Pages

Značaj opskrbe ribom u turističkoj ponudi marina, studija slučaja Rogoznica
Značaj opskrbe ribom u turističkoj ponudi marina, studija slučaja Rogoznica
Karla Kačić-Barišić
Kroz rad na temu značaja opskrbe ribom u turističkoj ponudi marina nastoji se prikazati povezanost ribe sa visokokategoriziranom marinom. Kroz veći dio poglavlja obrađuje se i definira nautički turizam. Teoretski se obrađuju definicije te legislativa. Zatim se dolazi do teme hrvatskog ribarstva, problematike ribarstva te naposlijetku do ponude i potražnje ribe na hrvatskom tržištu. Kraj rada odnosi se na istraživanje. Za istraživanje tj. studiju slučaja uzeta je općina...
Značaj sira u prehrani laktovegetarijanca
Značaj sira u prehrani laktovegetarijanca
Petra Maljković
Predmet ovog završnog rada je doprinos različitih vrsta sira prehrani laktovegetarijanaca. Pretpostavlja se da je prvi sir nastao sasvim slučajno i to na području Egipta prije više od 3000 godina. Prema legendi, za nastanak sira zaslužni su pastiri koji su na svoja putovanja pustinjom nosili mlijeko u mješini životinjskog mjehura. Pod utjecajem visoke temperature i djelovanjem enzima mlijeko se zgrušalo te su nastale grudice, odnosno prvi sir. Smatra se da je proizvodnja sira jedan...
Značaj sponzora na košarkaške klubove na primjeru KK Cibona
Značaj sponzora na košarkaške klubove na primjeru KK Cibona
Marko Montana
Sponzorski ugovori su u svijetu sporta od krucijalne važnosti te nezaobilazne vrijednosti. Obzirom da je značaj sponzorstva uvelike prisutan u svim sportovima, nema razloga da se košarkaški svijet razlikuje po tom pitanju. U daljnjem tekstu detaljno je razrađena uloga sponzorstva u svijetu košarke te su pobliže obješnjene vrste istih u svrhu dodatne vrijednosti košarci, kao sportu. Kao i sve, sponzorstva imaju kako dobrih, tako i onih loših strana. Obzirom na golemu važnost...
Značaj sponzorstva u društveno odgovornom poslovanju na primjeru suradnje Allianz Zagreb d.d. i Hrvatskog paraolimpijskog odbora
Značaj sponzorstva u društveno odgovornom poslovanju na primjeru suradnje Allianz Zagreb d.d. i Hrvatskog paraolimpijskog odbora
Dino Drača
Sponzorstvo, kao alat marketinške komunikacije, se javlja u različitim djelatnostima, pa tako i u sportu. Važno je da poduzeće zna kako dobro iskoristiti sponzorstvo u marketinške svrhe.Vrlo je važno koga odabrati za sponzoriranje jer ciljevi poduzeća koja daje sponzorstvo moraju biti u skladu s ciljevima i imidžem sportske organizacije koja je korisnik sponzorske suradnje. Ciljevi poduzeća i sportske organizacije trebaju biti usmjereni na korisnosti za zajednicu i potrebe društva...
Značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije u Istri
Značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije u Istri
Anđela Gogić
U ovom radu sustavno se razmatra se značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije, ali i gastronomije u Istri. Kako bi se što bolje prikazao značaj tartufa u turističkoj ponudi destinacije i gastronomije, u radu se dao teorijski osvrt i definicije termina kao što su turistička destinacija, turistička atrakcija, turistički resurs i manifestacija, a sve u cilju boljeg poznavanja terminoloških okvira, ali i čimbenika koju utječu na oblikovanje turističke ponude te uloge i...
Značaj ugovora o sponzorstvu na financijsko poslovanje nogometnog kluba na primjeru HNK Šibenik
Značaj ugovora o sponzorstvu na financijsko poslovanje nogometnog kluba na primjeru HNK Šibenik
Antonio Ćurić
Završni rad proučava pravni okvir financiranja sportskih aktivnosti pri tome istražujući kako jedan segment financiranja, sponzorski ugovori, mogu imati odlučujući faktor za poslovanje profesionalnog sportskog kluba. Na temelju ugovornog prava sa svim zakonitostima i načelima te zakonskih akata i pravilnika koji utječu na cjelokupni sustav financiranja sporta moguće je uočiti posebnosti ugovora o sponzorstvu koji se može sklopiti između profesionalnih igrača i sponzora te...
