Paginacija

Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Implementacija baza podataka primjenom CloudLinux-a i MySQL-a na primjeru tvrtke TOTOHOST d.o.o.
Tino Andrijić
Implementacijom baza podataka primjenom CloudLinux operativnog sustava i MySQL-a iz primjera tvrtke TOTOHOST d.o.o. prikazana su praktična rješenja programske podrške za određene probleme sa kojima se susreću pružatelji dijeljene web hosting usluge, a koji se odnose specifično za MySQL sustav za upravljanje bazama podataka, a tiču se stabilnosti, sigurnosti i brzina rada sustava. Dijeljeni (engl. shared hosting) najčešći je tip usluge kod pružatelja hosting usluga i...
Inovativne aktivnosti u hotelijerstvu na području grada Dubrovnika
Inovativne aktivnosti u hotelijerstvu na području grada Dubrovnika
Anton Gabelica
Poznato je da ako neko poduzeće želi poslovati uspješno, treba pratiti trendove i prilagođavati se tržištu i potrebama potrošača. To isto vrijedi i za hotelijerstvo. Kako bi privukli što više gostiju, nužno je da hoteli prate trendove na tržištu. Jedan od dugotrajnih trendova je i inovativnost, odnosno uvijek se pronalaze načini kako ponuditi nešto novo ili kako implementirati nešto suvremeno u hotelsko poslovanje. Grad Dubrovnik jedan je od turistički najrazvijenijih...
Instagram kao sredstvo brendiranja sportaša
Instagram kao sredstvo brendiranja sportaša
Franjo Prce
Rad ne sadrži sažetak.
Internalizacija društvenih vrijednosti putem sporta
Internalizacija društvenih vrijednosti putem sporta
Kristina Radulović
Socijalizacija je proces kojim učimo kako postati dio društva, učimo kulturu društva kojem pripadamo. Proces socijalizacije započinje od trenutka kada se rodimo i traje koliko i naš životni vijek. Ipak, primarna socijalizacija, slažu se stručnjaci u području društvenih znanosti, ključna je za oblikovanje osobe. U toj ranoj dobi, u primarnim društvenim grupama, dijete najviše uči – od jezika i običaja, preko normi, simbola, vrijednosti. Osim obitelji i vrtičke grupe, za...
Internet Exchange Point - IXP
Internet Exchange Point - IXP
Tomislav Božinović
U završnom radu kroz uvodno izlaganje opisan je koncept Interneta, kao i povijest njegova nastanka što započinje razvojem ARPANET-a. ARPANET je mreža razvijena od strane američkog Ministarstva obrane, čije je korištenje u istraživačkim i znanstvenim krugovima dovelo do razvijanja mnogih protokola i tehnologija koji su ostali u upotrebi sve do danas. U vrijeme kada je službeno usvojena grupa protokola TCP/IP na ARPANET-u , počeo se koristiti termin „Internet“, stoga je zbog...
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Isplativost logističkih troškova objekata jadranskih prvoligaških nogometnih klubova
Ivan Krapić
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina, koja proizvodi dobra i usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Poduzetništvo je oduvijek vezano s financiranjem. Svi su segmenti poslovne politike poduzeća značajni, pri čemu financijskom menadžmentu pripada središnje mjesto, značaj i funkcija. Koristeći razne metode dobiva se pregled...
Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Istraživanje i analiza turističkih potencijala planine Dinare
Marija Jelić
Planina Dinara posjeduje prekrasnu i netaknutu prirodu, no pitanje je na koji način iskoristiti njezine turističke potencijale. Cilj ovog rada je teorijskom obradom turističkih potencijala, provođenjem intervjua, analizom destinacije i formiranjem ciljanog tržišta dati smjernice za razvoj destinacije, ali i sakupiti što više relevantnih informacija na jednom mjestu.
