Paginacija

Korelacija izvora financiranja i sportskih rezultata – Empirijsko istraživanje na primjeru G.K.K. Šibenik
Korelacija izvora financiranja i sportskih rezultata – Empirijsko istraživanje na primjeru G.K.K. Šibenik
Jakša Knežević
Ovim istraživanjem predstavljena su osnovna načela financijskog upravljanja i pokazala se njihova važnost u sportskim organizacijama. Tema financiranja u sportu tek je u začecima. Stoga je provedeno i istraživanje o koncepciji organizacijske vrijednosti sportskog kluba. Osnovna načela financiranja u sportu koja su obrađena u ovom istraživanju na primjeru GKK Šibenik trebala bi dati polazište za analizu širokog raspona financijskih pitanja u sportu. Bez obzira na razmjere ili...
Korištenje medija i komuniciranje igrača vaterpolo klubova s javnošću
Korištenje medija i komuniciranje igrača vaterpolo klubova s javnošću
Anđelo Šetka
Sport kao sastavni dio suvremenog načina života ima posebnu ulogu na javnoj sceni i kao takav izložen je stalnoj procjeni javnosti. Razvoj tehnologije i njene primjene utjecao je i na razvoj komunikacijskih procesa. Upravo odnosi s javnošću predstavljaju organiziranu aktivnost s ciljem ostvarivanja dvosmjerne komunikacije između sportskih organizacija i ciljnih skupina. Učinkovita komunikacija važna je radi stvaranja komunikacijskih kanala između klubova i publike, kreiranja...
Kulturna baština kao temelj turističke ponude Dubrovnika
Kulturna baština kao temelj turističke ponude Dubrovnika
Antoni Gabelica
Kulturna baština je često glavni razlog zbog kojeg se turisti odluče za neku destinaciju. Zbog toga je od iznimne važnosti da kulturna turistička ponuda bude adekvatno prilagođena potrebama turista. Kako bi se ponuda prilagodila tržištu potrebno ju je analizirati te će se shodno tome u ovom radu proučiti prednosti i nedostatci kulturnog sadržaja u gradu Dubrovniku te utvrditi što grad može učiniti kako bi razvio svoju ponudu. Dubrovnik, predivan biser na obali Jadrana koji...
Ljudski resursi kao temelj reorganizacije Splitskog saveza športova
Ljudski resursi kao temelj reorganizacije Splitskog saveza športova
Deni Borozan
Splitski savez športova je organizacija koja okuplja sportske udruge na području grada Splita i skrbi o zajedničkim sportskim ciljevima, stategiji i sustavu sporta, njegovom financiranju, razvoju i promidžbi. Ovaj rad za cilj ima prikazati i predstaviti novi način organiziranja ljudskih resursa koji su temelj cjelokupne reorganizacije postojećeg Saveza u buduću modernu i učinkovitu organizaciju. Vrijeme je da se poslovna strategija Splitskog saveza športova pozorno usmjeri na ...
Ljudski resursi u uspješnom sportskom klubu GNK Dinamo
Ljudski resursi u uspješnom sportskom klubu GNK Dinamo
Andrej Tomas
U suvremenom svijetu poslovanja ljudski resursi, a samim time ustroj i postojanje službe za iste, nameću se kao primat uspješnosti i konkurentnosti. Upravljanje ljudskim potencijalima podrazumijeva koncept, tehnike i funkcije koje je potrebno provesti u poduzeću da bi se naglasio činitelj „čovjek“ u menadžmentu, a obično obuhvaća pribavljanje i odabir kadrova, uvođenje u posao, motiviranje, razvoj karijere, obrazovanje, napredovanje i ocjenjivanje uspješnosti. Građanski...
