Paginacija

Analiza online marketinga vodećih svjetskih hotela Splitsko - dalmatinske županije
Analiza online marketinga vodećih svjetskih hotela Splitsko - dalmatinske županije
Ante Ugrin
Razvoj novih tehnologija i njihova implementacija u suvremeni život promijenila je način komunikacije u turizmu. Turisti očekuju brze i dostupne informacije a cilj turističkih djelatnika je putem suvremenih medija i tehnologija približiti se turistu i zadovoljiti njegove potrebe na način koji je bolji od konkurencije. Cilj ovoga rada je analizirati trenutno stanje online marketing aktivnosti četiri vodeća hotela Splitsko-dalmatinske županije koristeći online marketing...
Analiza organizacije i stručnog vodstva Hrvatskog nogometnog saveza
Analiza organizacije i stručnog vodstva Hrvatskog nogometnog saveza
Leon Kukec
Društveno odgovorno poslovanje je koncept koji u današnje vrijeme u svom poslovanju u većem ili manjem udjelu primjenjuje sve veći broj organizacija. Gledano s aspekta sporta i sportskih organizacija, još uvijek nema dovoljno publikacija za kvalitetno istraživanje utjecaja društvene odgovornosti na poslovanje sportskih institucija. Većina potrošača više vjeruje kompanijama za koje znaju da su društveno korisne. Stoga se sve češće pojavljuje vijest o davanjima od strane...
Analiza performansi poslovanja hotela Domus Maritima prema stilu vodstva
Analiza performansi poslovanja hotela Domus Maritima prema stilu vodstva
Marta Baković
Visoke performanse poslovanja svake ekonomske organizacije zbroj su više varijabli. Značajne varijable predstavljaju ekonomsko financijski pokazatelji i različiti pristupi vodstvu. Budući da istraživanja ukazuju kako tvrtke sa gotovo identičnim resursima ostvaruje različite performanse, postavlja se pitanje gdje nastaju razlike. Budući da materijalni, financijski i informacijski resursi mogu biti preslikani odnosno lako kopirani, zaključak autora je da su jedini resursi na koji se...
Analiza poslovanja neprofitnih organizacija na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora
Analiza poslovanja neprofitnih organizacija na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora
Duje Dedić
Autor će u ovom radu detaljno opisati te obrazložiti pojam neproftna organizacija. Rad će biti baziran na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora. Proći će se kroz faze financiranja neprofitnih organizacija, strukture menadžmenta te kroz analize pokazatelja poslovanja. Koristeći se financijskim izvještajima u protekle četiri godine od 2011. do 2014. godine izračunat će se pokazatelji te će autor dat svoju opservaciju na iste. Na temelju toga doći će se do zaključka u kojem...
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Gabriel Seba
Nogomet u suštini ima značajnu ulogu u današnjem svijetu sporta i sportske industrije. Suočeni smo s fenomenom rasta popularnosti sporta na svim razinama, a samim time potrebni su i novi pristupi modernog marketinga i menadžmenta. O važnosti nogometa govori nam i sam općedruštveni i ekonomski značaj u sportskoj industriji koja doprinosi rastu gospodarstva. Zbog svega navedenog mora se pridodati važnost brendingu kao jednom od segmenata marketinga kako bi klupski marketing...
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Roko Sumić
U današnje vrijeme globalizacije, kada su poslovni ciklusi ubrzani, a tržište se često mijenja, od važnosti je za poduzeće da donosi ispravne poslovne odluke kako bi ostalo relevantno i konkurentno na tržištu. U tu svrhu treba imati kvalitetnu podlogu za donošenje istih. Upravo putem analize poslovanja, tj. analize temeljnih financijskih izvještaja, poduzeća dolaze do potrebnih informacija za donošenje odluka. Poduzeće stoga mora izraditi temeljne financijske izvještaje u...
