Paginacija

Analiza sponzorskih aktivnosti vodećih košarkaških klubova u Republici Hrvatskoj
Analiza sponzorskih aktivnosti vodećih košarkaških klubova u Republici Hrvatskoj
Dino Kevrić
Složenost sporta očituje se prije svega u velikom broju različitih definicija kojima se nastoji shvatiti njegova kompleksnost i sve veći utjecaj na široki spektar gledatelja. Upravo taj veliki utjecaj sporta na kreiranje javnog mišljenja i navika publike, utjecao je na razvoj suradnje između sporta i sponzorstva. Naime, zahvaljujući razvoju zabavljačkog sporta, vrhunski sportaši su stekli golemi utjecaj na široki spektar gledatelja, čime se raznim kompanijama pružila mogućnost...
Analiza turističke ponude na otoku Braču
Analiza turističke ponude na otoku Braču
Ivan Labetić
Turistička ponuda jest količina roba i usluga koja se nudi turistima na određenom turističkom tržištu, u određeno vrijeme i po određenoj cijeni. Problem istraživanja jest utvrđivanje turističke ponude, prvo s teorijskog aspekta, a zatim i na temelju istraživanja na primjeru otoka Brača. Ciljevi završnog rada jesu odrediti turističku ponudu i analizirati njezine glavne komponente te na temelju odabranog primjera (otoka Brača) analizirati turističku ponudu, odnosno njezine...
Analiza utjecaja gospodarske krize na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza utjecaja gospodarske krize na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Marija Begonja
U ovom radu će se analizirati utjecaj gospodarske kriza na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj i to putem usporedbe pokazatelja likvidnosti za pet hotelskih kuća čije dionice kotiraju na Zgrebačkoj burzi. Provest će se istraživanje o gospodarskoj krizi u svijetu a potom i Republici Hrvatskoj. Nakon upoznavanja s osnovnim podacima svih pet hotelskih poduzeća, provet će se analiza likvidnosti koja će obuhvatiti analizu pokazatelja ubrzane likvidnosti i analizu...
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Domagoj Milardović
Mobilna aplikacija “Online library” je osmišljena i realizirana kako bi pomogla korisnicima i knjižnicama u vođenju evidencije o posuđenim i vraćenim knjigama. Postojeća rješenja za te procese uglavnom koriste računala opremljena barkod čitačem. Ovakav tip aplikacije namijenjen je samoposlužnim knjižnicama te bi korisnicima omogućio jednostavniji i brži pristup pregledu knjiga bez njihovog fizičkog prisustva u knjižnicama. Nakon odabira željene knjige, korisnik istu...
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Renco Posinković
Tema diplomskog rada je istraživanje multifunkcionalnih arena/dvorana u Republici Hrvat-skoj s naglaskom na korištenje brendinga u tim objektima kao alata za poboljšanje poslovanja. U radu će biti predstavljen pojam multifunkcionalnih arena i utjecaj takvih objekata na druš-tveno-ekonomsko okruženje. Nadalje, prikazat će se pregled svih takvih objekata koji su izgra-đeni pomoću javno-privatnog partnerstva, promatrajući njihov brending i marketing. Fokus rada će biti na Spaladium...
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim
organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Deni Borozan
Controlling kao koncepcija vodstva, suvremeni je koncept upravljanja prema postavljenom cilju kako u profitnim tako i u neprofitnim organizacijama. Današnje, moderne neprofitne organizacije unaprjeđuju menadžment kao djelovanje usmjereno na cilj pa je controlling logični sparing partner u vođenju neprofitne organizacije. Controlling se smatra upravljačkom funkcijom kojom se mjere i utvrđuju individualne i organizacijske performanse s ciljem usklađivanja realizacije i planova....
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Božo Vuletić
Novonastale društvene okolnosti i ubrzane tržišne promjene u svim segmentima društvenih aktivnosti, pa tako i u sportu, nalažu prilagodbu i inovacijske trendove u planiranju, upravljanju i određivanju ciljeva sportskih neprofitnih organizacija. Menadžment je u tom procesu izložen novim izazovima, a controlling kao integrativna funkcija svih poslovnih procesa organizacije može osigurati kvalitativan doprinos efikasnosti i efektivnosti rada menadžmenta, odnosno povećati...
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Doris Radulović
Tema završnog rada je cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika, top destinacije u Hrvatskoj što se tiče crusing-a, ali i općenito turizma. Kroz rad se nastojalo prikazati što vjerodostojnije stanje cruising turizma u Dubrovniku. Popraćena su i prikazana istraživanja potrošnje gostiju sa kruzera, kao i pozitivni i negativni učinci na samu destinaciju. Osim toga definirani su i pojmovi turizma i nautičkog turizma. Crusing turizam kao novi oblik...
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Katarina Kay Mandić
Svakodnevno smo svjedoci mnogim promjenama u marketinškoj komunikaciji sportskih klubova. Tradicionalni mediji nezaustavljivo gube sve više udjela nauštrb novih medija koji su se razvili zahvaljujući suvremenim informacijskim tehnologijama. Širenjem Interneta na globalnom nivou otvorile su se nove, do tad nezamislive, mogućnosti komuniciranja s navijačima, počevši od blogova, foruma, chatova itd. sve do današnjeg ubrzanog razvoja društvenih mreža. Društvene mreže su postale...
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Jelena Ivančić
''Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj'' prikazuju sustava sporta u RH kroz nekoliko glavnih točaka: ustroj sustava sporta, normativno ureĎenje, financiranje sporta, osnovna potpodručja sporta u RH te temeljna načela sporta. U prvom, uvodnom dijelu sport je prikazan kao snaţan društveni i kulturni fenomen. To je područje koje sve više postaje ogledalo našeg društva i kulture, očituje njihove napetosti i probleme, kao i pozitivne teţnje i...
Ekonomski utjecaj organizacije sportskog natjecanja na gospodarstvo turističke destinacije – istraživanje na primjeru otoka Murter
Ekonomski utjecaj organizacije sportskog natjecanja na gospodarstvo turističke destinacije – istraživanje na primjeru otoka Murter
Toni Klarin
Turističke manifestacije imaju značajnu ulogu u izboru turističke destinacije. S obzirom da turistička destinacije ima svojstvene karakteristike koje privlače turiste, odnosno koje udovoljavaju željama i potrebama turista. Sportske manifestacije su poseban oblik manifestacija koji je u posljednje vrijeme sve popularnije za izbor turističke destinacije. Ciljevi sportskih manifestacije su stjecanje popularnosti turističke destinacije i zadovoljavanje potreba turista. Slijedom navedenog...
Ekonomski učinci organizacije Americas cupa
Ekonomski učinci organizacije Americas cupa
Romana Župan
Sport je povezan sa snažnim emocijama. Dotiče veliki raspon ljudskih osjećaja: odlučnost, ponos, sreću, nadu, razočaranje i ponekad bijes.1Ovaj završni rad govori o Americas Cupu, njegovoj povijesti, prvim osvajačima, znamenitim povijesnim trenucima, organizaciji i timovima, poseban naglasak je na Emirates Team New Zealand, njegovom utjecaju na ekonomiju zemlje. Način financiranja ovog tima je specifičan iz razloga što se djelom financira iz budžeta vlastite države. Ovaj...

Paginacija