Paginacija

Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Brendiranje arena u Republici Hrvatskoj - empirijsko istraživanje mogućnosti razvoja
Renco Posinković
Tema diplomskog rada je istraživanje multifunkcionalnih arena/dvorana u Republici Hrvat-skoj s naglaskom na korištenje brendinga u tim objektima kao alata za poboljšanje poslovanja. U radu će biti predstavljen pojam multifunkcionalnih arena i utjecaj takvih objekata na druš-tveno-ekonomsko okruženje. Nadalje, prikazat će se pregled svih takvih objekata koji su izgra-đeni pomoću javno-privatnog partnerstva, promatrajući njihov brending i marketing. Fokus rada će biti na Spaladium...
COVID-19 KAO ČINITELJ LOŠIJIH POSLOVNIH REZULTATA SUSTAVA MARINA, case study ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., OPATIJA
COVID-19 KAO ČINITELJ LOŠIJIH POSLOVNIH REZULTATA SUSTAVA MARINA, case study ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d., OPATIJA
Josip Marinović
Nautički turizam je oblik selektivnog turizma koji u posljednje vrijeme sve više dobiva na značenju. Pojava virusa, nastanak pandemije je utjecao na cjelokupno gospodarstvo, obuhvatio je sve oblike turizma, pa tako i nautički turizam. Ponajviše je pandemija utjecaja na turizam zbog ograničenja kretanja društva. Tema završnog rada je Covid-19 kao činitelj lošijih poslovnih rezultata sustava marina. Kroz rad se nastoji prikazati problematiku na konkretnom primjeru Adriatic Croatia...
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim
organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Controlling kao suvremeni koncept upravljanja u neprofitnim sportskim organizacijama na primjeru Gimnastičkog kluba Marjan
Deni Borozan
Controlling kao koncepcija vodstva, suvremeni je koncept upravljanja prema postavljenom cilju kako u profitnim tako i u neprofitnim organizacijama. Današnje, moderne neprofitne organizacije unaprjeđuju menadžment kao djelovanje usmjereno na cilj pa je controlling logični sparing partner u vođenju neprofitne organizacije. Controlling se smatra upravljačkom funkcijom kojom se mjere i utvrđuju individualne i organizacijske performanse s ciljem usklađivanja realizacije i planova....
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Controllinško planiranje kao činitelj uspješnog menadžmenta sportskih neprofitnih organizacija
Božo Vuletić
Novonastale društvene okolnosti i ubrzane tržišne promjene u svim segmentima društvenih aktivnosti, pa tako i u sportu, nalažu prilagodbu i inovacijske trendove u planiranju, upravljanju i određivanju ciljeva sportskih neprofitnih organizacija. Menadžment je u tom procesu izložen novim izazovima, a controlling kao integrativna funkcija svih poslovnih procesa organizacije može osigurati kvalitativan doprinos efikasnosti i efektivnosti rada menadžmenta, odnosno povećati...
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika
Doris Radulović
Tema završnog rada je cruising u funkciji činitelja razvoja turizma na primjeru Dubrovnika, top destinacije u Hrvatskoj što se tiče crusing-a, ali i općenito turizma. Kroz rad se nastojalo prikazati što vjerodostojnije stanje cruising turizma u Dubrovniku. Popraćena su i prikazana istraživanja potrošnje gostiju sa kruzera, kao i pozitivni i negativni učinci na samu destinaciju. Osim toga definirani su i pojmovi turizma i nautičkog turizma. Crusing turizam kao novi oblik...
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Društvene mreže kao moderni fenomen marketinške komunikacije odabranih sportskih klubova
Katarina Kay Mandić
Svakodnevno smo svjedoci mnogim promjenama u marketinškoj komunikaciji sportskih klubova. Tradicionalni mediji nezaustavljivo gube sve više udjela nauštrb novih medija koji su se razvili zahvaljujući suvremenim informacijskim tehnologijama. Širenjem Interneta na globalnom nivou otvorile su se nove, do tad nezamislive, mogućnosti komuniciranja s navijačima, počevši od blogova, foruma, chatova itd. sve do današnjeg ubrzanog razvoja društvenih mreža. Društvene mreže su postale...
