Paginacija

Odnosi s javnošću u sportu
Odnosi s javnošću u sportu
Ivan Suton
Eksplozija medija dobar je znak za budućnost odnosa s javnošću u sportu. Sportski PR stručnjaci koordiniraju protokom informacija od timova do press konferencija, i hrane javnost sportskim vijestima, podatcima o ekipi ili igračima pojedinačno. Oni također igraju važnu promotivnu ulogu u stvaranju javnog interesa, povećanje vidljivosti timova putem medija i povećati dolazak navijača na stadione. Razvoj sportske kulture u praksi predstavlja jedan od važnih zadataka vremena u...
Okolina Visoke škole Aspira kao komponenta strateškog planiranja
Okolina Visoke škole Aspira kao komponenta strateškog planiranja
Nino Kapitanović
Osnova svake strategije je usklađenost potencijala poduzeća s okolinom i kontinuirana prilagodba okolini i njenim zahtjevima. Upravo iz tog razloga, kvalitetan sustav praćenja, poznavanja i analize okruženja obveza je menadžmenta kako bi umjesto kontinuiranog prilagođavanja mogao inicirati i usmjeravati promjene u okolini. U završnom radu pružen je opsežan pregled različitih pristupa analize okoline Visoke škole Aspira (eksterne i interne) kako bi se uspješno oblikovala odnosno...
Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Organizacija i upravljanje GNK Dinamo Zagreb
Danijela Petrić
Tema ovog rada je organizacija i upravljanje u sportskim organizacijama i klubovima, definiran je pojam menadžmenta u sportu te je pobliže objašnjena sportska industrija u kojoj sportsko poslovanje nije ograničeno samo na profesionalne sportske klubove i igrače. U Hrvatskoj se početak sporta veže uz ime Franje Bučara, koji je bio prvi tvorac planova i programa za nastavu gimnastike u školama Hrvatske. U Hrvatskoj u današnje vrijeme prema procjenama ima oko 226.000...
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Organizacija ljetnog teniskog kampa u Solinu
Aleksej Kondulukov
Split je svjetski poznat po svojim brojnim vrhunskim sportašima iz različitih sportova i tenis nije isključenje. Za stvaranje vrhunskih rezultata u nekom sportu grad treba imati čvrstu bazu, dobro razvijenu infrastrukturu za taj sport i niz drugih uvjeta. U ovom radu obrađuje se tema organizacije ljetnog teniskog kampa. Kamp će se bazirati na terenima teniskog kluba "Dalmacijacement" u Solinu koji je odabran zbog više razloga kao što je prigodna lokacija, dobra infrastruktura,...
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Organizacija velikih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Marin Marušić
Sportska natjecanja su velika događanja koja imaju veliku važnost u promicanju sporta, turizma i ekonomije te su globalno popraćena i privlače velike mase ljudi. Detaljna organizacija takvih natjecanja je ključan faktor kada je riječ o takvim velikim sportskim manifestacijama. Sportska natjecanja obuhvaćaju proces planiranja, organizacije i realizacije koji je vrlo složen i zahtijevan. Gradovi u kojima se organiziraju velika sportska natjecanja moraju zadovoljiti određene uvjete...
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Organizacijska struktura i upravljanje u sportu osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom u odabranim zemljama Europe
Goran Žeželj
Promatrajući poziciju, razvijenost i složenost sustava paraolimpijskog sporta u različitim zemljama Europe i njihovim zakonodavnim okvirima danas, primjećuje se da u organizacijskom i operativnom smislu postoje određene razlike, što u konačnici velikim dijelom može biti ključan faktor uspješnosti poslovanja i pozicioniranja sporta i sportaša s invaliditetom na tržištu određene zemlje. Organizacijska struktura jedne sportske organizacije osoba s invaliditetom uvelike će ...
Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Planiranje i programiranje sportskog treninga u nogometu
Matej Žirović
Cilj rada je prikazati planiranje i programiranje treninga pripremnog perioda te natjecateljskog perioda nogometaša. U prvom dijelu rada potrebno je provesti analizu stanja te dati godišnje ciljeve sveukupnog plana koji se nastoji provoditi. U godišnjem planu važna je kondicijska priprema nogometaša koja će dati rezultate pojedinog sportaša. Uspješnost igrača određena je velikim brojem specifičnih osobina, sposobnosti i znanja na koje je moguće djelovati i mijenjati ih...
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Planiranje ljudskih resursa u "Atlantic grupi" d.d.
Dženifer Džoni
Rad ne sadrži sažetak.
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Poboljšanje turističke ponude kineziološkim sadržajem na području Crkivenice – empirijsko istraživanje
Melani Lušić
Analiza potreba, interesa i želja turista za kulturno - zabavnim i sportsko - rekreativnim sadržajima ukazala je na veliku važnost, intenzivnu i značajnu određenost, te utjecaj na smjer ponude u turističkim središtima. Zadovoljavanje interesa, potreba i želja turista ponuđenim programima kulturno - zabavnog i sportsko - rekreativnog sadržaja, predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta uspješnosti turističkog središta. Posebno značajnu ulogu imaju znanja i vještine menadžera pa...
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Ponašanje potrošača prilikom kupnje sportskih marki
Tomislav Šarić
Ovaj stručni završni rad bavi se ponašanjem potrošača prilikom kupnje sportskih marki. Proučavanje ponašanja potrošača usredotočuje se na načine kako pojedinci odlučuju uložiti svoje dostupne resurse u koje se ubraja vrijeme, novac, trud i sl., u stavke vezane za potrošnju. To uključuje: što oni kupuju, zašto to kupuju, kada to kupuju, gdje to kupuju, kako često to kupuju i kako često to upotrebljavaju. Sport kao djelatnost danas ima ogroman utjecaj na tržištu te mu...

Paginacija