Paginacija

Android aplikacija za potporu zdravstvenim djelatnicima u domovima za starije i nemoćne osobe
Android aplikacija za potporu zdravstvenim djelatnicima u domovima za starije i nemoćne osobe
Matea Bešlić
Svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika domova za starije i nemoćne osobe zahtijeva kvalitetnu administraciju i precizno vođenje dokumentacije vezane za brigu i nadgledanje korisnika doma. Administracija uključuje vođenje evidencije o djelatnicima, o korisnicima doma, o njihovim zdravstvenim stanjima kao i potrebama u obliku planiranih i obavljenih pregleda te propisanih i administriranih lijekova. Navedena se administracija uglavnom vodi u papirnatom obliku, a to dovodi do brojnih...
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Android aplikacija za samoposlužnu knjižnicu
Domagoj Milardović
Mobilna aplikacija “Online library” je osmišljena i realizirana kako bi pomogla korisnicima i knjižnicama u vođenju evidencije o posuđenim i vraćenim knjigama. Postojeća rješenja za te procese uglavnom koriste računala opremljena barkod čitačem. Ovakav tip aplikacije namijenjen je samoposlužnim knjižnicama te bi korisnicima omogućio jednostavniji i brži pristup pregledu knjiga bez njihovog fizičkog prisustva u knjižnicama. Nakon odabira željene knjige, korisnik istu...
BRENDIRANJE GASTRONOMSKE BAŠTINE KAO TURISTIČKOG PROIZVODA REPUBLIKE HRVATSKE
BRENDIRANJE GASTRONOMSKE BAŠTINE KAO TURISTIČKOG PROIZVODA REPUBLIKE HRVATSKE
Katarina Vrenc
Gastronomija je važan dio života svakog čovjeka i zajednice. Bez hrane ljudi ne bi mogli preživjeti, a osim toga predstavlja i užitak. Prehrambena industrija važna je, također, zbog toga što je povezana s poljoprivrednim i ribarskom sektorom pa čak i uslužnim sektorom (npr. s turizmom). U ovom se radu opisuje raznolikost gastronomije u Hrvatskoj i brendiranja u prehrambenoj industriji. Brendiranje je komunikacija između krajnjeg korisnika i samog proizvođača. Osim opisa procesa...
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Renco Posinković
Tema diplomskog rada je istraživanje multifunkcionalnih arena/dvorana u Republici Hrvat-skoj s naglaskom na korištenje brendinga u tim objektima kao alata za poboljšanje poslovanja. U radu će biti predstavljen pojam multifunkcionalnih arena i utjecaj takvih objekata na druš-tveno-ekonomsko okruženje. Nadalje, prikazat će se pregled svih takvih objekata koji su izgra-đeni pomoću javno-privatnog partnerstva, promatrajući njihov brending i marketing. Fokus rada će biti na Spaladium...
COVID-19 KAO ČINITELJ LOŠIJIH POSLOVNIH REZULTATA SUSTAVA MARINA, case study ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., OPATIJA
COVID-19 KAO ČINITELJ LOŠIJIH POSLOVNIH REZULTATA SUSTAVA MARINA, case study ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., OPATIJA
Josip Marinović
Nautički turizam je oblik selektivnog turizma koji u posljednje vrijeme sve više dobiva na značenju. Pojava virusa, nastanak pandemije je utjecao na cjelokupno gospodarstvo, obuhvatio je sve oblike turizma, pa tako i nautički turizam. Ponajviše je pandemija utjecaja na turizam zbog ograničenja kretanja društva. Tema završnog rada je Covid-19 kao činitelj lošijih poslovnih rezultata sustava marina. Kroz rad se nastoji prikazati problematiku na konkretnom primjeru Adriatic Croatia...
