Paginacija

Analiza razvoja malih i obiteljskih hotela u gradu Splitu
Analiza razvoja malih i obiteljskih hotela u gradu Splitu
Antonela Jelčić
Mali i obiteljski hoteli su objekti koji pružaju osnovnu uslugu smještaja i doručka. Oni nisu manje komponente velikih hotela. U osnovi su različiti jer se njihovo postojanje temelji najprije na obitelji, a tek onda na ostale sastavnice hotelskog poslovanja. Problem istraživanja temelji se na analizi poslovanja malih i obiteljskih hotela sa teorijskog okvira stajališta te dostupnih provedenih analiza i podataka na primjeru poslovanja malih i obiteljskih hotela u gradu Splitu. Glavni...
Analiza razvoja selektivnih oblika turizma u gradu Omišu
Analiza razvoja selektivnih oblika turizma u gradu Omišu
Tea Majić
Tema ovog rada je analiza selektivnih oblika turizma u gradu Omišu te potencijal za njihov razvoj. Definirani su i pojašnjeni pojmovi turizam i selektivni oblici turizma. Kroz rad se nastojalo što vjerodostojnije prikazati stanje turizma u Gradu. Iako Omiš bilježi umjeren porast dolazaka i noćenja u zadnjih desetak godina, ponuda turističkih proizvoda temelji se na jeftinom, odnosno masovnom turizmu i privatnom smještaju tijekom maksimalno tri mjeseca godišnje (lipanj, srpanj,...
Analiza selektivnih oblika turizma na otoku Pagu
Analiza selektivnih oblika turizma na otoku Pagu
Andrea Boban
Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost. Dinamičan rast i razvoj turizma uključuje promjenu iz masovnog oblika turizma u selektivne oblike turizma koji nastaju zbog drugačijih zahtjeva i potreba današnjih turista. Problem istraživanja jest analiza selektivnih oblika turizma te je prvi dio teoretski a drugi...
Analiza selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici
Analiza selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici
Nina Relja
Završni rad bavi se problematikom selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici. Sukladno tome, bit će riječi o gradu Zadru, njegovom povijesnom razvitku, ali i turizmu koji se razvija na prostorima samog grada te njegove okolice. Pojam okolice u ovom se slučaju odnosi na predijele Zadarske županije, njen obalni i priobalni dio te njeno zaleđe odnosno kontinentalni dio. Osim teorijskog definiranja, u radu se navode i postojeći oblici koji djeluju na području grada i okolice, a...
Analiza specifičnosti mračnog turizma u Republici Hrvatskoj
Analiza specifičnosti mračnog turizma u Republici Hrvatskoj
Halid Gušo
Selektivni oblici turizma novi su smjer razvoja suvremenog turizma. Posljedice masovnog turizma uzele su maha na ljudski okoliš i vrijednosti samog čovjeka koji je trajno nastanjen u destinacijama na kojima se odvijao. Upravo iz tog razloga, suvremeni su turisti, osviješteni negativnim posljedicama, okreću se ka oblicima turizma koji im daju mogućnost da u manjim grupama otkrivaju destinacije, s istančanom ponudom i većim mogućnostima doživljaja destinacije i njezinih ljepota....
Analiza sponzorskih aktivnosti vodećih košarkaških klubova u Republici Hrvatskoj
Analiza sponzorskih aktivnosti vodećih košarkaških klubova u Republici Hrvatskoj
Dino Kevrić
Složenost sporta očituje se prije svega u velikom broju različitih definicija kojima se nastoji shvatiti njegova kompleksnost i sve veći utjecaj na široki spektar gledatelja. Upravo taj veliki utjecaj sporta na kreiranje javnog mišljenja i navika publike, utjecao je na razvoj suradnje između sporta i sponzorstva. Naime, zahvaljujući razvoju zabavljačkog sporta, vrhunski sportaši su stekli golemi utjecaj na široki spektar gledatelja, čime se raznim kompanijama pružila mogućnost...
