Pages

Financijski učinci obogaćivanja turističke ponude sportskim aktivnostima
Financijski učinci obogaćivanja turističke ponude sportskim aktivnostima
Vedran Šiljegović
Turizam je jedna od najznačajnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj. Prema podatcima Hrvatske narodne banke u 2014. godini udio prihoda od putovanja iznosio je u BDP-u 17,2 %, što je za 0,6 % više nego u 2013. godini. Ukupno je ostvareno 7,4 milijardi eura prihoda od turizma. Radi daljnjeg razvoja hrvatskog turizma, vlada RH donijela je strateški dokument Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.godine. Navedeni dokument stavlja poseban naglasak na selektivne...
Financijski učinci organizacije sporta kod turista treće životne dobi
Financijski učinci organizacije sporta kod turista treće životne dobi
Marko Marić
Sport kod turista treće životne dobi najviše se odnosi na rekreaciju kod starijih ljudi. Pod pojmom treće dobi uzimamo osobe starije od 65 godina života. Rekreacijom u starijoj dobi osobe mogu preventivno utjecati na bolesti kao i također na stil života. U današnje vrijeme suvremenom čovjeku sport i rekreacija donose nove načine života jer nažalost svi imaju pomanjkanje kretanja i boravka u mirnom okruženju. Turisti dolaze u različite dijelove Hrvatske i svijeta radi sportske...
Financijski učinci organizacije velikih sportskih natjecanja na gospodarstvo države na primjeru Olimpijskih igara u Londonu 2012.
Financijski učinci organizacije velikih sportskih natjecanja na gospodarstvo države na primjeru Olimpijskih igara u Londonu 2012.
Mate Gotovac
U ovom završnom radu pružen je opsežan pregled financijskih učinaka organizacije velikih sportskih natjecanja na gospodarstvo države na primjeru Olimpijskih igara u Londonu 2012. Cilj rada je da se dobije uvid i saznanje o isplativosti organizacije tako velikih natjecanja za jednu državu. Olimpijske igre su najdugovječnije i najpopularnije sportsko natjecanje u svijetu, ali organizacija istih iz godine u godinu postaje sve zahtjevnija, standardi se podižu na posve nove...
Financijski učinci otvaranja obiteljskog restorana na primjeru restorana Vinkl
Financijski učinci otvaranja obiteljskog restorana na primjeru restorana Vinkl
Filip Vranešić
Poduzetništvo ima niz definicija, no sve se svode na to da se radi o gospodarskom djelovanju pojedinca ili više partnera koji, koristeći se nekom idejom, uz sve moguće rizike ulažu vlastiti kapital u njezinu provedbu, stvarajući proizvod ili uslugu od čije prodaje očekuju dobit. Obiteljsko poduzetništvo postaje jedno od najzastupljenijih na svijetu, bilo ono malo ili veliko. Sve više obitelji stvaraju posao iz ljubavi i upravo zbog toga i jesu tako autentični. Ugostiteljski objekt...
Financijski učinci otvaranja sportske televizije na primjeru Hajduk TV
Financijski učinci otvaranja sportske televizije na primjeru Hajduk TV
Tonko Vuletić
Završni rad pod nazivom “Financijski učinci otvaranja sportske televizije na primjeru HajdukTV” se sastoji od dvije cjeline: prva cijelina se bazira na hrvatski sport i HNK Hajduk Split, a druga cijelin na sam projekt HajdukTV. U prvom dijelu rada se opisuje stanje u hrvatskom sportu i Hajduku, kao klubu, prikazana je organizacijska struktura hrvatskog sporta, te koji je njegov utjecaj na društvo. Također se osvrće na povijesne uspjehe Hajduka kao i na njegovo trenutno stanje....
Financijski učinci poboljšanja ponude hrane na primjeru restorana Otto&Frank
Financijski učinci poboljšanja ponude hrane na primjeru restorana Otto&Frank
Igor Matković
Jedna od najbrže rastućih i najvažnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj svakako je turizam. Iako je Jadransko more glavni čimbenik zbog kojeg turisti posjećuju Hrvatsku, Zagreb kao glavni grad već desetak godina bilježi konstantan rast posjetitelja kroz cijelu godinu. Grad Zagreb s vremenom postaje jedna od glavnih i najposjećenijih turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj. S dolaskom turista porastao je broj ugostiteljskih objekata i ponude koju ugostitelji nude....