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim
organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Deni Borozan
Controlling kao koncepcija vodstva, suvremeni je koncept upravljanja prema postavljenom cilju kako u profitnim tako i u neprofitnim organizacijama. Današnje, moderne neprofitne organizacije unaprjeđuju menadžment kao djelovanje usmjereno na cilj pa je controlling logični sparing partner u vođenju neprofitne organizacije. Controlling se smatra upravljačkom funkcijom kojom se mjere i utvrđuju individualne i organizacijske performanse s ciljem usklađivanja realizacije i planova....
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Božo Vuletić
Novonastale društvene okolnosti i ubrzane tržišne promjene u svim segmentima društvenih aktivnosti, pa tako i u sportu, nalažu prilagodbu i inovacijske trendove u planiranju, upravljanju i određivanju ciljeva sportskih neprofitnih organizacija. Menadžment je u tom procesu izložen novim izazovima, a controlling kao integrativna funkcija svih poslovnih procesa organizacije može osigurati kvalitativan doprinos efikasnosti i efektivnosti rada menadžmenta, odnosno povećati...
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Doris Radulović
Tema završnog rada je cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika, top destinacije u Hrvatskoj što se tiče crusing-a, ali i općenito turizma. Kroz rad se nastojalo prikazati što vjerodostojnije stanje cruising turizma u Dubrovniku. Popraćena su i prikazana istraživanja potrošnje gostiju sa kruzera, kao i pozitivni i negativni učinci na samu destinaciju. Osim toga definirani su i pojmovi turizma i nautičkog turizma. Crusing turizam kao novi oblik...
Djelovanje odjela planiranja na uspješni menadžment marina
Djelovanje odjela planiranja na uspješni menadžment marina
Luciana Šimunac
Upravljanje i menadžment marina još je uvijek nedovoljno istraženo. Stoga je svrha ovog rada analizirati djelovanje odjela planiranja u funkciji uspješnog menadžmenta, temeljem čega se marina nastoji prikazati povezanost uspješnosti marina s planiranjem, kao jednom od funkcija menadžmenta. Kroz više poglavlja obrađuje se teoretski dio nautičkog turizma kao i menadžmenta te njegovih funkcija, s fokusom na planiranju. Kroz uvid u funkcije menadžmenta, obrađuje se i controlling...
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Katarina Kay Mandić
Svakodnevno smo svjedoci mnogim promjenama u marketinškoj komunikaciji sportskih klubova. Tradicionalni mediji nezaustavljivo gube sve više udjela nauštrb novih medija koji su se razvili zahvaljujući suvremenim informacijskim tehnologijama. Širenjem Interneta na globalnom nivou otvorile su se nove, do tad nezamislive, mogućnosti komuniciranja s navijačima, počevši od blogova, foruma, chatova itd. sve do današnjeg ubrzanog razvoja društvenih mreža. Društvene mreže su postale...
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Jelena Ivančić
''Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj'' prikazuju sustava sporta u RH kroz nekoliko glavnih točaka: ustroj sustava sporta, normativno ureĎenje, financiranje sporta, osnovna potpodručja sporta u RH te temeljna načela sporta. U prvom, uvodnom dijelu sport je prikazan kao snaţan društveni i kulturni fenomen. To je područje koje sve više postaje ogledalo našeg društva i kulture, očituje njihove napetosti i probleme, kao i pozitivne teţnje i...
ETIČKI KODEKS U HOTELSKOM MENADŽMENTU NA PRIMJERU HOTELA PANORAMA PRELOG
ETIČKI KODEKS U HOTELSKOM MENADŽMENTU NA PRIMJERU HOTELA PANORAMA PRELOG
David Gregoraš
Osovinsko je pitanje koje se provlači kroz ovaj rad – koja je uloga etike u poslovanju i zašto je etika kao znanost i kao filozofska disciplina važna u kontekstu razvoja poslovanja? Poslovanje je kao takvo izrazito kompleksan pojam i to takav koji podrazumijeva mnogo različitih vrsta djelovanja na tržištu i koje je fokusirano ili na proizvodnju dobara ili na proizvodnju usluga. Etika je znanost o ispravnom načinu ponašanja i života u zajednici, koja za cilj ima uređenje...

Paginacija