Pages

Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita
Katarina Kay Mandić
Tema ovog rada je marketinška komunikacija košarkaškog kluba Cedevita. U radu se analizira povijest, razvoj i vidljivost kluba nekad i danas. Kroz teoretsku i empirijsku analizu nastojalo se dublje analizirati tematika kluba koji danas igra Euroligu sa najboljim i najkvalitetnijim klubovima Europe. Autora je također zanimalo koliko utjecaja u popularnosti ovog kluba ima njegova povijesna podloga, sponzorstvo i vodstvo, koliki udio nose igrači koji su duša i dio ovog kluba, odnosno...
Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Marketinška komunikacija u tvrtki Allianz Zagreb d.d.: Primjer sponzorske suradnje s hrvatskim paraolimpijskim odborom
Dino Drača
Marketinška komunikacija predstavlja način na koji poduzeća komunicira s javnošću pruţajući im informacije u svrhu povećanja konkurentnosti svojih proizvoda ili usluga, razvijanja svijesti o postojanju poduzeća, izgradnje pozitivnog imidţa kod javnosti te na kraju i povećanja prodaje. Kao odličan marketinški alat, sve češće se koristi i sponzorstvo. Sponzorstvo, kao alat marketinške komunikacije, se javlja u različitim djelatnostima, pa tako i u sportu. Vaţno je da...
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Marketinške mogućnosti razvoja NK Junak
Vinko Knezović
Marketing se definira kao proces utvrđivanja potrošačke potražnje za proizvodima i uslugama i motiviranja prodaje i distribucije proizvoda i usluga krajnjim potrošačima, uz ostvarenje dobiti. Bitno je poznavati razliku između sportskog marketinga te marketinga dobara i usluga. Kao ekonomski proces on povezuje proizvodnju sportskih proizvoda i usluga s njihovom potražnjom i konzumiranjem. Ovim radom donosi se Marketing plan za Nogometni klub Junak. Nogometni klub Junak iz Sinja...
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi
Ana Mucić
Tema rada je maslinovo ulje i njegovo korištenje u hrvatskoj gastronomskoj ponudi. U radu se opisuju vrste maslina, podneblja uzgoja, način i vrste proizvodnje maslinovog ulja, te upotreba maslinovog ulja u kulinarstvu. Anketno istraživanje je pokazalo da se u restoranima Istre i Dalmacije koriste značajne količine maslinovog ulja i to isključivo maslinovog ulja proizvedenog u Hrvatskoj.
Matrica kompetencija potrebnih za radno mjesto voditelja odjela ljudskih resursa u hotelijerstvu na primjeru hotela Arbiana Rab
Matrica kompetencija potrebnih za radno mjesto voditelja odjela ljudskih resursa u hotelijerstvu na primjeru hotela Arbiana Rab
Monika Bagić
Cilj ovog završnog rada je ukazati na važnost kompetencija koje su potrebne voditelju odjela ljudskih resursa kroz matricu zadataka i dužnosti prateći trendove u upravljanju ljudskim resursima. U današnjim izazovnim vremenima, svjedoci smo nedostatka kvalitetne radne snage. Iz toga proizlazi potreba za voditeljima odjela ljudskih resursa. Za uspješno vođenje i upravljanje ljudskim resursima je od velike važnosti da voditelji postave jasne ciljeve te da osiguraju kvalificiranu radnu...
Mediteranska prehrana nekad i danas
Mediteranska prehrana nekad i danas
Filip Kazija
Pojam mediteranske prehrane ujedno predstavlja pojam koji se veže za zdravi način života. Ovakva prehrana osim što predstavlja zdrav unos namirnica usko je vezana s načinom života koji se odnosi na svakodnevnu tjelesnu aktivnost, ali i pridavanje pažnje podrijetlu namirnica koje se svakodnevno konzumiraju. Mediteranska prehrana se tokom godinama mijenjala te poprimila naziv suvremene mediteranske prehrane koju karakterizira značajniji unos mesa i sve manji unos prehrambenih vlakana...
