Paginacija

Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Dragan Skočić
Komercijalizacija sporta zasigurno je pridonijela njegovoj popularnosti. Zahvaljujući reklamama i sponzorima, sport je dosegao globalnu razinu, ali novcem kao vodiljom sport se ponekad i srozava do moralnog bankrota. Sport se sve više udružuje s onima koji nemaju publicitet, ali imaju financijsku moć. Ponekad ima važnost državnog prestiža, a puno puta je upregnut i u političke projekte. U Hrvatskoj je sport tradicionalno živio na jaslama države od donacija i doprinosa, a tek...
Analiza kulturnog turizma u gradu Splitu
Analiza kulturnog turizma u gradu Splitu
Ana Vrdoljak
Kulturni turizam je specifičan oblik turizma u kojem su središte turističkih posjeta muzeji, koncerti, izložbe, ili pak materijalna ili nematerijalna baština. Također, on je oblik čija je svrha, između ostalog, otkrivanje spomenika i lokaliteta. Problem istraživanja jest analiziranje kulturnog turizma s teorijskog aspekta te kasnije s aspekta istraživanja na primjeru grada Splita. Cilj završnog rada jest prikazati djelovanje kulturnog turizma u turističkoj ponudi grada...
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Saša Subotić
Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Trgovačko društvo je subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili bilo koju drugu djelatnost, preuzimajući rizik, radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Trgovačka društva su javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno...
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Tomislav Trebotić
Na sportski marketing veliki utjecaj imalo je povećanje potražnje za sportom (popularizacija), te sportskim proizvodima. Značajnu ulogu igra i razvoj sponzorstva i medija, od tiskanih, audio-medija, pa do modernih elektronskih medija. Taekwondo je danas prihvaćen kao jedan od najefikasnijih sistema samoobrane i jedna od najatraktivnijih borilačkih vještina, te moderan olimpijski sport te kao takav zahtjeva dobar marketing.
Analiza motiva i potreba dolazaka turista u Republiku Hrvatsku
Analiza motiva i potreba dolazaka turista u Republiku Hrvatsku
Sonja Validžić
Predmet razmatranja ovog završnog rada je turistička motivacija odnosno razlozi koji potiču ljude na turističko putovanje. U turizmu kod donošenja odluke za putovanje važnu ulogu imaju unutarnji poticaji čovjeka na turističko kretanje, ali i motivi koji su nastali pod utjecajem društva u kojem se čovjek kreće i s kojim živi. Životni zamor i radna sredina jedni su od važnijih pokretača turizma, a tome treba još pridodati porast osobnog standarda, raspoloživo slobodno...
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Marko Ristovski
U posljednja dva desetljeća došlo je do značajnih promjena u nogometu. Nogomet je danas komercijaliziran i time rastu korporativne, zajedničke i medijske uključenosti u igru. Također su se povećale promotivne aktivnosti za oboje, klubove i nogometaše. Tu je i zbog tih transformacija, nogomet popularan medijski proizvod koji se poslužuje na širokom rasponu medijskih platformi kao što su televizija, radio, novine i online mediji. Ovi rastući interesi nogometa od strane raznih...
Analiza održivog poslovanja nautičkog turizma u Hrvatskoj
Analiza održivog poslovanja nautičkog turizma u Hrvatskoj
Tena Ćorić
Predmet završnog rada je analiza održivog poslovanja u nautičkom turizmu u Republici Hrvatskoj. Problem istraživanja je utvrditi razinu održivosti poslovanja u nautičkom turizmu u Republici Hrvatskoj. Kako bi se tema reprezentativno analizirala, napisana su odgovarajuće tome pitanja. Analiza daje sliku trenutnog stanja održivog poslovanja u nautičkom turizmu. Istraživanje je provedeno u obliku dubinskog razgovora s predstavnicima deset charter tvrtaka. Rezultati analize su...
Analiza online marketinga vodećih svjetskih hotela Splitsko - dalmatinske županije
Analiza online marketinga vodećih svjetskih hotela Splitsko - dalmatinske županije
Ante Ugrin
Razvoj novih tehnologija i njihova implementacija u suvremeni život promijenila je način komunikacije u turizmu. Turisti očekuju brze i dostupne informacije a cilj turističkih djelatnika je putem suvremenih medija i tehnologija približiti se turistu i zadovoljiti njegove potrebe na način koji je bolji od konkurencije. Cilj ovoga rada je analizirati trenutno stanje online marketing aktivnosti četiri vodeća hotela Splitsko-dalmatinske županije koristeći online marketing...
Analiza organizacije i stručnog vodstva Hrvatskog nogometnog saveza
Analiza organizacije i stručnog vodstva Hrvatskog nogometnog saveza
Leon Kukec
Društveno odgovorno poslovanje je koncept koji u današnje vrijeme u svom poslovanju u većem ili manjem udjelu primjenjuje sve veći broj organizacija. Gledano s aspekta sporta i sportskih organizacija, još uvijek nema dovoljno publikacija za kvalitetno istraživanje utjecaja društvene odgovornosti na poslovanje sportskih institucija. Većina potrošača više vjeruje kompanijama za koje znaju da su društveno korisne. Stoga se sve češće pojavljuje vijest o davanjima od strane...
Analiza poslovanja neprofitnih organizacija na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora
Analiza poslovanja neprofitnih organizacija na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora
Duje Dedić
Autor će u ovom radu detaljno opisati te obrazložiti pojam neproftna organizacija. Rad će biti baziran na primjeru Hrvatskog olimpijskog odbora. Proći će se kroz faze financiranja neprofitnih organizacija, strukture menadžmenta te kroz analize pokazatelja poslovanja. Koristeći se financijskim izvještajima u protekle četiri godine od 2011. do 2014. godine izračunat će se pokazatelji te će autor dat svoju opservaciju na iste. Na temelju toga doći će se do zaključka u kojem...
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Roko Sumić
U današnje vrijeme globalizacije, kada su poslovni ciklusi ubrzani, a tržište se često mijenja, od važnosti je za poduzeće da donosi ispravne poslovne odluke kako bi ostalo relevantno i konkurentno na tržištu. U tu svrhu treba imati kvalitetnu podlogu za donošenje istih. Upravo putem analize poslovanja, tj. analize temeljnih financijskih izvještaja, poduzeća dolaze do potrebnih informacija za donošenje odluka. Poduzeće stoga mora izraditi temeljne financijske izvještaje u...
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Analiza poslovanja poduzeća na primjeru trgovine sportskom opremom
Gabriel Seba
Nogomet u suštini ima značajnu ulogu u današnjem svijetu sporta i sportske industrije. Suočeni smo s fenomenom rasta popularnosti sporta na svim razinama, a samim time potrebni su i novi pristupi modernog marketinga i menadžmenta. O važnosti nogometa govori nam i sam općedruštveni i ekonomski značaj u sportskoj industriji koja doprinosi rastu gospodarstva. Zbog svega navedenog mora se pridodati važnost brendingu kao jednom od segmenata marketinga kako bi klupski marketing...

Paginacija