Analiza postojećeg stanja ponude zdravstvenog turizma na području sjeverozapadne Hrvatske
Analiza postojećeg stanja ponude zdravstvenog turizma na području sjeverozapadne Hrvatske
TIhana Babij
Zdravstveni turizam odnosi se na čin putovanja u drugu zemlju radi liječenja. To može uključivati bilo što, od rutinskih pregleda i preventivne njege do velikih operacija i specijaliziranih tretmana. Često ga biraju pojedinci koji traže pristupačnije opcije zdravstvene skrbi ili koji žele iskoristiti najnovije medicinske tehnologije i tretmane koji možda nisu dostupni u njihovoj zemlji. Brojni su razlozi za njegov snažan rast, ponajprije u današnje vrijeme ljudi više...
Analiza razvoja kulturnog turizma u gradu Trogiru
Analiza razvoja kulturnog turizma u gradu Trogiru
Ivana Vakante
Kretanje ljudi prema kulturnim atrakcijama koje se nalaze izvan njihovog mjesta stanovanja naziva se kulturni turizam. Takvi turisti se nazivaju kulturni turisti koji sakupljaju nove informacije i iskustava kako bi zadovoljili svoje kulturne potrebe. Tema ovog završnog rada je analiza razvoja kulturnog turizma u gradu Trogiru. Kultura te bogato kulturno nasljeđe u suvremenim turističkim kretanjima bitan je čimbenik u održavanju razvoja cjelovitog turističkog proizvoda....
Analiza razvoja malih i obiteljskih hotela u gradu Splitu
Analiza razvoja malih i obiteljskih hotela u gradu Splitu
Antonela Jelčić
Mali i obiteljski hoteli su objekti koji pružaju osnovnu uslugu smještaja i doručka. Oni nisu manje komponente velikih hotela. U osnovi su različiti jer se njihovo postojanje temelji najprije na obitelji, a tek onda na ostale sastavnice hotelskog poslovanja. Problem istraživanja temelji se na analizi poslovanja malih i obiteljskih hotela sa teorijskog okvira stajališta te dostupnih provedenih analiza i podataka na primjeru poslovanja malih i obiteljskih hotela u gradu Splitu. Glavni...
Analiza razvoja selektivnih oblika turizma u gradu Omišu
Analiza razvoja selektivnih oblika turizma u gradu Omišu
Tea Majić
Tema ovog rada je analiza selektivnih oblika turizma u gradu Omišu te potencijal za njihov razvoj. Definirani su i pojašnjeni pojmovi turizam i selektivni oblici turizma. Kroz rad se nastojalo što vjerodostojnije prikazati stanje turizma u Gradu. Iako Omiš bilježi umjeren porast dolazaka i noćenja u zadnjih desetak godina, ponuda turističkih proizvoda temelji se na jeftinom, odnosno masovnom turizmu i privatnom smještaju tijekom maksimalno tri mjeseca godišnje (lipanj, srpanj,...
Analiza selektivnih oblika turizma na otoku Pagu
Analiza selektivnih oblika turizma na otoku Pagu
Andrea Boban
Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost. Dinamičan rast i razvoj turizma uključuje promjenu iz masovnog oblika turizma u selektivne oblike turizma koji nastaju zbog drugačijih zahtjeva i potreba današnjih turista. Problem istraživanja jest analiza selektivnih oblika turizma te je prvi dio teoretski a drugi...
Analiza selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici
Analiza selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici
Nina Relja
Završni rad bavi se problematikom selektivnih oblika turizma u gradu Zadru i okolici. Sukladno tome, bit će riječi o gradu Zadru, njegovom povijesnom razvitku, ali i turizmu koji se razvija na prostorima samog grada te njegove okolice. Pojam okolice u ovom se slučaju odnosi na predijele Zadarske županije, njen obalni i priobalni dio te njeno zaleđe odnosno kontinentalni dio. Osim teorijskog definiranja, u radu se navode i postojeći oblici koji djeluju na području grada i okolice, a...

Paginacija