Značaj umjetne inteligencije u hotelijerstvu i turizmu
Značaj umjetne inteligencije u hotelijerstvu i turizmu
Valentina Troskot
Cilj istraživanja umjetne inteligencije oduvijek je bio razumjeti funkciju ljudskog mozga i uma s jedne strane, a s druge ih moći umjetno reproducirati. San o umjetnoj inteligenciji stariji je od samog računala. Osobito u znanstvenoj fantastici pronalazi se izraz umjetna inteligencija i uglavnom znači robote ili računala koja mogu samostalno razmišljati i djelovati. Kada se govori o umjetnoj inteligenciji u današnjem svijetu, ona nema mnogo veze s onim što se zna iz filmova i...
Značaj wellness turizma u razvoju turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije
Značaj wellness turizma u razvoju turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije
Vana Čupić
Wellness turizam kao moderni oblik zdravstvenog turizma još uvijek predstavlja mali dio cjelokupnog hrvatskog turizma ali je prepoznat kao važan dio ponude. Splitsko – dalmatinska županija želi igrati važnu ulogu na iskustvenim tržištima odmora, istraživanja i zabave te postati odredište s više turističkih proizvoda i s nižom sezonalnošću, većom profitabilnosti po turistu i snažnijom turističkom markom. Iz tog razloga sve veći naglasak se stavlja na wellness i spa usluge...
Značajke razvoja modernog rukometa na primjeru Australske reprezentacije
Značajke razvoja modernog rukometa na primjeru Australske reprezentacije
Ante Jeličić
Svrha ovog rada je prikazati i obraditi značajke razvoja modernog rukometa na primjeru Australske reprezentacije i koja može biti i reprezentativni primjer svjetskog rukometa. Pokušati će se definirati ključne značajke modernog rukometa, značajke protunapada, faze rukometne igre te usporedba značajki modernog rukometa na primjeru reprezentacije Australije i Španjolske. Danas je moderni rukomet tjelesno i kognitivno zahtjevniji sport za razliku od onog koji se odvijao prije...
Čimbenici formiranja cijene u ugostiteljstvu i turizmu na primjeru poreznog sustava RH
Čimbenici formiranja cijene u ugostiteljstvu i turizmu na primjeru poreznog sustava RH
Nikola Pavić
Turizam kao gospodarska grana predstavlja jako bitnu gospodarsku granu u Republici Hrvatskoj te joj kao takvoj treba posvetiti posebnu pozornost prilikom definiranja zakonodavnih okvira. Pored propisa i pravilnika kojima uređuje poslovanje i ponašanje poslovnih subjekata na turističkom tržištu, zakonodavac donosi i porezne odredbe koje se odnose na sve dionike tržišta, u konkretnom slučaju pričamo o turističkom tržištu. Porezne stope su podijeljene na stope od 25 posto, 13...
Životni ciklus projekta na primjeru Vile Metković
Životni ciklus projekta na primjeru Vile Metković
Dino Gerardi
Diplomski rad Životni ciklus projekta na primjeru Vile Metković podijeljen je na dvije bitne cjeline. Prva cjelina pruža teoretski prikaz osnovnih pojmova koji su vezani uz projektni menadžment. U njoj se prolazi kroz osnovne pojmove godišnjeg plana ili budžeta, važnosti strateškog planiranja, objašnjava se cjelovit sustav planiranja i kontrola te su pojmovi poput investicijske studije, forecasting-a i plana restrukturiranja. Također se objašnjava koncept upravljanja radnom...
„Dress code“ na primjeru hotela President
„Dress code“ na primjeru hotela President
Antonela Halilović
Predmet ovoga rada je dress code na primjeru hotela President. Postindustrijsko društvo je velikim djelom usmjereno na proizvodnju roba koje se tiču identiteta. Dress code se odnosi na pravilnik o odijevanju te kao cjelina ukazuju na pravilo odijevanja i ophođenja, tj. sredstvo raspoznavanja i pripadnosti određenoj društvenoj skupini. Svrha ovoga rada je objasniti dress code u hotelu President u kojem svaka osoba sukladno svome radnom mjestu ima propisani način odijevanja. U...

Pages