Financijski učinci rebrandiranja koktel bara "Kalambera"
Financijski učinci rebrandiranja koktel bara "Kalambera"
Vice Damjanović
Cilj svakog poduzetnika je da, uz ulaganje kapitala i preuzimanja rizika, pokrene poslovni pothvat s ciljem ostvarivanja profita. Njegove glavne karakteristike trebaju biti inovativnost, samouvjerenost, uporan rad, spremnost na preuzimanje rizika te odgovornost. Obzirom da u Republici Hrvatskoj turizam i popratne djelatnosti čine više od jedne petice bruto domaćeg proizvoda (BDP), ne iznenađuje spremnost poduzetnika da upravo u turizmu i povezanim djelatnostima ostvare svoj poslovni...
Financijski učinci sponzorstva hrvatske nogometne lige na primjeru Hrvatskog telekoma
Financijski učinci sponzorstva hrvatske nogometne lige na primjeru Hrvatskog telekoma
Andrej Tomas
Sponzorstvo u sportu interpretira odvijanje sportskih aktivnosti na način da osigura nužne izvore financiranja. Pomoću sponzoriranja, institucije, fizičke ili pravne osobe, na ekspeditivan način zadovoljavaju svoje potrebe da se kroz koheziju sa sponzoriranim klubom, igračem ili organizatorima sportskih događaja maksimalno poveća njihova nazočnost i svojstvenost u javnosti. Kada je riječ o profesionalnom sportu, financijska se sredstva najčešće prikupljaju iz privatnih...
Financijsko poslovanje udruga na primjeru Splitskog saveza športova
Financijsko poslovanje udruga na primjeru Splitskog saveza športova
Hrvoje Škiljo
Ovaj završni rad obrađuje temu financijskog poslovanja udruga, s posebnim osvrtom na financijsko poslovanje sportskih udruga, te primjerom financijskog izvještaja Splitskog saveza športova. Splitski savez športova je je neprofitna udruga s pravno ustrojbenim oblikom saveza udruga, a financira se uglavnom iz donacija iz proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave. Ova udruga je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva što podrazumijeva zakonom propisanu obvezu...
Financiranje sporta kriptovalutama na primjeru velikih klubova
Financiranje sporta kriptovalutama na primjeru velikih klubova
Bruno Tino Zakarija
U ovom radu će se tematizirati razvoj kriptovaluta, blockchaina i financijskih tehnologija i njihova primjena na sport. Pojasnit će se pojam FinTech i primjena financijskih inovacija u sportskoj industriji. Objasnit će se povezanost između kriptovalute, blockchaina i sporta na primjeru velikih sportskih klubova i organizacija. Kriptovalute se sve više koriste, ali i dalje nemaju značajan utjecaj na ekonomiju, dok se blockchain tehnologija, na kojoj se bazira rad kripotvaluta, u...
Financiranje sporta na otoku – istraživanje na primjeru otoka Korčule
Financiranje sporta na otoku – istraživanje na primjeru otoka Korčule
Filip Matić
Rad se bavi analizom financiranja sporta iz lokalnih proračuna na području otoka Korčule. Pitanje financiranja sporta iznimno je važno za razvoj sporta, a u Hrvatskoj se danas sport financira iz sredstava proračuna (državnog i jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave), privatnih izvora te od građana koji koriste sportske udruge. Iz državnog proračuna prosječno se godišnje izdvaja oko 1% proračuna za sport, dok jedinice lokalne samouprave u prosjeku izdvajaju 4-5% sredstava...
Financiranje sportskih klubova na primjeru OVK Poška
Financiranje sportskih klubova na primjeru OVK Poška
Marin Borovčić - Kurir
Neprofitne organizacije su one čiji je primarni cilj ostvarivanje određenog javnog, općeg ili zajedničkog interesa pojedinaca i šire zajednice, a ne ostvarivanje profita. To su uglavnom udruge, zaklade, fondacije, ustanove, komore, političke stranke, sindikati, vjerske i turističke zajednice i dr. Glavni izvor informacija o poslovanju tvrtke su financijska izvješća. Informacije koje sadrže izvješća su informacije o prošlim aktivnostima i njihovim rezultatima što...

Pages