Paginacija

Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Dino Drača
Marketinška komunikacija predstavlja način na koji poduzeća komunicira s javnošću pruţajući im informacije u svrhu povećanja konkurentnosti svojih proizvoda ili usluga, razvijanja svijesti o postojanju poduzeća, izgradnje pozitivnog imidţa kod javnosti te na kraju i povećanja prodaje. Kao odličan marketinški alat, sve češće se koristi i sponzorstvo. Sponzorstvo, kao alat marketinške komunikacije, se javlja u različitim djelatnostima, pa tako i u sportu. Vaţno je da...
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Vinko Knezović
Marketing se definira kao proces utvrđivanja potrošačke potražnje za proizvodima i uslugama i motiviranja prodaje i distribucije proizvoda i usluga krajnjim potrošačima, uz ostvarenje dobiti. Bitno je poznavati razliku između sportskog marketinga te marketinga dobara i usluga. Kao ekonomski proces on povezuje proizvodnju sportskih proizvoda i usluga s njihovom potražnjom i konzumiranjem. Ovim radom donosi se Marketing plan za Nogometni klub Junak. Nogometni klub Junak iz Sinja...
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Ana Mucić
Tema rada je maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi. U radu se opisuju vrste maslina, podneblja uzgoja, način i vrste proizvodnje maslinovog ulja, te upotreba maslinovog ulja u kulinarstvu. Anketno istraživanje je pokazalo da se u restoranima Istre i Dalmacije koriste značajne količine maslinovog ulja i to isključivo maslinovog ulja proizvedenog u Hrvatskoj.
Moderne olimpijske igre
Moderne olimpijske igre
Antonio Strunje
Za razvitak današnjih modernih Olimpijskih igara zaslužan je francuski barun Pierre de Coubertin koji je došao na ideju osnivanja Međunarodnog olimpijskog odbora i pokretanje Olimpijskih igara u kojima bi sudjelovale sve zemlje svijeta. Tako su prve moderne Olimpijske igre simbolično održane 1896. godine u Ateni po uzoru na antičke. Otada one se održavaju svake četvrte godine, a od 1924. godine počele su se održavati i Zimske Olimpijske igre. Brojne su organizacije uključene u...
Mogućnost razvoja sportskog turizma u RH
Mogućnost razvoja sportskog turizma u RH
Kristijan Bilić
Rad ne sadrži sažetak.
Motivacija stručnog osoblja za rad u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj
Motivacija stručnog osoblja za rad u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj
Gabrić Antonia
U ovom će se radu na temelju pregleda literature raspraviti o motivaciji stručnog osoblja s fokusom na kuhare za rad u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj. Iako su saznanja iz organizacijske psihologije pomogla odrediti tehnike motiviranja zaposlenika na rad i ukazala na njihovu važnost u uspješnom poslovanju, znanstvena istraživanja i novinarske reportaže pokazuju da su kuhari u mnogim dijelovima svijeta slabo ili tek srednje motivirani za rad u ugostiteljstvu. Inozemne su se...
Motivacijski faktori kao element uspješnosti poduzeća Putokazi putovanja d.o.o.
Motivacijski faktori kao element uspješnosti poduzeća Putokazi putovanja d.o.o.
Tihana Mrđen
Motivacija kao jedan od glavnih pokretača želje za radom i uspjehom u pojedinca ima važnu ulogu u menadžmentu i vođenju poduzeća i tima. Desetljećima se već istražuju razni čimbenici koji utječu na motivaciju zaposlenih, a uz to je razrađeno i nekoliko teorija motivacije koje su podijeljene na procesne i sadržajne, koje se dalje dijele kako je prikazano u radu. Kako bi se ovaj teoretski pristup provjerio u praksi, na primjeru poduzeća Putokazi putovanja d.o.o. istražilo se...
Motivacijski čimbenici nastavnog osoblja u visokom obrazovanju
Motivacijski čimbenici nastavnog osoblja u visokom obrazovanju
Nino Kapitanović
Činjenica je da motivirani zaposlenici postižu višu radnu uspješnost čime raste i ukupna uspješnost organizacije te njena konkurentnost na tržištu. Obzirom na navedeno, sve više organizacija shvaća važnost motivacije zaposlenika te joj posvećuje posebnu pozornost. Motivacija danas predstavlja jedan od najkompleksnijih izazova. Potrebe zaposlenika i čimbenici za koje se drži da ih motiviraju, danas su objekt intenzivnih istraživanja i analiza iz kojih su proizišle mnoge...
Motivacijski čimbenici sportašica u Hrvatskoj na primjeru ŽRK Split 2010
Motivacijski čimbenici sportašica u Hrvatskoj na primjeru ŽRK Split 2010
Nina Cvitanović
Sport je sastavni dio društvenih potreba pojedinaca, s ciljem fizičkog i duhovnog odgoja, vitalnosti, zdravlja i stavova te kvalitete života. Danas uloga sporta u društvu postaje sve izraženija, a time i važnija, jer je sport između ostalog važno sredstvo socijalne integracije: povezuje ljude različite dobi, spola, podrijetla. Sve je veći naglasak na realizaciji uspjeha koji se odražavaju fizičkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima sportaša. Broj profesionalnih...
Nautički turizam kao činitelj regionalnog razvoja turizma, na primjeru Krila Jesenice
Nautički turizam kao činitelj regionalnog razvoja turizma, na primjeru Krila Jesenice
Ines Zemunik
Tema završnog rada je nautički turizam kao činitelj razvoja regionalnog turizma na primjeru malog mjesta Krilo, nedaleko od Splita, koji je s godinama razvijanja postao vodeća destinacija za lansiranje kvalitetnog proizvoda u Hrvatskoj, ali i općenito u svijetu, malog cruisinga. Kroz rad se nastojalo što vjerodostojnije prikazati povijest te dugu tradiciju pomorstva u samom mjestu kao i razvoj nautičkog turizma, odnosno cruisinga, kroz godine. Popraćene su informacije iz prve ruke...
Nefinancijske kompenzacije kao motivatori za rad u turizmu – primjer agencije Uragan i Valamar Riviera d.d.
Nefinancijske kompenzacije kao motivatori za rad u turizmu – primjer agencije Uragan i Valamar Riviera d.d.
Paula Matijević
U ovom radu obrađuje se tema nefinancijskih kompenzacija kao motivatora za rad u turizmu. Turizam je zasigurno najznačajnija grana hrvatskog gospodarstva sa velikim ekonomskim efektom. Zadnjih godina dolazi do ekspanzivnog rasta u turizmu. Pod time se misli na resurse, radnu snagu, investicije, otvaranje novih smještajnih i ugostiteljskih objekata. U turizmu su resursi brojni ali i ograničeni stoga se s njima treba racionalno postupati. Kada se govori o upravljanju ljudskim resursima tj....
Nogometni kamp MNK Marina  i njegov utjecaj na turizam Općine Marina
Nogometni kamp MNK Marina i njegov utjecaj na turizam Općine Marina
Luka Plejić
Sport, s obzirom na svoju društvenu i gospodarsku ulogu i svoj veliki publicitet, izuzetno je pogodan za gospodarske aktivnosti. Stoga, poduzetništvo u sportu ima široke mogućnosti primjene zbog mogućnosti animiranja, na različite načine, širokih masa ljudi. Sportski programi su povezani sa komplementarnim djelatnostima, kao što su proizvodnja i prodaja sportske opreme, odjeće, obuće i prehrambenih artikala, turizam i razne razne druge uslužne djelatnosti koje konzumira velika...

Paginacija