Analiza turističke ponude kulturnog turizma u gradu Zadru
Analiza turističke ponude kulturnog turizma u gradu Zadru
Marta Marinić
Završni rad analizira razvoj kulturnog turizma koji se kao selektivni oblik turizma sve više razvija u mnogobrojnim destinacijama. Za primjer je uzet grad Zadar jer obiluje kulturno – povijesnom baštinom, te iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjetitelja. U radu je teorijski razrađen pojam kulturnog turizma, kulturnih resursa, motivacija kulturnih turista i nematerijalna i materijalna baština. Analizirana je turistička ponuda i kulturni resursi kojima grad raspolaže kako...
Analiza turističke ponude na otoku Braču
Analiza turističke ponude na otoku Braču
Ivan Labetić
Turistička ponuda jest količina roba i usluga koja se nudi turistima na određenom turističkom tržištu, u određeno vrijeme i po određenoj cijeni. Problem istraživanja jest utvrđivanje turističke ponude, prvo s teorijskog aspekta, a zatim i na temelju istraživanja na primjeru otoka Brača. Ciljevi završnog rada jesu odrediti turističku ponudu i analizirati njezine glavne komponente te na temelju odabranog primjera (otoka Brača) analizirati turističku ponudu, odnosno njezine...
Analiza utjecaja gospodarske krize na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza utjecaja gospodarske krize na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Marija Begonja
U ovom radu će se analizirati utjecaj gospodarske kriza na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj i to putem usporedbe pokazatelja likvidnosti za pet hotelskih kuća čije dionice kotiraju na Zgrebačkoj burzi. Provest će se istraživanje o gospodarskoj krizi u svijetu a potom i Republici Hrvatskoj. Nakon upoznavanja s osnovnim podacima svih pet hotelskih poduzeća, provet će se analiza likvidnosti koja će obuhvatiti analizu pokazatelja ubrzane likvidnosti i analizu...
Android aplikacija za potporu zdravstvenim djelatnicima u domovima za starije i nemoćne osobe
Android aplikacija za potporu zdravstvenim djelatnicima u domovima za starije i nemoćne osobe
Matea Bešlić
Svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika domova za starije i nemoćne osobe zahtijeva kvalitetnu administraciju i precizno vođenje dokumentacije vezane za brigu i nadgledanje korisnika doma. Administracija uključuje vođenje evidencije o djelatnicima, o korisnicima doma, o njihovim zdravstvenim stanjima kao i potrebama u obliku planiranih i obavljenih pregleda te propisanih i administriranih lijekova. Navedena se administracija uglavnom vodi u papirnatom obliku, a to dovodi do brojnih...
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Domagoj Milardović
Mobilna aplikacija “Online library” je osmišljena i realizirana kako bi pomogla korisnicima i knjižnicama u vođenju evidencije o posuđenim i vraćenim knjigama. Postojeća rješenja za te procese uglavnom koriste računala opremljena barkod čitačem. Ovakav tip aplikacije namijenjen je samoposlužnim knjižnicama te bi korisnicima omogućio jednostavniji i brži pristup pregledu knjiga bez njihovog fizičkog prisustva u knjižnicama. Nakon odabira željene knjige, korisnik istu...
BRENDIRANJE GASTRONOMSKE BAŠTINE KAO TURISTIČKOG PROIZVODA REPUBLIKE HRVATSKE
BRENDIRANJE GASTRONOMSKE BAŠTINE KAO TURISTIČKOG PROIZVODA REPUBLIKE HRVATSKE
Katarina Vrenc
Gastronomija je važan dio života svakog čovjeka i zajednice. Bez hrane ljudi ne bi mogli preživjeti, a osim toga predstavlja i užitak. Prehrambena industrija važna je, također, zbog toga što je povezana s poljoprivrednim i ribarskom sektorom pa čak i uslužnim sektorom (npr. s turizmom). U ovom se radu opisuje raznolikost gastronomije u Hrvatskoj i brendiranja u prehrambenoj industriji. Brendiranje je komunikacija između krajnjeg korisnika i samog proizvođača. Osim opisa procesa...

Paginacija