Izazovi razvoja eko vila u turizmu na primjeru otoka Šolte
Izazovi razvoja eko vila u turizmu na primjeru otoka Šolte
Madri Šoškić
Turizam se opisuje kao pojava modernoga doba, izazvana povećanom potrebom za odmorom i promjenom klime, probuđenim i njegovanim smislom za ljepote krajolika, radosti i užitak boravka u slobodnoj prirodi. Šolta za razliku od ostalih otoka u Dalmaciji uspjela se oduprijeti masovnom turizmu zbog čega otok pruža mogućnost za pravu relaksaciju i odmor zbog mira i očuvane prirode te time i mogućnost razvoja ekoturizma pa i izgradnju eko vila. Cilj rada je prikazati razvojne mogućnosti...
KOMPARATIVNA ANALIZA SUSTAVA VIZIJA I MISIJA U PET NAJUSPJEŠNIJIH HOTELSKIH GRUPACIJA U RH
KOMPARATIVNA ANALIZA SUSTAVA VIZIJA I MISIJA U PET NAJUSPJEŠNIJIH HOTELSKIH GRUPACIJA U RH
Kenan-Ivan Brinc
Za uspješno bivanje u nemirnim, nesigurnim i složenim vremenima, svako vodstvo treba svježe, čvrste i dugoročne pristupe za stvaranje trajnih vrijednosti. Nove tehnologije neprestano napreduju i oblikuju se nove organizacijske kulture, vrijednosti i standardi s kojima je pravi izazov biti u tijeku. U malim, srednjim i velikim hotelskim poduzećima, neovisno o tržišnoj orijentiranosti i veličini, od presudnog je značaja educiranje, ohrabrivanje i usmjeravanje ljudi na svim...
KOMPETENCIJSKI SET MODERNOG ČOKOLATIJERA NA PRIMJERU CHOCO SVIJET U OPATIJI
KOMPETENCIJSKI SET MODERNOG ČOKOLATIJERA NA PRIMJERU CHOCO SVIJET U OPATIJI
Marija Vurdelja
Kompetencijski pristup postaje sve rasprostranjeni u teoriji i praksi. Globalizacija stvara sve veću međuovisnost i različitost u svijetu. Da bi razumjeli modernizaciju svijeta te dobro funkcionirali u njemu potrebne su kompetencije za postizanje ravnoteže između gospodarskog rasta i ekološke održivosti te blagostanja i socijalne pravednosti. Zbog globalnog napredovanja kompetencije koje su potrebne za svakog pojedinca postaju sve složenije i zahtijevaju puno više od usko...
Kamp za ekstremne sportove „Skill Source Camp“
Kamp za ekstremne sportove „Skill Source Camp“
Mislav Mironović
Završni rad pod nazivom “Kamp za ekstremne sportove Skill Source Camp” sastoji se od dvije cjeline: teorijskog dijela i praktičnog dijela Teorijski dio opisuje i definira neke od ekstremnih sportova kako bi se uopće dobio dojam što je to ekstreman sport i kojim sportovima će se baviti kamp za ekstremne sportove. Pojmovno određuje što je projekt te sportski projekt kroz usporedbu nekoliko definicija koje će to najbolje opisati. Određuje budžetiranje i opisuje njegove vrste...
Kamping turizam kao dio turističke ponude u RH
Kamping turizam kao dio turističke ponude u RH
Matea Rapić
Kamping turizam je jedan od nositelja turizma u Hrvatskoj. Više nisu bitne samo more i plaže. Suvremeni turisti traže nešto novo. Kamping turizam je obilježio razvoj turizma 20. stoljeća i bio jedan od najsnažnijih čimbenika omasovljenja turističkih putovanja. Kamping turizam je prije bio sinonim za siromašnije posjetitelje no danas on prati trendove u turizmu i nije više samo za one nižeg budžeta. Kamping turizam također pruža slobodu, boravak u prirodi, upoznavanje i...

Paginacija