Meke vještine u vođenju restorana visoke gastronomije na primjeru restorana Dvor
Meke vještine u vođenju restorana visoke gastronomije na primjeru restorana Dvor
Ivona Bosančić Lasić
Današnje ekonomsko okruženje karakterizirano je prije svega ograničenim resursima. Budući da se financijski, materijalni, a dijelom i informacijski resursi mogu i preslikati, poduzetničke sposobnosti i način upravljanja ljudskim resursima ističu područje u kojem je moguće postići komparativne prednosti i na koji možemo značajno utjecati. Naime, upravo meke vještine vođenja koje autor istražuje u ovom radu mogu značajno pridonijeti motivaciji zaposlenika, razvoju njihovih...
Menadžment neprofitnih organizacija na primjeru udruge "Naš Hajduk"
Menadžment neprofitnih organizacija na primjeru udruge "Naš Hajduk"
Tea Kraljević
Djelatnost neprofitnih organizacija usmjerena je javnom interesu. Neprofitne organizacije mogu biti udruge građana, zaklade ili ustanove koje posluju, ali im cilj nije ostvarivanje dobiti. Takve organizacije često zarađuju ili skupljaju novac, ali se profit ne distribuira vlasnicima, već se koristi za dalje ostvarivanje ciljeva organizacije. Sportski klubovi, savezi i ostala sportska udruženja u Republici Hrvatskoj često su registrirani kao udruge. U skladu sa Zakonom o...
Mjerenje koncentracije prizemnog ozona koristeći Node.js aplikaciju
Mjerenje koncentracije prizemnog ozona koristeći Node.js aplikaciju
Sara Pervan
U ovom radu je opisan razvoj malog sustava Interneta stvari za praćenje koncentracije štetnog plina. Sustav se sastoji od senzora, mikrokontrolerske jedinice, poslužitelja i klijenta. Štetni plin koji je promatran je troposferski ozon. Ulogu klijenta ima aplikacija na osobnom računalu s razvijenim korisničkim sučeljem i tu se prikazuju podaci prikupljeni senzorom. Korišteni programski jezik za izradu sučelja je JavaScript, a odabrana biblioteka React. Poslužitelj ima zadatak...
Mobilni stroj za razminiranje baziran na Arduino platformi
Mobilni stroj za razminiranje baziran na Arduino platformi
Ivan Kraljević
U ovom radu se na sažet i koncizan način prikazuje korištenje Arduino platforme za izradu robotskih kolica koja imaju mogućnost detektiranja metala, sa primarnom svrhom pronalaženja mina, ali i ostalih metalnih objekata na zemljinoj površini. Robotska kolica će biti izrađena od plastike, pomoću 3D printera. Potrebni nacrti za 3D printer bit će preuzeti sa interneta, te će se po njima izraditi robotska kolica sa pripadajućim gusjenicama za kretanje po svim površinama. Robot će...
Modeli ekstrinzične motivacije na primjeru hotela Aristos Zagreb
Modeli ekstrinzične motivacije na primjeru hotela Aristos Zagreb
Noemi Bujas
Poslodavci zapošljavaju nove ljude sa mišljenjem da isti moraju impresionirati njih i zadovoljiti isključivo njihove standarde i uvjete te time isključuju faktor zadržavanja samog zaposlenika. U današnje vrijeme ljudi imaju znatno više kriterije u odabiru novog posla i organizacije. Većinom pokreću privatno poslovanje te odbijaju raditi za nekoga, a razlog tome je upravo nedostatak topline u međuljudskim odnosima te time i motivacije, bilo ekstrinzične ili intrinzične....
Moderne olimpijske igre
Moderne olimpijske igre
Antonio Strunje
Za razvitak današnjih modernih Olimpijskih igara zaslužan je francuski barun Pierre de Coubertin koji je došao na ideju osnivanja Međunarodnog olimpijskog odbora i pokretanje Olimpijskih igara u kojima bi sudjelovale sve zemlje svijeta. Tako su prve moderne Olimpijske igre simbolično održane 1896. godine u Ateni po uzoru na antičke. Otada one se održavaju svake četvrte godine, a od 1924. godine počele su se održavati i Zimske Olimpijske igre. Brojne su organizacije uključene u...

Pages