux operativnog sustava i MySQL-a iz primjera tvrtke TOTOHOST d.o.o. prikazana su praktična rješenja programske podrške za određene probleme sa kojima se susreću pružatelji dijeljene web hosting usluge, a koji se odnose specifično za MySQL sustav za upravljanje bazama podataka, a tiču se stabilnosti, sigurnosti i brzina rada sustava. Dijeljeni (engl. shared hosting) najčešći je tip usluge kod pružatelja hosting usluga i...
Implikacije smanjenja otpada hrane s obzirom na rokove trajnosti hrane
Implikacije smanjenja otpada hrane s obzirom na rokove trajnosti hrane
Marko Matić
Industrijski prehrambeni sustav često je karakteriziran nedostatkom vrednovanja hrane kao resursa. Navedeni sustav hranu percipira potrošnom robom u smislu proizvoda s ograničenim rokovima trajanja označenima na ambalaži. Takav pristup stvara ozbiljan problem zbog zakona i propisa usmjerenih primarno na proizvođače u cilju usmjeravanja na osiguravanje kvalitete proizvoda. Navedeno rezultira bespogovornim slijeđenjem istaknutih rokova trajanja od strane potrošača, često dovodeći...
Informacijska sigurnost i sustavi za upravljanje operativnim zapisima i sigurnosnim događajima
Informacijska sigurnost i sustavi za upravljanje operativnim zapisima i sigurnosnim događajima
Antonio Ribarević
Informacijska sigurnost predstavlja ključni aspekt moderne poslovne okoline, a ovaj završni rad prikazuje njezin značaj i izazove u kontekstu organizacija. Rad istražuje različite dimenzije informacijske sigurnosti, uključujući njene osnove, ciljeve i metode zaštite podataka i informacijskih sustava. U prvom dijelu rada analizira se važnost informacijske sigurnosti u suvremenom društvu i poslovnom svijetu. Objašnjavaju se ključni aspekti sigurnosti, uključujući...
Inovativne aktivnosti u hotelijerstvu na području grada Dubrovnika
Inovativne aktivnosti u hotelijerstvu na području grada Dubrovnika
Anton Gabelica
Poznato je da ako neko poduzeće želi poslovati uspješno, treba pratiti trendove i prilagođavati se tržištu i potrebama potrošača. To isto vrijedi i za hotelijerstvo. Kako bi privukli što više gostiju, nužno je da hoteli prate trendove na tržištu. Jedan od dugotrajnih trendova je i inovativnost, odnosno uvijek se pronalaze načini kako ponuditi nešto novo ili kako implementirati nešto suvremeno u hotelsko poslovanje. Grad Dubrovnik jedan je od turistički najrazvijenijih...
Instagram kao sredstvo brendiranja sportaša
Instagram kao sredstvo brendiranja sportaša
Franjo Prce
Rad ne sadrži sažetak.

Pages