Paginacija

Analiza i izazovi razvoja kamping turizma na području Istarske županije
Analiza i izazovi razvoja kamping turizma na području Istarske županije
Klaudia Šiprak
U današnje vrijeme uslijed sve veće urbanizacije, stresnih poslova te ubrzanog načina života, čovjek traži način odmaka od svakodnevice i uobičajene sredine te teži povezivanju s okolišem. Pojavom različitih specifičnih oblika turizma, kao optimalnu opciju smještaja u svrhu zadovoljenja želje za boravkom na otvorenom i u prirodi, bilježi se rastući trend potražnje za kampiranjem i boravkom u kampovima ili autokampovima. Istarska županija, iako bogata svim...
Analiza i potencijali razvoj selektivnih oblika turizma u Trogiru i okolici
Analiza i potencijali razvoj selektivnih oblika turizma u Trogiru i okolici
Ivana Smoljić
Selektivni oblici turizma predstavljaju suprotnost masovnom turizmu. Selektivnih oblika turizma ima nebrojeno, ali ono što je zajedničko svima njima jest pružanje kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima bilo da se radi o stranim ili inozemnim gostima. Cilj ovoga rada jest ukazati važnost Selektivnih oblika turizma. Oblici selektivnog turizma obrađeni su na primjeru grada Trogira kao poželjne turističke destinacije. Kroz ovaj rad prikazani su selektivni oblici turizma koji su...
Analiza i prijedlog za poboljšanje stanja u hrvatskom nogometu
Analiza i prijedlog za poboljšanje stanja u hrvatskom nogometu
Domagoj Barbarić
U ovom završnom radu analizirani su problemi koji sprječavaju razvoj nogometa u Hrvatskoj. Nogomet je u Hrvatskoj najpopularniji sport i sastavni je dio svakodnevnog života a brojni problemi koji usporavaju njegov razvoj direktno ili indirektno utječu na veliki broj ljudi. Hrvatski nogometni savez upravlja i brine se za stanje i razvoj nogometa u Hrvatskoj, a način na koji to radi nije uvijek najbolji. Nogometna liga i klubovi, za razliku od reprezentacije, nisu na razini konkurentnosti...
Analiza i razvoj održivog turizma na području Splita
Analiza i razvoj održivog turizma na području Splita
Jelena Grgas
Održivi turizam je strategija kojoj danas teži većina turističkih destinacija u svijetu. Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske Unije je potpisnica Strategije o razvoju turizma s naglaskom na njegovu održivost. Splitsko-dalmatinska županija, uključujući grad Split je obuhvaćena ovom strategijom, te je izradila Plan razvoja do 2027. godine. Ovaj rad analizira postojeće stanje u turističkom sektoru te proučava Plan razvoja i održivost turizma kao stratešku...
Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Analiza komercijalizacije HNL-a kroz sponzorstva i TV prava
Dragan Skočić
Komercijalizacija sporta zasigurno je pridonijela njegovoj popularnosti. Zahvaljujući reklamama i sponzorima, sport je dosegao globalnu razinu, ali novcem kao vodiljom sport se ponekad i srozava do moralnog bankrota. Sport se sve više udružuje s onima koji nemaju publicitet, ali imaju financijsku moć. Ponekad ima važnost državnog prestiža, a puno puta je upregnut i u političke projekte. U Hrvatskoj je sport tradicionalno živio na jaslama države od donacija i doprinosa, a tek...
Analiza konkurentnosti hotela u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Analiza konkurentnosti hotela u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Matea Piplica
Hotelski smještajni kapaciteti predstavljaju značajan segment turističke ponude Hrvatske. Međutim, još uvijek je prvi izbor turističkog smještaja, apartmanski smještaj. Da bi se hotele učinilo dominantnim izborom smještaja, potrebno je optimalnom poslovnom praksom i znatnim ulaganjima postići konkurentnost. Predmet ovog rada je analiza konkurentnosti hotela na području Splitsko-dalmatinske županije. Cilj je interpretacija usklađenosti hotelijerske ponude sa...
Analiza kulturnog turizma u gradu Splitu
Analiza kulturnog turizma u gradu Splitu
Ana Vrdoljak
Kulturni turizam je specifičan oblik turizma u kojem su središte turističkih posjeta muzeji, koncerti, izložbe, ili pak materijalna ili nematerijalna baština. Također, on je oblik čija je svrha, između ostalog, otkrivanje spomenika i lokaliteta. Problem istraživanja jest analiziranje kulturnog turizma s teorijskog aspekta te kasnije s aspekta istraživanja na primjeru grada Splita. Cilj završnog rada jest prikazati djelovanje kulturnog turizma u turističkoj ponudi grada...
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Analiza likvidnosti profitnih organizacija na primjeru športskog dioničkog društva Hajduk
Saša Subotić
Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Trgovačko društvo je subjekt koji samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili bilo koju drugu djelatnost, preuzimajući rizik, radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Trgovačka društva su javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i gospodarsko interesno...
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Analiza marketinške komunikacije taekwondo kluba Monter
Tomislav Trebotić
Na sportski marketing veliki utjecaj imalo je povećanje potražnje za sportom (popularizacija), te sportskim proizvodima. Značajnu ulogu igra i razvoj sponzorstva i medija, od tiskanih, audio-medija, pa do modernih elektronskih medija. Taekwondo je danas prihvaćen kao jedan od najefikasnijih sistema samoobrane i jedna od najatraktivnijih borilačkih vještina, te moderan olimpijski sport te kao takav zahtjeva dobar marketing.
Analiza motiva i potreba dolazaka turista u Republiku Hrvatsku
Analiza motiva i potreba dolazaka turista u Republiku Hrvatsku
Sonja Validžić
Predmet razmatranja ovog završnog rada je turistička motivacija odnosno razlozi koji potiču ljude na turističko putovanje. U turizmu kod donošenja odluke za putovanje važnu ulogu imaju unutarnji poticaji čovjeka na turističko kretanje, ali i motivi koji su nastali pod utjecajem društva u kojem se čovjek kreće i s kojim živi. Životni zamor i radna sredina jedni su od važnijih pokretača turizma, a tome treba još pridodati porast osobnog standarda, raspoloživo slobodno...
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Analiza odnosa s javnošću u klubovima 1. HNL
Marko Ristovski
U posljednja dva desetljeća došlo je do značajnih promjena u nogometu. Nogomet je danas komercijaliziran i time rastu korporativne, zajedničke i medijske uključenosti u igru. Također su se povećale promotivne aktivnosti za oboje, klubove i nogometaše. Tu je i zbog tih transformacija, nogomet popularan medijski proizvod koji se poslužuje na širokom rasponu medijskih platformi kao što su televizija, radio, novine i online mediji. Ovi rastući interesi nogometa od strane raznih...
Analiza održivog poslovanja nautičkog turizma u Hrvatskoj
Analiza održivog poslovanja nautičkog turizma u Hrvatskoj
Tena Ćorić
Predmet završnog rada je analiza održivog poslovanja u nautičkom turizmu u Republici Hrvatskoj. Problem istraživanja je utvrditi razinu održivosti poslovanja u nautičkom turizmu u Republici Hrvatskoj. Kako bi se tema reprezentativno analizirala, napisana su odgovarajuće tome pitanja. Analiza daje sliku trenutnog stanja održivog poslovanja u nautičkom turizmu. Istraživanje je provedeno u obliku dubinskog razgovora s predstavnicima deset charter tvrtaka. Rezultati analize su...

Paginacija