Marine u funkciji razvoja destinacije
Marine u funkciji razvoja destinacije
Luciana Šimunac
Kroz rad na temu utjecaja marina na razvoj destinacije na primjeru Marine Baotić iz Segeta Donjeg nastoji se prikazati uska povezanost razvoja marina i destinacije u cjelini, kao i detaljno obraditi teoretsku sferu nautičkog turizma, te destinacijskog menadžmenta. U poglavlju koje obrađuje destinacijski menadžment, zorno se prikazuje važnost kvalitetnog upravljanja destinacijom, radi sveopće gospodarske dobrobiti. Na primjeru Marine Baotić prikazuje se međuovisnost rada marine i...
Marketing i sponzorstvo u sportu na primjeru ŽKK „Brod na Savi“
Marketing i sponzorstvo u sportu na primjeru ŽKK „Brod na Savi“
Ana Petričević
Osnovna svrha ovog diplomskog rada temelji se na prikazivanju marketinških i sponzorskih aktivnosti ŽKK „Brod na Savi“. U radu su obrađeni teoretski aspekti marketinga, neprofitnih djelatnosti, sportskog marketinga, marketing mix-a, marketing mix u sport, te sponzorstva u sportu. Tako su iznesene osnovne karakteristike marketinga u sportu u ŽKK „Brod na Savi“, kao i marketing mix u klubu i samo sponzorstvo kluba. Ovaj diplomski rad sadrži tri primjera od kojih je prvi dopis...
Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Katarina Kay Mandić
Tema ovog rada je marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita. U radu se analizira povijest, razvoj i vidljivost kluba nekad i danas. Kroz teoretsku i empirijsku analizu nastojalo se dublje analizirati tematika kluba koji danas igra Euroligu sa najboljim i najkvalitetnijim klubovima Europe. Autora je također zanimalo koliko utjecaja u popularnosti ovog kluba ima njegova povijesna podloga, sponzorstvo i vodstvo, koliki udio nose igrači koji su duša i dio ovog kluba, odnosno...
Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Dino Drača
Marketinška komunikacija predstavlja način na koji poduzeća komunicira s javnošću pruţajući im informacije u svrhu povećanja konkurentnosti svojih proizvoda ili usluga, razvijanja svijesti o postojanju poduzeća, izgradnje pozitivnog imidţa kod javnosti te na kraju i povećanja prodaje. Kao odličan marketinški alat, sve češće se koristi i sponzorstvo. Sponzorstvo, kao alat marketinške komunikacije, se javlja u različitim djelatnostima, pa tako i u sportu. Vaţno je da...
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Vinko Knezović
Marketing se definira kao proces utvrđivanja potrošačke potražnje za proizvodima i uslugama i motiviranja prodaje i distribucije proizvoda i usluga krajnjim potrošačima, uz ostvarenje dobiti. Bitno je poznavati razliku između sportskog marketinga te marketinga dobara i usluga. Kao ekonomski proces on povezuje proizvodnju sportskih proizvoda i usluga s njihovom potražnjom i konzumiranjem. Ovim radom donosi se Marketing plan za Nogometni klub Junak. Nogometni klub Junak iz Sinja...
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Ana Mucić
Tema rada je maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi. U radu se opisuju vrste maslina, podneblja uzgoja, način i vrste proizvodnje maslinovog ulja, te upotreba maslinovog ulja u kulinarstvu. Anketno istraživanje je pokazalo da se u restoranima Istre i Dalmacije koriste značajne količine maslinovog ulja i to isključivo maslinovog ulja proizvedenog u Hrvatskoj.
Menadžment neprofitnih organizacija na primjeru udruge "Naš Hajduk"
Menadžment neprofitnih organizacija na primjeru udruge "Naš Hajduk"
Tea Kraljević
Djelatnost neprofitnih organizacija usmjerena je javnom interesu. Neprofitne organizacije mogu biti udruge građana, zaklade ili ustanove koje posluju, ali im cilj nije ostvarivanje dobiti. Takve organizacije često zarađuju ili skupljaju novac, ali se profit ne distribuira vlasnicima, već se koristi za dalje ostvarivanje ciljeva organizacije. Sportski klubovi, savezi i ostala sportska udruženja u Republici Hrvatskoj često su registrirani kao udruge. U skladu sa Zakonom o...

Paginacija