Paginacija

Ustrojstvo i vođenje profesionalnog nogometnog kluba u Ujedinjenim Arapskim Emiratima: Al Ain FC
Ustrojstvo i vođenje profesionalnog nogometnog kluba u Ujedinjenim Arapskim Emiratima: Al Ain FC
Filip Čale
Sportska industrija godišnje generira čak 700 milijardi američkih dolara ili 1 posto globalnog BDP-a kada se uračunaju sportska oprema, odjeća, oprema i potrošnja za zdravlje i fitnes. Veličina globalnog nogometnog tržišta procijenjena je na 1.883,6 milijuna dolara u 2019. Prema analizi globalnog nogometnog tržišta, procjenjuje se da će do 2027. dosegnuti 3.712,7 milijuna dolara (Allied market istraživanje). Predviđa se da će globalno tržište rasti CAGR od 18,3% od 2021. do...
Utjecaj COVID-a na poslovanje marina
Utjecaj COVID-a na poslovanje marina
Antea Domljan
Početkom 2020. godine, ugroza COVID-19 zaustavila je cijeli svijet, između ostalog, ponajviše je utjecala na ekonomiju i turizam, koji u Republici Hrvatskoj zauzima čak 19,5% u ukupnom udjelu BDP-a. Nautički turizam, jedan je od selektivnih oblika turizma, koji u posljednjih nekoliko godina ima uzlaznu putanju u ostvarenom broju noćenja i dolazaka stranih turista, a ističe se i po prosječnoj potrošnji koja je za otprilike 40% veća u odnosu na ostale selektivne oblike. Risk...
Utjecaj globalnih prehrambenih trendova na gastronomsku ponudu grada Zadra
Utjecaj globalnih prehrambenih trendova na gastronomsku ponudu grada Zadra
Nevena Jurić
Od svojih najranijih početaka gastro turizam se razvijao ubrzano svake godine. Takav rast mjerljiv je brojnim čimbenicima. Većina gastro lutalica tvrdi da jedno od zadovoljstva putovanja je upravo traženje i isprobavanje novih vrsta kuhinja. Povećanje ukupnog broja gastro turista vezano je uz globalnu digitalizaciju i brojne kuharske emisije na svim medijima. Hrvatski turistički djelatnici u posljednje vrijeme sve više uviđaju da se kvalitetna turistička promocija ne smije...
Utjecaj i uloga motivacije kod sportaša
Utjecaj i uloga motivacije kod sportaša
Josip Suton
Sport je danas mnogo više od igre. Svjedoci smo sve većeg broja profesionalnih klubova, sve većih aspiracija i ulaganja u sport. Bez obzira na razinu sporta, sve je veći pritisak na sportašima za postizanjem uspjeha. Sve je prisutniji imperativ rezultata. Iz dana u dan se traže novi načini kako povećati šanse za uspjeh i kako omogućiti trenerima i sportašima maksimalnu realizaciju svih potencijala. U tradicionalnom pristupu radu sa sportašima oduvijek je sva važnost...
Utjecaj korporacijskih komunikacija na imidž i konkurentnost sportske organizacije
Utjecaj korporacijskih komunikacija na imidž i konkurentnost sportske organizacije
Ivana Kamenjarin
U ovom završnom radu obrađen je utjecaj korporacijskih komunikacija na imidž i konkurentnost sportske organizacije. Da bi se što vjerodostojnije utvrdilo što predstavlja korporacijsku komunikaciju i na koji način ona utječe na stvaranje identiteta jedne sportske organizacije izvršena su jednostavna istraživanja. Anketiranje je obuhvatilo 20 osoba koje su nekad bile profesionalni sportaši, a danas se sportom bave kao veterani i rekreativci, različitog su spola i stanuju u...
Utjecaj masovnog turizma na grad Dubrovnik
Utjecaj masovnog turizma na grad Dubrovnik
Antonia Hrabar
Grad Dubrovnik je jedna od najpoznatijih destinacija na svijetu pogođena masovnim turizmom čija je kultura i kvaliteta života uvelike ugrožena dolaskom turista u velikom broju. Održivi turizam je rješenje kojem grad Dubrovnik teži u nadi da će sačuvati prirodne ljepote, kulturološke specifičnosti i originalnost koja mu daje šarm koji kao magnet privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Kroz povijesni pregled vidjet ćemo paralelni razvoj grada i turizma te kako je grad Dubrovnik...
Utjecaj motivacije na uspješnost tvrtke za ekoturizam Hobitton d.o.o.