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj
Jelena Ivančić
''Društveno-politički i ekonomski aspekti sporta u Republici Hrvatskoj'' prikazuju sustava sporta u RH kroz nekoliko glavnih točaka: ustroj sustava sporta, normativno ureĎenje, financiranje sporta, osnovna potpodručja sporta u RH te temeljna načela sporta. U prvom, uvodnom dijelu sport je prikazan kao snaţan društveni i kulturni fenomen. To je područje koje sve više postaje ogledalo našeg društva i kulture, očituje njihove napetosti i probleme, kao i pozitivne teţnje i...
Ekonomski utjecaj organizacije sportskog natjecanja na gospodarstvo turističke destinacije – istraživanje na primjeru otoka Murter
Ekonomski utjecaj organizacije sportskog natjecanja na gospodarstvo turističke destinacije – istraživanje na primjeru otoka Murter
Toni Klarin
Turističke manifestacije imaju značajnu ulogu u izboru turističke destinacije. S obzirom da turistička destinacije ima svojstvene karakteristike koje privlače turiste, odnosno koje udovoljavaju željama i potrebama turista. Sportske manifestacije su poseban oblik manifestacija koji je u posljednje vrijeme sve popularnije za izbor turističke destinacije. Ciljevi sportskih manifestacije su stjecanje popularnosti turističke destinacije i zadovoljavanje potreba turista. Slijedom navedenog...
Ekonomski utjecaj sudjelovanja Hrvatske nogometne reprezentacije na velikim natjecanjima na razvoj nogometa u Hrvatskoj
Ekonomski utjecaj sudjelovanja Hrvatske nogometne reprezentacije na velikim natjecanjima na razvoj nogometa u Hrvatskoj
Deni Hajdarović
Najvažnija sporedna stvar na svijetu je nogomet. Mnogima i nije sporedna, već prva stvar na svijetu. U vrijeme održavanja velikih sportskih manifestacija i postizanja uspjeha Hrvatske nogometne reprezentacije još je više onih kojima je nogomet i nogometna utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije najvažnija stvar taj dan. Uspjesi Hrvatske nogometne reprezentacije su poticaj djeci koja, oduševljena uspjesima, počinju trenirati nogomet. Uspjesi Hrvatske nogometne reprezentacije imaju...
Ekonomski učinci organizacije Americas cupa
Ekonomski učinci organizacije Americas cupa
Romana Župan
Sport je povezan sa snažnim emocijama. Dotiče veliki raspon ljudskih osjećaja: odlučnost, ponos, sreću, nadu, razočaranje i ponekad bijes.1Ovaj završni rad govori o Americas Cupu, njegovoj povijesti, prvim osvajačima, znamenitim povijesnim trenucima, organizaciji i timovima, poseban naglasak je na Emirates Team New Zealand, njegovom utjecaju na ekonomiju zemlje. Način financiranja ovog tima je specifičan iz razloga što se djelom financira iz budžeta vlastite države. Ovaj...
Ekonomsko-financijski pokazatelji organizacije malonogomentnog turnira za mlađe uzraste
Ekonomsko-financijski pokazatelji organizacije malonogomentnog turnira za mlađe uzraste
Marino Krstanović
RNK Zmaj Makarska, klub kojem je primarna zadaća natjecanje u seniorskoj konkurenciji u 3. HNL jug, u suradnji sa omladinskom školom HNK Zmaja organizira turnir „Mali Zmaj“ svake godine kao prilika za afirmacijom, dosada nisu uvidjeli veliku potrebu za lovom za nekim konkretnim profitom od turnira. Za sada na turniru nastupaju momčadi iz okolne regije, dok je nekakav konačan cilj kroz neko dulje vremensko razdoblje privući momčadi iz cijelog svijeta, ne nužno najpoznatije...
Ekstremni sportovi – selektivni oblik turizma u funkciji privlačenja sportskih turista
Ekstremni sportovi – selektivni oblik turizma u funkciji privlačenja sportskih turista
Zvonimir Stamenov
Sport i turizam, kao i sva područja današnjeg života, napreduju, mijenjaju se iz dana u dan. Novi sportovi, novi turistički proizvodi, jednostavnost putovanja neovisno o udaljenosti, toliko novih stvari da je teško odlučiti se što napraviti kako bi se postigao što veći uspjeh. U završnom radu se promatra kako ekstremni sportovi sudjeluju u aktivnostima selektivnog turizma i nudi se odgovor na pitanje kakvi su gosti sportski turisti koji se bave ekstremnim sportovima. Mnogobrojna...

Paginacija