Paginacija

Analiza selektivnih oblika turizma na otoku Pagu
Analiza selektivnih oblika turizma na otoku Pagu
Andrea Boban
Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost. Dinamičan rast i razvoj turizma uključuje promjenu iz masovnog oblika turizma u selektivne oblike turizma koji nastaju zbog drugačijih zahtjeva i potreba današnjih turista. Problem istraživanja jest analiza selektivnih oblika turizma te je prvi dio teoretski a drugi...
Analiza selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici
Analiza selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici
Nina Relja
Završni rad bavi se problematikom selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici. Sukladno tome, bit će riječi o gradu Zadru, njegovom povijesnom razvitku, ali i turizmu koji se razvija na prostorima samog grada te njegove okolice. Pojam okolice u ovom se slučaju odnosi na predijele Zadarske županije, njen obalni i priobalni dio te njeno zaleđe odnosno kontinentalni dio. Osim teorijskog definiranja, u radu se navode i postojeći oblici koji djeluju na području grada i okolice, a...
Analiza sponzorskih aktivnosti vodećih košarkaških klubova u Republici Hrvatskoj
Analiza sponzorskih aktivnosti vodećih košarkaških klubova u Republici Hrvatskoj
Dino Kevrić
Složenost sporta očituje se prije svega u velikom broju različitih definicija kojima se nastoji shvatiti njegova kompleksnost i sve veći utjecaj na široki spektar gledatelja. Upravo taj veliki utjecaj sporta na kreiranje javnog mišljenja i navika publike, utjecao je na razvoj suradnje između sporta i sponzorstva. Naime, zahvaljujući razvoju zabavljačkog sporta, vrhunski sportaši su stekli golemi utjecaj na široki spektar gledatelja, čime se raznim kompanijama pružila mogućnost...
Analiza turističke ponude kulturnog turizma u gradu Zadru
Analiza turističke ponude kulturnog turizma u gradu Zadru
Marta Marinić
Završni rad analizira razvoj kulturnog turizma koji se kao selektivni oblik turizma sve više razvija u mnogobrojnim destinacijama. Za primjer je uzet grad Zadar jer obiluje kulturno – povijesnom baštinom, te iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjetitelja. U radu je teorijski razrađen pojam kulturnog turizma, kulturnih resursa, motivacija kulturnih turista i nematerijalna i materijalna baština. Analizirana je turistička ponuda i kulturni resursi kojima grad raspolaže kako...
Analiza turističke ponude na otoku Braču
Analiza turističke ponude na otoku Braču
Ivan Labetić
Turistička ponuda jest količina roba i usluga koja se nudi turistima na određenom turističkom tržištu, u određeno vrijeme i po određenoj cijeni. Problem istraživanja jest utvrđivanje turističke ponude, prvo s teorijskog aspekta, a zatim i na temelju istraživanja na primjeru otoka Brača. Ciljevi završnog rada jesu odrediti turističku ponudu i analizirati njezine glavne komponente te na temelju odabranog primjera (otoka Brača) analizirati turističku ponudu, odnosno njezine...
Analiza utjecaja gospodarske krize na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza utjecaja gospodarske krize na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Marija Begonja
U ovom radu će se analizirati utjecaj gospodarske kriza na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj i to putem usporedbe pokazatelja likvidnosti za pet hotelskih kuća čije dionice kotiraju na Zgrebačkoj burzi. Provest će se istraživanje o gospodarskoj krizi u svijetu a potom i Republici Hrvatskoj. Nakon upoznavanja s osnovnim podacima svih pet hotelskih poduzeća, provet će se analiza likvidnosti koja će obuhvatiti analizu pokazatelja ubrzane likvidnosti i analizu...
Android aplikacija za potporu zdravstvenim djelatnicima u domovima za starije i nemoćne osobe
Android aplikacija za potporu zdravstvenim djelatnicima u domovima za starije i nemoćne osobe
Matea Bešlić
Svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika domova za starije i nemoćne osobe zahtijeva kvalitetnu administraciju i precizno vođenje dokumentacije vezane za brigu i nadgledanje korisnika doma. Administracija uključuje vođenje evidencije o djelatnicima, o korisnicima doma, o njihovim zdravstvenim stanjima kao i potrebama u obliku planiranih i obavljenih pregleda te propisanih i administriranih lijekova. Navedena se administracija uglavnom vodi u papirnatom obliku, a to dovodi do brojnih...
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Domagoj Milardović
Mobilna aplikacija “Online library” je osmišljena i realizirana kako bi pomogla korisnicima i knjižnicama u vođenju evidencije o posuđenim i vraćenim knjigama. Postojeća rješenja za te procese uglavnom koriste računala opremljena barkod čitačem. Ovakav tip aplikacije namijenjen je samoposlužnim knjižnicama te bi korisnicima omogućio jednostavniji i brži pristup pregledu knjiga bez njihovog fizičkog prisustva u knjižnicama. Nakon odabira željene knjige, korisnik istu...
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Renco Posinković
Tema diplomskog rada je istraživanje multifunkcionalnih arena/dvorana u Republici Hrvat-skoj s naglaskom na korištenje brendinga u tim objektima kao alata za poboljšanje poslovanja. U radu će biti predstavljen pojam multifunkcionalnih arena i utjecaj takvih objekata na druš-tveno-ekonomsko okruženje. Nadalje, prikazat će se pregled svih takvih objekata koji su izgra-đeni pomoću javno-privatnog partnerstva, promatrajući njihov brending i marketing. Fokus rada će biti na Spaladium...
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim
organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Deni Borozan
Controlling kao koncepcija vodstva, suvremeni je koncept upravljanja prema postavljenom cilju kako u profitnim tako i u neprofitnim organizacijama. Današnje, moderne neprofitne organizacije unaprjeđuju menadžment kao djelovanje usmjereno na cilj pa je controlling logični sparing partner u vođenju neprofitne organizacije. Controlling se smatra upravljačkom funkcijom kojom se mjere i utvrđuju individualne i organizacijske performanse s ciljem usklađivanja realizacije i planova....
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Božo Vuletić
Novonastale društvene okolnosti i ubrzane tržišne promjene u svim segmentima društvenih aktivnosti, pa tako i u sportu, nalažu prilagodbu i inovacijske trendove u planiranju, upravljanju i određivanju ciljeva sportskih neprofitnih organizacija. Menadžment je u tom procesu izložen novim izazovima, a controlling kao integrativna funkcija svih poslovnih procesa organizacije može osigurati kvalitativan doprinos efikasnosti i efektivnosti rada menadžmenta, odnosno povećati...
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Doris Radulović
Tema završnog rada je cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika, top destinacije u Hrvatskoj što se tiče crusing-a, ali i općenito turizma. Kroz rad se nastojalo prikazati što vjerodostojnije stanje cruising turizma u Dubrovniku. Popraćena su i prikazana istraživanja potrošnje gostiju sa kruzera, kao i pozitivni i negativni učinci na samu destinaciju. Osim toga definirani su i pojmovi turizma i nautičkog turizma. Crusing turizam kao novi oblik...

Paginacija