Utjecaj motivacije na uspješnost tvrtke za ekoturizam Hobitton d.o.o.
Karla Mesić
Svaka tvrtka u moderno vrijeme pokušava maksimalno iskoristiti sve resurse kako bi postigla što bolje poslovne rezultate odnosno zauzela vodeću poziciju na tržištu. Upravo zbog toga sve se više ulaže u ljudske resurse,koji čine živi faktor organizacije poduzeća(ljudski kapital), koji svojim znanjem i vještinama, sposobnostima i kreativnošćuu danas najviše pridonosi uspješnom ostvarenju ciljeva poduzeća. Osnovni pokretač ostvarivanja visokih performansi ljudskih resursa...
Utjecaj nogometne Lige prvaka na sportsku industriju
Utjecaj nogometne Lige prvaka na sportsku industriju
Frane Mlikota
Sportska industrija teška je 500 milijardi dolara podrazumjeva različite proizvode ili usluge koji su povezani sa sportom i nalaze se u ponudi kupcima, odnosno korisnicima. Najznačajniji prihodi u industriji sporta su prihodi od prodaje TV prava, kao i prihodi od prodaje ulaznica na sportske događaje. Uloga marketinga u sportu je da: promatra sport kao industriju zabave , te poveća posjetu građana u sportskim aktivnostima (motivacija ljudi da se bave sportom, rekreiraju,...
Utjecaj okoline na odabir strategije poduzeća Adria fruit
Utjecaj okoline na odabir strategije poduzeća Adria fruit
Antonio Akmadžić
Prema službenoj statistici EU oko 99, 8% poduzeća čine upravo mala i srednja poduzeća, te tako čine prioritet razvoja cjelokupne privrede. Njihov se značaj posebno ogleda u činjenici da Europska komisija upravo ovaj sektor privrede prepoznaje kao glavne generatore razvoja privrede i rasta zapošljavanja, što je posebno važno u kriznim periodima. Mnogi domaći poduzetnici u krizi su zapravo vidjeli šansu za ostvarenje svoje ideje pokretanjem biznisa i korištenjem prirodnih...
Utjecaj organizacijske kulture na performanse hotela Amfora Grand Beach Resort
Utjecaj organizacijske kulture na performanse hotela Amfora Grand Beach Resort
Antonija Barić
Pojam organizacijske kulture smatra se jednim od najsloženijih koncepata organizacijske teorije. Iako se u stručnoj literaturi organizacijska kultura pojavljuje vec više od nekoliko desetljeća, tek joj se u posljednje vrijeme počinje pridavati više pozornosti i shvaćati njezin obujam utjecaja na sveukupnost organizacije te njezinog uspjeha. Analiza uspješnosti i razvitka organizacije više nije moguća bez koncepta organizacijske kulture. Kultura je važna za organizaciju jer...
Utjecaj pandemije COVID-19 na rad kulturnih institucija - muzeja u SDŽ te prijedlozi za formiranje nove kulturno - turističke ponude
Utjecaj pandemije COVID-19 na rad kulturnih institucija - muzeja u SDŽ te prijedlozi za formiranje nove kulturno - turističke ponude
Lana Gale
Istraživanje „Utjecaj pandemije COVID-19 na rad kulturnih institucija-muzeja u SDŽ te prijedlozi za formiranje nove kulturno-turističke ponude“ napravljeno je u svrhu stjecanja uvida u pogođenost kulturnog sektora pandemijom s ciljem saznanja kako se odabrani uzorak adaptirao situaciji. U radu će se testiraju tri glavne hipoteze putem istraživanja provedenog putem metode anketnog upitnika. Kako bi se prikupili traženi podaci anketni upitnik je sastavljen od 20 pitanja otvorenog i...
Utjecaj poreza na dohodak na financijsko poslovanje organizacija u turizmu
Utjecaj poreza na dohodak na financijsko poslovanje organizacija u turizmu
Luka Jakšić
Porez na dohodak je izravni porez. Plaćaju ga svi porezni obveznici i karakteriziraju ga njegove progresivne porezne stope. Javlja se u vrijeme rastuće industrijalizacije, kada sve više ljudi ostvaruje dohodak te se otvara mogućnost uvođenja dohotka kao novog predmeta oporezivanja. S obzirom na njegovu slojevitost, porez na dohodak ulazi u krug najsloženijih poreznih oblika. Oporezivanje u turizmu je područje koje je doživjelo najveće promjene u zadnjih nekoliko godina, sve u...

Paginacija